lördag, februari 27, 2010

Min stund i världen..., och Reepalus.

Fredrick Reinfeldt har talat om "sin stund i världspolitiken" som halvåret när Sverige var ordförandeland i EU. Och det ligger en del i det.

För en enkel riksdagsledamot som mig handlar stunden kanske om de två närmaste veckorna då jag äntligen får göra en global insats genom att följa FNs arbete i New York. Vad månde man kunna uträtta, och varför har det dröjt så länge? Det frågar sig säkert många, eller åtminstone jag själv..

Nåväl, det ska bli intressant, FNs arbete för jämställdhet står bl a på dagordningen och vi är 6 riksdagsledamöter som efter en del år i riksdagen nu ska granska världssamfundet.

Det är FNs "Commission on the Status of Women" - etablerad redan 1946 - som sammanträder med många delegater och möten. Utöver att följa detta arbete ska vi givetvis få en bred genomgång av FNs verksamhet och av den svenska FN-representationen, samt även besöka Washington tre timmars tågresa bort.

Jag återkommer med intryck.

I Sverige har den sedan länge ledande Malmösossen Ilmar Reepalu - som ofta gjort rätt sympatiska intryck - hamnat på en allt tunnare is, efter att ha varit helt okänslig för den antisemitism som judar i Malmö drabbats av.

Nu försöker han backa, men det låter i klavéret när han drar tillbaka foten. Min riksdagskollega Federley, som kandiderar till riksdagen även i Malmö och som är en engagerad person, har utmanat Reepalu på debatt i frågan i en brännpunktsartikel i SvD.

Och Reepalu tar till vad han har av härskartekniker genom att benämna Fredrick "den där som ibland klär ut sig i kvinnokläder". Uppenbart är detta - liksom sannolikt även HBT-världen i övrigt - något föraktligt och löjeväckande för Reepalu. Liksom även förresten för den ofta skicklige utrikespolitikern Urban Ahlin som två gånger i riksdagens utrikespolitiska debatt apostroferade Federley som någon som borde muntra upp alliansens fester.

Sakfrågan om hur judar trakasseras i Malmö är mycket allvarlig, och det är faktiskt beklämmande hur Ilmar Reepalu har uttalat sig i svensk och internationell press med att bagatellisera det hela.

Och det blir inte bättre av att Reepalus attityd till andra minoriteter demonstreras så naket som jag beskrivit.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag, februari 26, 2010

Sovjetiskt SJ hade klarat snön enligt S????

Socialdemokraternas trafikexpert Lena Hallengren ger i Dagens Industri svaret till hur SJ hade klarat denna enorma snövinter under sosse-ledning. Enkelt. Utan konkurrens hade allt fungerat perfekt...Och kommer att göra det ännu mer framgent...

Man tar sig för pannan, även från Egyptens snöfria förhållanden.

Däremot skriver hon ingenting om det eftersatta underhåll som i många decennier under främst s-ledning grundat dagens tågproblem, förståeligt nog.

Lars Ohly kommer att applådera Hallengren. Men är han verkligen något sanningsvittne?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag, februari 23, 2010

Land utan kvinnor..

Egypten, där en av världens äldsta kulturer föddes genom floddeltavälfärd och organisation, genom faraoner och dyrkan av solguden Ra. Samt av hans maka Mut (lite osäker på stavningen) och deras son. Känns treenigheten igen..?

Långt senare växte kristendomen och islam snabbt fram, efter Jesus respektive Muhammeds framträdanden. Judendomen var mycket deras rötter, med anor kanske jämbördiga med egyptierna.

Tre världsreligioner, med samma rötter. Gamla testamentet vittnar om ständiga strider och oförrätter. Så trots fredliga kärleksbudskap tolkas kärnbudskpet alltid av människor, en del mycket bokstavligt/fundamentalistiskt. Precis så här måste alla tro, annars är man otrogen och inget värd.

Tänk om religionerna kunde leva sida vid sida i fred och kärlek, och varje människa fritt kunde välja vilken man ville tro på eller någon annan eller inte alls. De tre stora har ju också so mycket mer som förenar än som skiljer.

Världen skulle vara så mycket enklare och förhoppningsvis fredligare då.

Inga religiöst styrda stater som längre dikterar precis hur alla måste leva, inga dödsstraff för att lämna statsreligionen, moderna lagar och inte bokstavstrogna från tusentals år sedan.

Sol och bad vid Röda Havet, vid en liten bevattnad del av öknen. Busstur till Nilens bördiga floddelta, till Thebe numera Luxor, Övre Egyptens gamla huvudstad. Där faraonerna från nya riket hemligen begravdes i konungarnas dal. Vars dolda gravkamrar med dyrbarheter och ting för faraos återuppståndelse ändå efter många sekler - eller tidigare - plundrades.

Jag undrar om kvinnorna var lika osynliga då, men tror det ej. För vi ser nästan inga kvinnor. Det är män som omger och servar oss. Det är män som arbetar vid sevärdheterna. Kvinnor skymtar på gatorna, men arbetar i mycket hög utsträckning i hemmet, saknar ofta längre utbildning.

Trots att vårt land i norra Europa är en så jämförelsevis ung kultur (pyramiderna restes närapå innan inlandsisen lämnade Sverige) hoppas jag ändå att vår jämlikhet och jämställdhet ska på sikt genomsyra även äldre kulturer. Kanske hoppas de detsamma, fast tvärtom.

Och hur ska människor från de olika kulturerna mötas? Vilken ska vara veckans lediga dag? Hur ska vi hälsa på varandra, och se på varandra? Accepterar ett liberalt samhälle fullt ut de som vill leva enligt gamla religiösa regler, och där män och kvinnor i stor utsträckning lever åtskilt?
Det principiella grundsvaret är självfallet ja, men finns gränser och var ska de gå?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag, februari 18, 2010

Rösta fritt i riksdagen är frimodigt?

Johan Hammarkvist är en intressant ledarskribent i Norra Skåne(C) som nu skrivit om frimodiga riksdagsledamöter som röstar emot sitt eget parti och regering.

Jag har tidigare i några inlägg här skrivit om detta.

Visst ska en människa och en riksdagsledamot vara frimodig och orädd och driva och stå för sina åsikter!
Och i riksdagen är det mycket enklare att göra det i opposition när man ändå regelmässigt förlorar nästan alla voteringar.

Men om regeringens majoritet är liten och man tillsammans med övriga alliansledamöter vill ha en stark och handlingskraftig regering som klarar av att regera och sitta kvar, då blir det svårare.

Jag står självfallet bakom principen att det kan finnas tillfällen då man kan tvingas att rösta emot sitt parti och den regering man stöder. Och Hammarkvist lyfter korrekt fram att jag som enda riksdagsledamot i hela riksdagen röstade med kd i frågan om civilrättsliga äktenskap. Vilket inte fällde någon regering, dock. Och det finns vissa typer av t ex moraliskt/etiska frågor där det kan förekomma en friare röstning.

Det är också korrekt att jag både i frågan om signalspaning (FRA) och - kan jag tillägga - nu när det gäller att stå upp för den energiöverenskommelse som alliansen enades om för ett år sedan, har agerat starkt för att centerpartiets riksdagsgrupp enigt ska stötta sin regering.

Så även om det kan finnas frågor som gör att man kan rösta emot, eller kanske lämna, sitt parti, så gäller det för partier som vill kunna regera Sverige och vara regeringsdugliga att deras riksdagsgrupper tillsammans kan ta det ansvaret. Varje viktigt beslut där oppositionen fäller regeringen ger en svagare regering som snart kan falla. Därför ska det oerhört mycket till att i sådana frågor gå emot sin egen regering.

Johan Hammarkvist verkar uppenbarligen positiv till att några borgerliga ledamöter borde fällt regeringens signalspaningsproposition, så att oppositionen, som vill ungefär detsamma, hade fått igenom flera års fördröjning.

Nu diskuteras åter den energiuppgörelse där alliansen lyckades lösa upp svåra motsättningar och lotsa en oerhört betydelsefull uppgörelse genom riksdagen. Självfallet måste vi borgerliga riksdagsledamöter där både stå för beslutet i sin helhet - som är beslutat - och för de enskilda delarna.

Är det en frimodighet i sådana frågor som Johan Hammarkvist efterlyser, i så fall har vi en i grunden olika syn på det handlingsutrymme som finns för enskilda riksdagsledamöter vars parti är med och regerar Sverige med en knapp majoritet.
Om liberala riksdagsledámöter inte tillsammans kan kompromissa och samlat stödja sin regering utan allt oftare frimodigt röstar hit och dit, då blir borgerliga regeringar nog rätt sällsynta, tyvärr.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Jan Guillou ljuger om USA och Afghanistan

Johanne Hildebrandt är en läsvärd och kunnig krönikör i Aftonbladet, med breda erfarenheter av länder i krig och inbördeskrig.

Hon har sakligt resonerat kring FNs fredsinsats i Afghanistan, och fått mothugg av den förre Sovjetinformatören Jan Guillou, också författare med mera.

Han hävdar liksom Vänsterpartiet att Sverige - och säkert USA och andra länder - borde lämna Afghanistan med sina fredsstyrkor. Antagligen menar han - också likt de lysande analytikerna i kretsen kring Lars Ohly - att pengar istället borde skickas till landet för att bygga upp bl a flickskolor...

I sin replik till Johanne Hildebrand är Guillou ute på inte bara de djupa vattnen enligt ovan utan han förvrider verkligen också verkligheten - vilket jag i rubriken summerat som "ljuger" - genom följande konstaterande:

"Det är anhängarna av kriget i Afghanistan som har de svåra frågorna att besvara, inte krigets kritiker. Exempelvis vad Sverige skulle ha för militär funktion när USA och de andra militära stormakterna lämnar Afghanistan nästa år, om Barack Obama håller vad han lovar."

Guillou påstår alltså att USA enligt Obama kommer att lämna Afghanistan med sina soldater nästa år. Detta hans påstående är alltså fullständigt falskt, vilket nog inte varje läsare av Aftonbladet har insikt i.

Det Obama har sagt är att hans ambition är att USA efter den ökade insats som nu sker ska successivt börja minska sina styrkor från 2011, i den takt som Afghanistans armé och polis själva kan ta över ansvaret för säkerheten i landet.

Detta är ju även Sveriges politik, utöver redan stora civila insatser är självklart inriktningen att minska vår militära insats i takt med att landet blir säkrare, och att då öka de civila insatserna.

Men Guillou och Lars Ohly vill att Sverige och övriga över 40 länder som deltar i FN-insatsen omedelbart ska lämna landet och låta det återigen slitas sönder i ett förödande inbördeskrig. Guillou och Vänsterpartiet ger faktiskt inga konkreta förslag hur detta ska kunna undvikas när världssamfundet genom att svika Afghanerna ska ge fritt fram för inbördeskrig och för en eventuell ny talibandiktatur med allt vad vi vet att det skulle föra med sig.

Det är lätt att tycka till och kritisera, men bevare oss för att Guillou och Vänsterpartiet skulle få inflytande över FNs - och Sveriges - fredsbevarande insatser i Afganistan. Därför är det rödgröna samarbetet mycket oroande vad gäller försvars- och säkerhetsfrågor i Sverige och på andra håll.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag, februari 17, 2010

Statens rättsövergepp mot min betesmark - igen!

Vi har en beteshage hemma som säkert betats i många hundra år. Ekar, berg, gräs i en salig blandning. Biologisk mångfald och pastoral idyll.

Vid EU-inträdet 1995 klassade marken givetvis som betesmark, och jag har sedan dess anmält den varje år till Jordbruksverket och erhållit någon dryg tusenlapp per hektar i betesstöd.

År 2005 frikopplades stödrätterna och jag erhöll ca 5 stycken sådana, vilket årligen ger en viss ersättning enligt ovan. Eftersom den urgamla betesmarken ju verkligen är betesmark.

Eu och Sverige överenskom år 2009 att uppställa nya regler för hur betesmarker ska se ut vad gäller t ex max antal träd per hektar, 50 stycken.

I höstas kontrollerades betesmarkerna av länsstyrelsen, innan bläcket hunnit torka på överenskommelsen EU-Sverige. Den enda person som gjorde kontrollen gjorde i bedömningssporten "hur många träd står här per hektar" bedömningen att det var något fler än 50.

Och Jordbruksverket låter mig inte få möjlighet att hugga ner några träd så att betesmarken kan anpassas till de nya reglerna och bestå som betesmark.

Utan istället får jag följande myndighetsbeslut:

”Inventeringen av jordbruksmark visar att du fick stödrätter 2005 för mark som inte är godkänd för gårdsstöd. De stödrätter som du fick vid tilldelningen av 2005 och som var baserade på den marken är därmed tilldelade på felaktig grund. Dessa stödrätter ska därför dras tillbaka.”

Jag borde redan vid min EU-ansökan 2005 ha insett att mina betesmarker hade för många träd, trots att Sverige och EU ju kom överens om nya regler först år 2009! Och trots att jag omöjligen kunnat förutse de regler för 2005 som bestämdes 2009 så får jag stå mitt kast - menar ett statligt verk - och mina betesmarker ska alltså förlora sina stöd och växa igen.

Att de är urgamla och värdefulla är staten och jag överens om.

Jag begriper inte hur den svenska staten och ett ansvarigt verk kan göra detta - som jag tycker - rättsövergrepp. (Därför detta reprisinlägg. Och tyvärr finns det fler exempel av liknande slag under de senaste årens olika ändringar och kontroller av åkrar och betesmarker).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

EU och LRF - lika höga Visioner - som inte nås..

Man ska ha höga visioner! Självklart! Risken är att de inte nås, men det får man ta.

De kan dock sättas alltför högt, vilket kan slå tillbaka om resultatet blir för långt ifrån.

Både EU och LRF ligger nog i det häradet för de visioner som i båda fallen sattes 2000 med syfte på 2010.

EU skulle genom Lissabonstrategin (Fou,tillväxt osv) år 2010 bvara den "mest dynamiska och konkurrenskraftiga ekonomin i världen"...
Och LRF skulle genom Vision 2010 göra de gröna näringarna "att inta en tätposition i Sverige vad gäller tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft".

EU har en bit kvar, så är det (som Carl Bildt skulle ha sagt).

Och LRF har en riktigt låååång bit kvar eftersom t ex mjölk-, kött- och spannmålsföretagen alla har den sämsta lönsamheten på mycket länge med röda siffor och svåra likviditetsproblem för många. Animalieproduktionen har dessutom minskat kraftigt i flera decennier, mjölken ligger nu ca 15 procent under den produktionskvot man erhöll vid EU-inträdet, grisproduktionen har minskat med något liknande och nötköttsproduktionen täcker numera bara hälften av den svenska konsumtionen.

Knappast i täten vad gäller tillväxt och lönsamhet alltså, utan precis tvärtom.

Hur avrapporterar LRF då i medlemstidningen Land resultatet av visionen? Och sätter man upp någon ny vision...?

Jodå, det avrapporteras i alla fall i sista numret av Land i december 2009. Stor neutral rubrik på omslaget, ett mittuppslag med rätt lite text som är mest resonerande "å ena sidan och å andra sidan".

Vsst är det mycket kärvt för den traditionella jordbruksproduktionen, säger ordförande Lars-Göran Pettersson. Men å andra sidan har nya verksamheter som turism, hästar och entreprenad utvecklats väl...Och skogen går rätt bra.

Ville man hade det platsat med braskande fiaskorubriker. Men det ville nog inte Land. Och vem vill väl det...(tyvärr verkar inte denna text ha lagts upp på Lands hemsida...).

Ledarskribenten Kerstin Davidson skriver i vanlig ordning klokt om "en betänklig backning" och sätter liksom Lars-Göran P. sitt hopp till den nya livsmedelsstrategi som LRF nu ska ta fram.

Det ska bli mycket intressant att se hur den och dess mål ska formuleras!!

Jag ställde flera interpellationer till Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (S) under 2005 och 2006, och hoppades givetvis att en ny alliansregering skulle göra skillnad. Visst har det hänt en del, men läget är som jag redovisat och det måste nu börja vända, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Krympning och olönsamhet är inget att ha, nämligen!

Få se om de gröna näringarna börjat komma igång på internet och läsa bloggar. Hitills kan jag säga att både ungdomsgenerationen med t ex de viktiga integritetsfrågorna och försvarsdebatten på en del bloggar ligger långt före. Så du "grönnäring" som läser gärna detta, visa gärna att Ni är på gång genom en kommentar!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag, februari 16, 2010

Centerårsmöten!

Det är årsmötessäsong nu, och det är alltid roligt att medverka i olika kommunkretsar och avdelningar.

I lördags fm hade Norrköpingscentern sitt årsmöte i Arbetets museum i Norrköping, med visning av den fantastiska EWK-utställningen. En bra framtidsinriktad gruppdiskussion och så mitt eget inlägg, optimistiskt - Nu kan det bara gå uppåt! - och med fokus framåt.

I söndags em var det dags för Kindacenterns årsmöte i Horn - en av södra Sveriges kallaste platser och säkert också vackraste. Risgrynsgröt, och kaffe! Och diskussion inte minst om pensionärernas villkor.

Måndagen besökte jag Eksjöcenterns årsmöte, och dessförinnan givande överläggningar med den välskötta kommunens kommunalråd Lennart Bogren, med högt förtroende. Diskussioner kring försvarsfrågor, givetvis, Eksjö är ju en tung garnisonskommun.

Kvällens överläggningar i Mariannelund blev intressanta och intensiva; jag talade varmt för en region med Småland och Östergötland, vi diskuterade energiöverenskommelsen och jag pressades på besked i frågan om pensionärernas skatter.

Jag redovisade då min uppfattning frän flera blogginlägg här, målet bör vara att skatterna sänks till löntagarnivån. Detta tydliga besked uppskattades av både löntagare och pensionärer.

Så bilfärd hem i vinternatten i den sena söndagskvällen. Som så många gånger förr! Efter det att Charlotte Kalla just tagit guld!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag, februari 13, 2010

Ständigt denne FEDERLEY..!

Vi är 28 hårt arbetande riksdagsledamöter i centerpartiets riksdagsgrupp. Män och kvinnor, heterosexuella (tror jag), rotade i våra valkretsar på landsbygd och i stad, omdömesgilla och så vidare.

Och så har vi Fredrick Federley...

Vi tar ansvar och driver fram centerpolitik i alliansen så det står härliga till. Vi debatterar i kammaren och skriver debattartiklar. Någon gång belönas vi för vårt slit med en liten notis i någon tidning.

Tänk om ändå Fredrick Federley kunde nöja sig med det!

Men se det duger inte för Stockholmscenterns Stolthet. Helsidesuppslag i morgontidningar ska det vara. Huvudledare i både Aftonbladet och Expressen, det får vi stå ut med. (Och han, givetvis.)

Vi åker på någon solresa ibland. Bryr sig någon mediarepresentant om det? Inte alls. Inte en spaltmillimeter.

Men om Fredrik hostar på Mallorca går ryktet snabbt in i tabloidpressen. Och om han eller hans syster Ursula - jag är lite oklar med relationen - klär ut sig på Gran Canaria så stoppas pressarna.

Obegripligt. Usel nyhetsvärdering som vanligt. Inget intresse för att spegla vårt envetna politiska manglande i utskott och korridorer, hur mycket vi än läcker om spännande interiörer.

Men om Federley halkar i någon vinterspelsbacke (TV 5-serie) så är fotograferna genast framme.

Ständigt denne Federley.

Tänk så lugnt och skönt det skulle vara om han tog lärdom av oss. Mera Grey än Gay. Mera Fredrick än Ursula. Mera kammardebatt än stureplansdisco.

Som ni märker, så här skulle jag kunna hålla på länge. Ni märker den sedan länge uppdämda bitterheten. Nu måste den ut! (Kanske det kan ge någon liten rubrik, också.., men det blir väl fokus på Fredrick ändå, i vanlig ordning).

Vem sa bitterhet? JAG ÄR INTE BITTER! Jag vill bara ha rättvisa. Varför är medier aldrig rättvisa??

Kan Fredrick ha mutat dem? Sponsrar han dem kanske? Eller sponsrar de honom?Ingenting skulle förvåna mig. Förmodligen kommer han att bli KU-anmäld också av någon upprörd socialdemokrat. Lyckans ost!

När Fredrick stred för integriteten i FRA-debatten hade han ju viktiga poänger. Och fick gehör för mycket. Vi lyssnade och tog vara på många inspel från honom och andra kritiker. Men det räckte ju inte. Mer skulle det vara.

Vi satt en halv natt på miljödepartementet och förhandlade om detta med honom och Annie Johansson. Men frågade media oss om hur det var att ägna natten åt detta?? Nej då, men se Fredrick frågade man utan och innan.

Sån`t sätter sina spår. Men blir inte bitter men desillusionerad. Var finns den gammaldags hederliga kvalitetsinriktade journalistiken som ägnar sig åt oss hårt arbetande politiker i riksdagen? Dog den med Barbro Alving (BANG), kanske?

Jag har minsann också stuckit ut någon gång, och tagit i rejält. Inga burkor i skolan, till exempel. Och det intresserade väl lite, faktiskt. Men skulle Fredrick och Ursula komma så till en premiär skulle det säkert ta priset, i vanlig ordning.

.............................................

Jag slutar ironierna här, börjar gå på tomgång. Lite allvar, då:

Fredrick är en hårt arbetande och skicklig politiker, och en mycket god kamrat i riksdagsgruppen. Han har ansvar för de mycket grannlaga migrationsfrågorna vilket han sköter alldeles utmärkt, med stort engagemang. Han politiska bredd är stor och han driver på och tar plats även i många andra viktiga frågor, inte minst öppenhets- och integritetsfrågorna.

Vi samarbetar i EU-nämnden på ett alldeles utmärkt sätt, och Fredrick kan ju ta och vinna en debatt med vem som helst utan att anstränga sig. Han har som gammal CUF-ordförande synpunkter över hela det politiska fältet, ofta helt riktiga men ibland kan de vara fel (Facit = mig själv).

Fredrick tillför centerpartiets riksdagsgrupp viktiga kvalitéer bl a genom att vara lite annorlunda än många av oss andra. Det är i grunden väldigt bra, jag tycker att riksdagen ska vara representativ för svenska folket och att så många som möjligt ska kunna identifiera sig med olika riksdagsledamöter.

Jagb hoppas att Stockholmscenterns mycket spännande riksdagslista med Maud Olofsson, Andreas Carlgren och Fredrick Federley i topp kommer att gå fram kraftigt, och att Fredrick återfinns i riksdagen även efter kommande val.

Allra sist, Fredricks privatliv, då? Tja, det har vi väl alla ett. Inte lika ovanligt och spännande som Fredricks kanske är (?), men ändå. Och ingen kan ju beskylla Fredrick för att smyga med sitt, tvärtom! Han är en transparent person, eller heter det transperson...(Jag vet, jag är inte så hemma på området).

Våra låtanden och göranden vid sidan av riksdagsuppdraget ska självfallet kunna granskas, vare sig vi jobbar dubbla eller tredubbla heltider som advokat eller författare eller något veckoslut på Kanarieöarna. Det får Fredrik tåla, även om jag kan tycka att intresset är överdrivet.

Vi får se vad granskningen resulterar i, skulle något vara diskutabelt får lärdom i så fall dras. Av Fredrick, av advokaten och av oss alla andra!

Visst är Fredrik lite yvig, mer yvig än de allra flesta av oss, och visst kommer han nog att bli mindre yvig med tiden. Det kan säkert förädla honom en del, men risken är att han blir lite tråkigare också...Vi får se, det ska bli spännande att följa hans utveckling!!

Fredrik skriver på sin blogg om "ursulagate", här. Där finns också länkar till andra sansade kommentarer.
AB, SvD,Exp,NewsmillLäs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag, februari 12, 2010

Sänkt skatt för pensionärer med ca tio miljarder kr!

Jag har sedan en tid kommit till slutsatsen att skatten för pensionärer med förtur bör sänkas i flera steg, och har redovisat detta i blogginlägg och i debattartiklar.

Trots att alliansen sänkt skatten för förvärvsarbetare med 71 miljarder kronor (!), främst riktad till de med låga och medelinkomster - ca 1.500 kr i månaden -, så ligger Sverige kvar som etta eller tvåa i världsskattetoppen. Alliansen vill med rätta fortsätta att sänka skatterna, medan de rödgröna som motsatt sig varje enskild skattesänkning säkert sträver efter att höja skatten med åtminstone de 1.500 kr och mer per månad som alliansen sänkt den.

Maud Olofsson, Fredrick Reinfeldt och Göran Hägglund (som började) vill alla också sänka skatten för pensionärerna. Socialdemokraterna, som aldrig sänkt skatten för pensionärer tidigare, påstår sig nu vilja detta samtidigt som man vill höja tillbaka skatterna för de förvärvsarbetande. Vi inser säkert alla var det slutar, med skattehöjningar för oss alla upp till de tidigare gemensamma världsrekordnivåerna.

Men hur mycket ska då alliansen sänka skatterna med för pensionärerna under nästa mandatperiod, givet att utrymme finns?

Göran Hägglund vill sänka men inte så att nivån blir densamma, eftersom pensionärer inte har icke avdragsgilla kostnader för inkomsternas förvärvande.

Min uppfattning idag är att målet faktiskt ska vara samma beskattning för löntagare och pensionärer.

Jobbskatteavdraget är bra och nödvändigt och är betydelsefullt för att människor ska få behålla mer av sina arbetsinkomster, och öka drivkrafterna för arbete.

Men hur ska Sverige gå vidare med fortsatta skattesänkningar efter de 71 miljarderna i de 4 jobbskatteavdragen?

Ok att pensionärerna ska komma först!

Den outtröttlige Berthel Nordström (88 år?!) argumenterar tillsammans med pensionärsorganisationerna för att sänka skatten till samma nivå som för förvärvsarbetare.

Han hävdar att för detta erfordras 14 miljarder kronor, varav alliansen redan har levererat 3,5 miljarder genom de skattesänkningar i två steg som redan riktats till pensionärerna.

Återstår alltså drygt tio miljarder i så fall.

Med tanke på att Sveriges pensionärer i en internationell jämförelse inte ligger anmärkningsvärt högt (vad jag kunnat få fram), att de allra flesta EU- och OECD-länder har en väsentligt lägre beskattning för pensionärer och att det finns en stark poäng i en lika beskattning för yrkesaktiva och pensionärer så är det mycket som enligt min mening talar för att målet bör vara att sänka skatten för pensionärer med nivån tio miljarder under kommande mandatperiod, givet att utrymme finns.

Pensionssystemet har redan en "centerprofil" genom att garantipensionen successivt har höjts, vilket tillsammans med bostadstillägget ger en disponibel inkomst inte långt under de som har en högre pension på t ex upp till 15.000 kr i månaden och mer. Kommande skattesänkningar, eventuellt kombinerade med en översyn av bostadstilläggen, bör givetvis inriktas på de med låga pensioner men bör i grunden ha ett generellt anslag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag, februari 10, 2010

Har Statsministern förtroende för sin regering - riksdagsdebatt!

Två socialdemokrater med rätt att interpellera, vilket de gör i en utsträckning att skulle vi andra hålla samma volym skulle riksdagen braka ihop och regeringen endast få svara på interpellationer, mötte igår Maud Olofsson i en riksdagsdebatt. De hade frågat statsministern om han hade förtroende för näringsministern eftersom hon - enligt Patrik Björk och Peter Hultkvist - skötte Vattenfall så illa.

Bosse Ringholm anslöt sig till deras attack med högljudd kritik ifrån sitt sedvanliga besserwisserperspektiv. Statsministern visade nonchalans mot interpellationsinstrumentet och demonstrerade noll förtroende för näringsministern...

Maud Olofsson debatterade i sak och skötte debatten mycket bra.

Jan Andersson (C) ställde skarpa motfrågor till debattörerna, vilket inte uppskattades. Och jag gick in med några korta inlägg där jag ifrågasatte om inte det snarare var så att de som ställer interpellationer om statsministern har förtroende för sin regering är de som missbrukar interpellationsinstrumentet.

Aftonbladets ledarsida rescenserar debatten idag, och landar i att s-ledamöterna nog var ute i ogjort väder, är min slutsats! I så fall håller jag med Aftonbladet, vilket ju sällan annars är fallet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om ,

tisdag, februari 09, 2010

Mona Sahlin en lyktstolpe, eller sopsäck? Nej då!

Jag gillar internet och dess enorma möjligheter väldigt mycket!
Även Facebook, "rätt använd", ger stora mervärden i kontakter och dialog med många.

Jag använder för egen del Facebook till att ibland kolla vad människor jag känner gör i sin vardag och vad de har för synpunkter. Jag går inte med i många grupper av alla de slag som finns, men det är ju valfritt.

Jag uppmärksammade en sådan grupp där många jag kände gick med; "Kan den här lyktstolpen få flera fans än Mona Sahlin". 43.000 fans...

Och jag skrev ett inlägg på Facebook, som sedan lyftes upp av Politikerbloggen och hittills har fått ca 50 kommentarer. De flesta tycker att jag inte har någon humor.

Tja...

Jag har också uppmärksammats på att det finns många liknande eller "värre" grupper, Reinfeldt - Sopsäck är ett exempel.

Och OK, texten säger ju inte att Sahlin är en lyktstolpe eller Reinfeldt en sopsäck utan mera antyder detsamma.

Så min spontana reaktion kanske var i överkant, men så är ju Facebook, mitt inlägg speglar min reaktion då!

Men jag står fast, OK att de som vill - ungdomar och folk med humor.. - går med som fans, men jag fortsätter att vara tråkig och avstår!
Och bedriver väl då mitt sätt en liten minikampanj i just den riktningen, på Facebook!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Skaka hand eller bära Burka..?

Jag har inte hunnit med att kommentera Stockholms Tingsrätt dom rörande den muslimska man som vägrade skaka hand med, och uppträdde nonchalant mot, den kvinnliga VD:n där han sökte praktikplats. Diskrimineringsombudsmannen är glad. Mannens bild av det inträffade framkommer väl i denna SvD-artikel från 2008. Arbetsförmedlingens version finns här.
Förre ambassadören i Turkiet är upprörd.
Chefredaktören på Kommunalarbetaren tänker i samma banor. Liksom Marie Hagberg, ordförande i nätverket mot hedersrelaterat våld.

Kommunalrådet i Linköping, Muharrem Demirok, själv muslim, är också upprörd över DOs synsätt.

Vad tycker då jag, som i dessa frågor inte har det bästa ryktet i en del renodlat liberala kretsar efter min motion om "burka och rånarluva".

Måste man ta människor i hand i Sverige eller ej? Nej, det måste man i och för sig ej. Men om motivet är att man inte respekterar den man inte vill hälsa på, t ex att den är oren eller inte jämlik, då blir det svårare.
Är den aktuella mannen diskriminerad på grund av sin syn på kvinnor eller är det kvinnan som är diskriminerad av honom just för att hon - och alla andra kvinnor - är kvinna?!

Och i förlängningen så känner jag att DO anser att en kvinna som haft ansiktet dolt och inte fått samma praktikplats också borde tillerkännas samma skadestånd.

Folkpartiets partisekreterare var blixtsnabbt ute och krävde lagändring.

Jag måste säga att de här frågorna är värda och viktiga att diskutera, och inte enkla.

Att skaka hand är något helt annat och mindre problematiskt än att dölja ansiktet för varandra, det tycker jag, men också värt en diskussion.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

En tisdag i riksdagen

* Eu-nämnden kl 09-10, utfrågning av statsministern inför toppmöte. Jag frågade om risken för att FNs klimatspanels felaktigheter (Himalayas smältning, jordens medeltemperatur höjd senaste decenniet) kan påverkan arbetet för lägre växthusgasutsläpp. Svar, jo, argumentet används i länder som inte vill minska..

* Försvarsutskott (tillsammans med utrikesutskottet i början), fullsatt, ÖB och Armeinspektören redovisade läget kring de stupade soldaterna i Afghanistan. Jag ställde en fråga om uppföljning och kontakt med den Afghanska polisen, eftersom överfallet ju skedde vid en förtrolig kontakt med dem.

* Lunch - strömming - med goda kamrater. Diskuterade bl a snus, som jag tycker ska få säljas inom EU liksom cigaretter. Kamp för mindre tobak, ja, men inte för cigaretter och mot snus..!

* Lyssnade sedan i kammaren på en interpellatuionsdebatt där tandemparet Björk/Hultkvist med stöd av Bosse Ringhom attackerade Maud Olofsson för att Vattenfall har expanderat i Tyskland med kärnkraft och kolkraft (jag hårddrar lite). Och om Statsministern har förtroende för Näringsministern.
Bristande respekt för riksdagen att inte statsministern svarar, menade Ringholm. Jag gjorde två inlägg på temat att det snarare var interpellanterna som i så fall visade detta genom att fråga statsministern om han har förtroende för den regering han själv tillsatt..!

* Kort avlyssning på Stefan Tornberg och Inger Fredriksson som redogjorde för läget om tryckfrihet och yttrandefrihet.

* Och nu riksdagsgrupp...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, februari 08, 2010

Bra c-förslag om avdrag för datorkostnader!

Centerpartiet har haft kommundagar i Göteborg, som gav ett bra avstamp inför valet. Maud Olofsson anslog den offensiva ton som präglade hela sammankomsten.

Integritetsfrågorna lyftes särskilt, vilket kändes mycket bra. Jag deltog i ett panelsamtal med Per Ankersjö, Annie Johansson och Muharrem Demirok, och betonade frågornas vikt, att centerpartiet driver och ska driva dem i enlighet med vårt öppenhetsmanifest, men att vi ibland ställs inför plågsamt svåra avvägningar, särskilt - naturligtvis - i regeringsställning.

Centerpartiet föreslår nu att kostnader för dator och IT i bostaden ska omfattas av HUS-avdraget. Dvs dessa tjänster blir väsentligt billigare och kommer att bidra till framväxten av fler företag som fixar de problem som återkommande drabbar datorer och uppkopplingar osv.

ROT-avdraget är socialdemokraterna för, det sänker kostnaden för renovering och reparationer i bostäderna. RUT-avdraget är socialdemokraterna emot, det sänker kostnaden för hushållsnära tjänster utöver byggnadstjänster, det ger tusentals nya jobb och gör svarta jobb vita.

Nu driver centerpartiet på för att även datorservice ska klassas som en hushållsnära tjänst, vilket är alldeles utmärkt. Det ska bli intressant att se hur s övriga partier ställer sig till detta, och om s i vanlig ordning motsätter sig allt som inte har koppling till de manliga byggnadsjobben. Magnus och Annie har skrivit om detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

söndag, februari 07, 2010

Sorg över stupade och skadade i Afganistan

ISAFs och FNs fredsinsats i Aghanistan och för Afghanistans plågade folk innebär strider och risk för förluster, även i det svenska området.

Sveriges insats har tidigare drabbats av förlusten av två soldater och därtill har ett antal skadats.

Idag söndag nås vi av rapporten om två soldater till som stupat, och en som skadats -oklart hur allvarligt - i ett väpnat överfall väster om Mazar-e Sharif.

Detta är djupt sorgligt och och våra tankar och vår stora medkänsla går till deras anhöriga och närstående, liksom till hela den svenska fredsstyrkan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag, februari 04, 2010

Staten stjäl bönders betesmarksrätter, skyller på EU...

Jag sticker emellan med ett jordbruksinlägg. Ett långt och engagerat sådant, ursäkta...(= läs ni som är intresserade.., av jordbruk, bete, EU eller myndigheter och politik..)

Kan först dock nämna - vilket inte gör inlägget kortare - att jag i måndags var på ett givande besök i Kalmar arrangerat av kommuncentern där. Först ett studiebesök på en fin grisgård hos Daniel och Jennie Juneberg, sedan en givande debatt om försvar och värnplikt med ett tjugotal centerpartister.
Måndagen dessförinnan medverkade jag på Finspångscenterns årsmöte i sträng kyla. Fredrik Blomberg tar över den ledande c-rollen efter den förträfflige Denny Lawroth, som välförtjänst slutar en lång c-gärning som kommunstyrelsens ordförande. Även Fredrik, säkert en helt förträfflig begravningsrådgivare, kommer att göra mycket nytta för Finspång och centerpartiet.
Den i Finspång och Östergötland välkände Hugo Andersson återkommer efter en långvarig paus (var det några decennier?) på fullmäktigelistan, men kan få svårt att hinna med eftersom han också lär toppa landstingslistan. En spännande nytändning som bådar gott!

Nåväl, jordbruk. Och jag är personligen berörd, låt det klart sägas. Men tusentals andra är också berörda.

Vi har en beteshage hemma som säkert betats i många hundra år. Ekar, berg, gräs i en salig blandning. Biolgisk mångfald och pastoral

Vid Eu-inträdet 1995 klassade marken givetvis som betesmark, och jag har sedan dess anmält den varje år till Jordbruksverket och erhållit någon tusenlapp per hektar i betesstöd.

År 2005 frikopplades stödrätterna och jag erhöll ca 5 stycken sådana, vilket årligen ger en viss ersättning enligt ovan. År 2006 - tror jag - gjordes en kontroll där marken naturligtvis godkändes som betesmark. (Dock klagade man på att det var för dåligt betat och gav mig böter, trost att detta enligt mig främst berodde på ett mycket regnigt år och sen kontroll i november).

Under 2009 (och tidigare) har Sverige förhandlat med EU om regelverken för att betesmarker ska klassas som beten, eftersom EU menar att det finns för många träd i en del svenska beteshagar. Efter hårda förhandlingar enades parterna om att det ska vara max 50 träd per hektar, i vissa fall kan 60 träd godtas.

LRF har kritiserat detta, men jag har för min del tyckt att det ändå var bra med ett tydligt regelverk, och att nu får ju vi med betesmark där träden bedöms vara för många välja mellan att hugga ner några och fortsätta med bete, låta marken växa igen eller plantera igen den med gran.

Jag högg bort en del träd för 3-4 år sedan och var övertygad om att mina betesmarker klarade de nya kraven.

I höstas kontrollerades betena igen av länsstyrelsen, inna bläcket hunnit torka på överesnkommelsen EU-Sverige. Den enda person som gjorde kontrollen gjorde i bedömningssporten "hur många träd står här per hektar" bedömningen att det vär något fler än 50.

Jag håller inte med, men OK då. Jag får hugga ner några träd till, så att fortsatt betesstöd kan erhållas och de urgamla betesmarkerna bevaras en tid till. Staten och jag har ju varit överens i flera hundra år, och särskilt de senaste 14, att mina betesmarker är betesmarker, och staten har varje år bekräftat vårt avtal om detta genom att godkänna min ansökan och utbetala pengar.

Men hej, vad jag bedrog mig. För Staten gäller inte samma regler som för alla andra som träffar avtal. Staten kan ensigt bryta ett avtal och hänvisa till "force majeure", dvs Europeiska Unionen.


Jag borde redan vid min EU-ansökan 2005 ha insett att mina betesmarker hade för många träd...??? (Trots att Sverige och EU ju kom överens om nya regler först år 2009!!).

Det faktum att Sverige/Staten/Jordbruksverket/Länsstyrelsen fram till hösten 2009 godkänt mina betesmarker som betesmarker är inget värt, det är de nu inte längre.

Därför drar Staten in mina 4 st betesmarksrätter till sig och jag har inte längre några sådana. Möjligen kan jag också drabbas av återbetalningskrav och böter eftersom jag felaktigt ansökt om och erhållit ersättning för betesmarken sedan 2005 utan att vara berättigad till det....???

Hade kontrollen skett i år , 2005, kommer dock inte några betesrätter att dras tillbaka...?? (Eller var det att återbetalningskrav då inte ska aktualiseras, jag ska kolla).

Hade jag sålt mina stödrätter - det kan man göra - till någon annan för några år sedan skulle Staten ha tagit dessa från denne, eftersom han/hon borde insett att Staten och EU år 2009 skulle överenskomma att betesmarkerna ju inte var betesmarker...??

Sverige kan inte rimligen uppträda så här, i efterhand bryta ingångna avtal och under löpande stödår ändra regelverket och stjäla - jag hittar inget bättre ord - bönders stödrätter. Självfallet skulle man uppmärksammat oss på de med EU överenskomna nya regelverken och givit oss alternativen att anpassa betesmarkerna eller göra skog av dem.

Jag och många kommer att hävda vår rätt så långt vi kan i domstolssystemet och genom anmälan till de ombudsman som ska skydda medborgarna mot övergrepp från myndigheter/Staten. Ta inte våra stödrätter ifrån oss.

Staten och vi är ju överens om värdet av att hålla dessa betesmarker öppna, utan EU-stöden riskerar ju de att planteras igen, trost att ingen vill det.

Självfallet kommer frågan också att ställas till regeringen och berörda statsråd, menar ni att myndigheterna verkligen kan agera så här; orättmätigt, olikabehandling av medborgare, skönsbedömning, "postuma" beslut.

Jag vet att myndigheterna har en självständighet i Sverige - som jag egentligen ifrågasätter , jag har motionerat om att utreda ministerier som i nästan alla andra länder - men visst går det ibland också att ta initiativ om saker går fel. Jag hoppas att mitt mångordiga exempel ovan är ett exempel på detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag, februari 03, 2010

Reinfeldt och jag alltmer i takt om pensioner..!

Sverige har fortfarande bland världens absolut högsta skatter, och för att klara konkurrenskraft och jobb är det viktigt att skattetrycket för förvärvsinkomster och företag förtsätter nedåt, inte uppåt.

Vi vet hur vänsteroppositionen har röstat om nästan alla alliansens skatte- och arbetsgivaravgiftssänkningar, dvs emot.

Utan alliansens 4 jobbskatteavdrag (och två skattesänkningar för pensionärerna) hade skatten varje månad för en vanlig löntagare varit 1.500 kr högre.

Jag har låtit riksdagens utredningstjänst jämföra pensionärernas villkor i Sverige med i andra EU-länder. Statistik är ofta svårtolkat - det vet statsministern - men resultatet tycker jag visar på att skatterna i flera steg bör sänkas för pensionärerna. De flesta länder har väsentligt lägre skatter för pensionärerna och endast några har högre.

Detta har jag drivit en tid, internt och i debattartiklar. Fortsatta skattesänkningar för förvärvsarbetande och företag bör också vara möjliga om ekonomin nu tar fart igen, men först bör skatterna sänkas för pensionärerna, och främst för de med pensioner under ca 15.000 kr i månaden.

Även statsministern blir allt tydligare i denna fråga, och det tycker jag är bra. Pensionärerna kommer först, säger både han och kd-ledaren. Centerpartiet finslipar på sin valplattform och kommer säkert att landa ungefär där jag är, skulle jag tro, vilket kommer att ge en stark alliansplattform inför valet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag, februari 02, 2010

100.000 fler sysselsätta nu än 2006!!

Statistik är svårt och lurigt. Statsminister Reinfeldt hävdade utifrån ett underlag från sina medarbetare att sysselsättningen i Sverige sedan regeringsskiftet faktiskt ökat med 100.000 trots den värsta lågkonjunkturen sedan 1930-talet.

Samtidigt har antalet sjukskrivna sjunkit från 200.000 till 100.000 och antalet förtidspensionärer från 550.000 till under 500.000!

En viktig orsak till både det ena och det andra är självfallet alliansens fokus på fler jobb och företag med rader av åtgärder. Utan dessa hade Sverige varit i ett mycket sämre läge, och i utgången av lågkonjunkturen och finanskrisen hade Sverige definitiv legat mycket sämre till om det inte skett någto regeringsskifte 2006!

Thomas Östros sågar i vanlig ordning Reinfeldts (medarbetares) misstag, och tillåter sig t o m att säga att felet säkert är medvetet gjort... Usch, så lågt, tycker jag.

Den stora nyheten är ju att sysselsättningen faktiskt har ökat trots finanskrisen!

Och den läsvärde Dick Erixon har faktiskt visat att det ändå handlar om 100.000 jobb, ändå! (vilket jag upptäckte via Karl Malmkvists blogg).

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,