torsdag, februari 18, 2010

Jan Guillou ljuger om USA och Afghanistan

Johanne Hildebrandt är en läsvärd och kunnig krönikör i Aftonbladet, med breda erfarenheter av länder i krig och inbördeskrig.

Hon har sakligt resonerat kring FNs fredsinsats i Afghanistan, och fått mothugg av den förre Sovjetinformatören Jan Guillou, också författare med mera.

Han hävdar liksom Vänsterpartiet att Sverige - och säkert USA och andra länder - borde lämna Afghanistan med sina fredsstyrkor. Antagligen menar han - också likt de lysande analytikerna i kretsen kring Lars Ohly - att pengar istället borde skickas till landet för att bygga upp bl a flickskolor...

I sin replik till Johanne Hildebrand är Guillou ute på inte bara de djupa vattnen enligt ovan utan han förvrider verkligen också verkligheten - vilket jag i rubriken summerat som "ljuger" - genom följande konstaterande:

"Det är anhängarna av kriget i Afghanistan som har de svåra frågorna att besvara, inte krigets kritiker. Exempelvis vad Sverige skulle ha för militär funktion när USA och de andra militära stormakterna lämnar Afghanistan nästa år, om Barack Obama håller vad han lovar."

Guillou påstår alltså att USA enligt Obama kommer att lämna Afghanistan med sina soldater nästa år. Detta hans påstående är alltså fullständigt falskt, vilket nog inte varje läsare av Aftonbladet har insikt i.

Det Obama har sagt är att hans ambition är att USA efter den ökade insats som nu sker ska successivt börja minska sina styrkor från 2011, i den takt som Afghanistans armé och polis själva kan ta över ansvaret för säkerheten i landet.

Detta är ju även Sveriges politik, utöver redan stora civila insatser är självklart inriktningen att minska vår militära insats i takt med att landet blir säkrare, och att då öka de civila insatserna.

Men Guillou och Lars Ohly vill att Sverige och övriga över 40 länder som deltar i FN-insatsen omedelbart ska lämna landet och låta det återigen slitas sönder i ett förödande inbördeskrig. Guillou och Vänsterpartiet ger faktiskt inga konkreta förslag hur detta ska kunna undvikas när världssamfundet genom att svika Afghanerna ska ge fritt fram för inbördeskrig och för en eventuell ny talibandiktatur med allt vad vi vet att det skulle föra med sig.

Det är lätt att tycka till och kritisera, men bevare oss för att Guillou och Vänsterpartiet skulle få inflytande över FNs - och Sveriges - fredsbevarande insatser i Afganistan. Därför är det rödgröna samarbetet mycket oroande vad gäller försvars- och säkerhetsfrågor i Sverige och på andra håll.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

Till saken hör att Guillou är islamist (inte muslim), har är kommunist, USA hatare, antikapitalist, landsförrädare och Sovjet spion. Mysteriet är varför Aftonbladet fortsätter ha ett långtidskontrakt med honom som gör att han får skriva sina artiklar i AB, får bra betalt trots att han egentligen borde avrättas som landsförrädare. Hans åsikter är meningslösa och ointressanta eftersom han inte är saklig, han är inte journalist, han har inte heller något klokt att komma med, bara försvar för islamism i alla situationer. Glöm idioten.

peter a

Anonym sa...

Faktum är att alla länder som nu är engagerade i Afghanistan har för avsikt att lämna landet, frågan är väl under vilka förhållanden detta bör ske ?

Smärttröskeln är olika hos olika länder. Minns hur USA drog sig ut ur Somalia när priset blev för högt. Eller Soviet Unionen i .... just det. Också Sverige har sitt pris.

Men det verkliga problemet (i jämförselse med vad man nu tycker om JG - vilket egentligen inte är så intressant) är väl egentligen paradoxen att det blir sämre och sämre i Afghanistan. Inte bättre.

Fler civila dödas. Fler incidenter sker. Tidigare lugna områden blir alltmer osäkra. Sverige går från vita bilar till gröna bilar. Från obepansrade fordon till bepansrade sådana. Rapporter, både från civila såväl som militära författare pekar ganska entydigt i en riktning vad gäller säkerhetsläget.

Kvicksand. Precis som så många andra befriare har fått uppleva i denna del av världen.

Således, Staffan - Vinner vi kriget i Afghanistan och i så fall vem är vinnare ? När kan vi realistiskt räkna med seger och vad innebär seger ?

Dessa frågor måste besvaras om man skall kunna välja rätt tillvägagångssätt ( d v s Hur)

Staffan, Du blir dig själv svaret skyldig.

Marcus sa...

Utmärkt inlägg, Staffan, och viktig påminnelse om att USA inte alls kommer att överge afghanerna i talibanernas händer 2011, som Jan Guillou påstår.