lördag, november 07, 2009

Rikshemvärnsting - ÖB - och Silvermedalj!

Hemvärnet/de Nationella Skyddstyrkorna har i dagarna tre sitt varannat års Rikshemvärnsting, i år vid Markstridsskolan i Kvarn mellan Linköping och Motala, vid Prästtomta skjutfält.

Jag deltog i lördagseftermiddagens mycket givande program, med anförande av Rikshemvärnschefen General Roland Ekenberg, med anförande av och frågor till ÖB Sverker Göransson, med motionsgenomgång och beslut och med utdelningar av förtjänsttecken mm.

jag tar det sista först, eftersom vi var några (3) riksdagsledamöter som överraskande tilldelades Hemvärnets silvermedalj "för förtjänster om Hemvärnet". Det gladde oss alla och gjorde oss stolta och rörda.

Försvarsutskottet håller både Försvaret och Hemvärnet högt, och vi har oftast en god samsyn om Hemvärnets vikt och betydelse.

Else-Marie Lindgren (KD) och jag lyfter ofta fram Hemvärnet/Nationella skyddsstyrkorna liksom även Åsa Lindestam (S).

Roland Ekenberg visade hur det nya försvarsbeslutet prioriterar Hemvärnet, och lyfte kort fram viktiga punkter.

Överbefälhavaren Sverker Göransson ger samma intryck som förre ÖB Håkan Syrén, av lugn men fast beslutsamhet och en humanistisk människosyn. Han gav en god bild av det nya försvarsbeslutet och av sina prioriteringar.

Ledningssystemet är centralt, personalförsörjningen går i rätt riktning och får utvecklas successivt, försvaret ska öva mer och synligt och förankra sig och sin uppgift bättre i samhället.

På frågan "varför har vi för gammal materiel på många håll i Hemvärnet" var ÖB klar och tydlig; första prioritet är och måste vara de förband som är insatta i skarpt läge, förband i övrigt ska också erhålla bättre materiel men intill detta sker måste befintliga resurser utnyttjas så effektivt som möjligt.

Stämningen i Kvarn var positiv, och det ska bli mycket spännande att följa Försvarets och Hemvärnets utveckling med en övergång till frivillig personalförsörjning!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,