tisdag, april 01, 2008

(S)urpuppor - Absolut!

Jag ger regeringen och Finansmarknadsminister Mats Odell beröm och ett fång blåsippor för den framgångsrika försäljningen av Vin och Sprit. Priset är högre än vad alla förväntat sig (nästan, se nedan) och företaget ska drivas vidare som tidigare av det franska företag som köper.

Räntorna på statsskulden sjunker med ca 2.200 mkr att jämföra med de tidigare utdelningarna på ca 800 mkr.

Staten behöver inte längre driva och investera i sprittillverkning, och skulle varumärket Absolut blekna står man ingen risk för minskat värde på företaget.

Socialdemokraterna har i opposition förkroppsligat åsikten att "inga statliga företag ska någonsin säljas". "Det är fel tidpunkt att sälja i lågkonjunktur, liksom i mellan- eller högkonjunktur". (Om s regerar är det däremot aldrig fel att sälja, t ex Telia med mera).

Varför ska svenska staten ídag investera i och äga ett välskött spritföretag med föräljning över hela värdlen??? Det finns givetvis inga skäl för detta.

Men Tonas Eneroth - ny näringspolitisk talesman för s - är emot den lyckade försäljningen. Priset är för lågt, säger han...,samtdigt som en enig analytikerkår förvånas över det rekordhöga priset.

Det går bra för Sverige, roligt!

Det går bra att sälja statliga företag till högt pris, roligt!

Socialdemokraterna i opposition börjar göra sig förtjänta av benämningen:

(S)urpupporna!