tisdag, juli 17, 2012

Bärplockare, bulgarer,allemansrätt, Mehedeby

Jag har skrivit ett inlägg om bärplockarna i Mehedeby.

Uppmuntrade av ett tydligen bra bärår i fjol kommer de förhoppningsfullt i större skaror i år för att plocka bär och tjäna pengar. De är bulgarer, kanske romer.

De kommer för tidigt och kanske kommer det för många, bären är inte mogna eller kommer inte att räcka till alla.

De har anvisats lägerplatser i Mehedeby av ett skogsbolag, polisen och kommunen längs två skogsvägar. Istället för ett antal tiotal personer så anländer ett antal hundratal.

Deras ekonomiska resurser är små och de behöver pengar till drivmedel och mat. En del har inte detta och börjar leta i soptunnor. Några drivmedelsstölder sker i bygden, oklart av vem. Den lokala badplatsen blir oanvändbar. Tomtgränser överskrids.

Ortsborna blir oroade. Skogsbolag, polis och kommun likaså. Kommunen svänger och börjar tala om avhysning.

Det innebär att man får flytta till andra skogsvägar och övernatta, sannolikt i mindre grupper. Det finns ju bärplockare i stora delar av främst norra Sverige. Dock medger ju allemansrätten inte att man utan markägarens tillstånd campar i större grupper, eller många nätter i rad, vilket måste respekteras.

Jag menar nog att har skogsbolaget, polisen och kommuner bjudit in till lägerplatser så får man se till att ro det hela i hamn i år. Exakt hur, det vet jag inte. Anvisa ett antal tältningsplatser, kanske, där det finns sanitära resurser och där bärplockarna kan erhålla det nödvändigaste. Informera om gällande regelverk vad gäller sophantering och tomtgränser mm. Se till att dessa följs.

Sedan behövs det en diskussion inför kommande år kring detta. Allemansrätten var ursprungligen en sedvanerätt för ortens befolkning att plocka bär och svamp  osv. För eget behov, i första hand, skulle jag tro, men också för att sälja.

Nu kommersialiseras bärplockningen alltmer. Uppköpare dammsuger skogarna på bär som främst plockas av människor från andra länder i Europa eller från Asien. Detta behöver ske i ordnade former och skogens bär är inte obegränsade. Kommer man hit långväga ifrån borde man nog ha ett kontrakt med en uppköpare som garanterar en minimiinkomst.

Det behövs också en diskussion om allemansrättens gränser. Är bär, och svamp, i de svenska skogarna en tillgång för alla som kommer till Sverige, eller borde någon avgränsning ske? Om bärplockningen börjar föranleda kostnader för markägarna, hur ska de fördelas mellan dessa och uppköparna? 

Ljusnan diskuterar kring detta den 18 juli. Och Jens Stoltenberg uttalar sig med anledning av ett romskt läger i utkanten av Oslo.

En lokal s-politiker i Falun skriver upprört på sin blogg. Och Söderhamnskuriren citerar en polischef som menar att frågan är politisk.

UNT rapporterar både från en insamlingsaktion till bulgarerna, och att Hemköp råkat ut för att ett tjugotal personer gick in i butiken och tog med sig förnödenheter av olika slag (tydligen utan att betala). Upplandsnytt (19 juli) om ev oroligheter vid ett läger (ev stenkastning).

Även Expressen skriver.

UNT skriver i en ledare den 20 juli att förhoppningsvis blir det inte oron och den rapporterade eventuella stenkastningen som lever kvar efter bärsäsongen utan stödinsamlingen, eftersom bulgarerna har all rätt att vara i lägren. Det som behöver diskuteras är ju just det, innebär den svenska allemansrätten att man kan leva på kommersiell bärplockning i månader utan anställning hos samtidigt som man inte utnyttjar godkända campingplatser utan bor i grupper enstaka nätter vid ständigt nya skogsvägar.

DN skriver om läget den 20 juli. Helsingborgs Dagblad (HD) kritiserar Stora Enso för att vilja avhysa personer som vill arbeta och inte är anmälda eller åtalade för något brott.

Arbetarbladet skriver om misstänkt människohandel.

SR Ekot rapporterar 20 juli: Maria från Bulgarien säger ärligt nog som det är: "Det finns de som kommit hit med ett syfte att utföra kriminella handlingar, men det är bara ett fåtal. Vi är här för att försörja oss", säger Mara som berättar att årets bärsäsong har varit dålig och att bristen på pengar gjort att några stulit bensin och mat.