lördag, maj 20, 2006

allt färra tar allt dyrare körkort- agera Messing!

Jag har följgt och lagt flera motioner om körkort, och lägger nu en interpellation till Messing enligt nedan. Interpellation hittas t ex under "sagt och gjort i riksdagen" i högerspalten.

Min ingång är att dagens teori- och uppkörningsprov inte fungerar så bra, alltför mycket fokus på att tentera med stor nervositet, och där t ex många killar utan studievana kan ha stora bekymmer att klara det rätt speciella teoriprovet.

Vi har ju en svensk tradition att utan krav på obligatoriska timmar i trafikskola kunna tentera och köra upp på egen hand. Våra grannländer i Norden har större krav på obligatoriska teori- och körtimmar. (Danmark tillåter faktiskt inte privat körning och Finland har krav på dubbelkommando...)

Visst ska vi kunna övningsköra privat, men jag undrar om inte man faktiskt är på rätt väg med den uppstart med trafiklärare som nu blir obligatorisk. Att ta körkort måste kunna ske till rimliga kostnader, men också så att de som börjar köra gör det på ett trafiksäkert sätt.

Kanske kunde man erbjudas en "coach/mentor", en trafiklärare man har löpande kontakt med vid några tillfällen under sin övningskörning. Jag tror också att trafikskolorna bättre vet när eleverna är mogna att köra själva, kanske kunde certifierade trafikskolor ges rätten att utfärda "prövokörkort" som blir slutliga efter vissa tider utan förseelser.

Ett körkort med fler obligatoriska timmar kanske kommer att kosta uppåt 10.000 kr i en framtid, men kombineras det med flexiblare regelverk där trafikskolorna kan ta ett större ansvar kanske provfokuseringen kan minska en del, trafiksäkerheten vara fortsatt i fokus och fler ta körkort till rimliga kostnader.

”Fler måste kunna ta körkort”
Vid Sveriges Trafikskolors riksmöte i Norrköping på fredagen krävde riksdagsman Staffan Danielsson (c) att regeringen vidtar åtgärder mot att allt färre tar allt dyrare körkort.

– Körkort och rätt att utnyttja vårt gemensamma vägnät får inte vara något som alltmer förbehålls dem som har god studievana och goda ekonomiska resurser, sade Staffan Danielsson (c).

Han kräver nu i en interpellation i riksdagen att infrastrukturminister Ulrika Messing vidtar åtgärder mot att allt färre tar allt dyrare körkort.

– Det behövs en översyn av dagens regelverk, sade Staffan Danielsson, så att fler kan ta körkort på ett mer flexibelt sätt, med successiv inlärning och praktik och till rimliga kostnader.

– Mina förslag är bl a att trafikkunskap införs som ett tillvalsämne i alla gymnasieskolor, att certifierade trafikskolor ska kunna utföra körkortsprov, att teoriprovets utformning ses över och att körkortsutbildningen sker i flera steg och med en strängare prövotid.