måndag, januari 19, 2009

Försvarsminister Sten "kulsprutan" Tolgfors

Smeknamn är mycket vanligare på elitidrottare än på ministrar. Efter att ha lyssnat på försvarsministerns sedvanligt intensiva och faktaspäckade anförande på årets Folk och Försvarskonferens i Sälen slår det mig att han talar som en kulspruta, i intensiva ordkärvar.

Jag tycker - opartisk som just jag ju alltid är - att ministern talade väl och även var övertygande i samtalet med Lars Adaktusson efteråt.
Och även jag gläds med försvarsministern - och säkert även med förre försvarsministern Mikael Odenberg - att besparingarna på försvarsmateriel blev betydande - 2,3 miljarder kr - men dock inte de nivåer på 3-4 miljarder som tidigare nämnts. Samt att inte endast en mindre del har återförts till förbandsverksamheten utan faktiskt nästan allt, 2, 2 mdr.

Det var en intressant söndageftermiddag här uppe i Sälen med många deltagare med Kungen i spetsen. ÖB markerade starkt att Sveriges försvar förutsätter nära samarbete med andra länder och allianser.

Mot den bakgrunden är det lite alarmerande - tycker jag - att det förr så internationellt inriktade socialdemokratiska partiet dels kraftigt vill minska försvarsbudgeten, dels är det parti i riksdagen som vill anslå minst pengar till Sveriges internationella insatser för fred och säkerhet i världen. Mycket trist om det nya rödgröna samarbetet får socialdemokraterna att lägga förslag som gläder det rätt isolationistiskt inriktade vänsterpartiet och inte många andra.

Vid en paneldebatt sågade fredsforskaren Wilhelm Agrell försvarsberedningens rappporter sedan tio år ungefär lika drastiskt som norrmännen sågade Gripen. Georgienkriget visar Rysslands krigiska böjelser, Sverige bör öka sitt försvarsanslag och liksom Finland delvis återgå till ett invasionsförsvar och vi bör nog behålla värnplikten, menade nog Agrell.

Socialdemokraten Anders Karlsson, ordf i försvarsutskottet, slog också en lans för fortsatt värnplikt föreföll det, liksom även Bo Pellnäs.

Inriktningen i pliktutredningen är ju annars en vilande plikt med en rekrytering på frivillig grund, som utvecklingen är i många andra länder. Jag har svårt att se en utvidgad plikt för både kvinnor och män som sedan ger en inkallelse kanske bara på 5-10 procent av en årskull. Är det rimligt att med plikt tvinga dessa procent samtidigt som 90-95 procent direkt går vidare i studier eller arbete? Jag tycker det känns riktigare att attrahera de män och kvinnor som behövs i det svenska försvaret med engagemang och frivillighet istället för med tvång. Det sätter press på Försvaret att erbjuda ett bra koncept och alternativ, och motiverade och engagerade människor som själva valt sin väg blir nog också goda soldater.

Förre försvarsministern Björn von Sydow vill ha fler flygplan och stridsvagnar till försvaret enligt vad som kanske kan kallas "Von Sydows princip". 100-principen. 100 stridsflygplan och 100 stridsvagnar behövs. Jag tror inte den avses innefatta även t ex ubåtar eller helikoptrar...

Det här rimmar lite dåligt med socialdemokraternas samtidiga budgetnedskärningar och nära samarbete med två än mer försvarskostnadsminimerande partier. Jag ställde en fråga till Anders Karlsson - detta kommer att sändas i SvT24 - om försvarskostnadernas storlek.

Sverige bör bidra till fred och säkerhet i världen på ett jämbördigt sätt som andra länder. Vi är militärt alliansfria, vilket kanske ställer särskilda krav?! Nato har som mål att länderna bör ha försvarskostnader på två procent av BNP, i EU ligger genomsnittet på 1.75 procent. För några decennier sedan låg Sverige i topp bland de nordiska länderna tillsammans med Norge med 2.5 procent av BNP till försvaret, nu ligger vi lägst på väg ner mot 1.2 procent. Ligger vi precis rätt efter kloka beslut av riksdagen, eller bör andelen höjas eller sänkas? Hans svar var knappast klargörande, om jag säger så.

Försvarsministern ska börja blogga, i början på en "monoblog" utan kommentarsmöjlighet. Bra, tycker jag, och ska snarast lägga till honom på mina länkar.

Etiketter: , , , , , , ,