söndag, maj 14, 2006

Rätt fackförbund!

Kommunal är ett stort fackförbund, Handels ett lite mindre. Det är tydligen handels som lagt förslaget om deltidspension och nyanställning av ungdomar, rätt ska vara rätt.

Ungdomsarbetslösheten i fokus (c)

Efter 65 år av s-styre de senaste 74 åren, och med en tidigare avtalssekreterare i LO som arbetslivsminister, bör frågan ställas om balansen mellan arbetsmarknadens parter är perfekt avpassad eller om möjligen någon lite slagsida har uppkommit åt något håll...
jag är övertygad om att dagens verklighet kräver ett lite flexiblare regelverk, även om den konservativa socialdemokratins ser detta som att svära i kyrkan. Och det är utmärkt att centerpartiet vågar ifrågasätta och föreslå!

En kritik mot vårt förslag om ett särskilt ungdomsavtal är att det särbehandlar ungdomar och inte är generellt. Men avsikten är ju just att hjälpa ungdomarna att få en en fot på arbetsmarknaden.

Vårt driv i denna fråga tvingar ändå upp allt flera på plan. Idag lägger kommunal ett förslag om att återinföra deltidspension, om sedan arbetsgivaren anställer en ungdom mellan 18 och 24 år. Tala om att särbehandla ungdomar...!

Bra att olika förslag kommer upp på bordet, vi lyssnar och analyserar! Det borde flera göra!