söndag, april 30, 2006

Lantbrukets kurvor - trolleri med statistik...

Fin fackelvalborg hemma i Bankekind, vårtal, kör, en sur röksignalsbrasa. Hästtävling i Skogslotten, Norrköping och Lisa dubbelnollade (heter det) med Thomson! Återstår "bara" att träna snäva kurvor och fart!

Läser årets lantbruksbarometer från LRF-sfären. "De flesta kurvor pekar uppåt" och "fler bönder är nöjda med lönsamheten". Visst finns en sådan tendens ifrån en låg nivå, i EUs sämsta kvartil. Men nog gör rapportförfattarna och rubriksättarna allt vad de kan av detta.

Några exempel; 27 procent anges tycka att "lönsamheten är mycket eller ganska god"...tittar man närmare tycker 26 procent ganska god och en ynka procent god...

Av de 71 procenten "ganska eller mycket dålig" (obs att här kommer ganska först istället för mycket...) är 51 procent ganska och 20 procent mycket dålig. Men OK, förra året var 76 procent negativa.

Sedan gläds rapportförfattarna under rubriken "framtidstron ökar" åt att 71 procent av lantbrukarna tror att lönsamheten blir oförändrad eller bättre i år...Delsifforna är 14 procent bättre och 57 procent oförändrat...25 procent tror att lönsamheten i år blir sämre, en minskning från förra året.

Självklart blir rubrikerna över landet att 71 procent tror bättre och bara 25 procent sämre...OBS att man lika gärna kunde ha summerat att 82 procent tror att lönsamheten blir oförändrat eller sämre, och 14 procent tror att den blir bättre...

Jag inser vikten av att lyfta fram möjligheter och framtidstro, och det finns en liten tendens uppåt. Men oj vad lätt det är att överdriva.

Likaså under rubriken "trendbrott, bönderna ökar byggandet" tar man i ordentligt. Tendensen är här än svagare, antal förprövade nya koplatser har ökat 17 procent till 14.500 men ska inte produktionen minska krävs 20-25.000 nya platser per år. Och byggnadsinvesteringarna i växt och mjölk/nöt sjunker eller är oförändrade, gris och fjäderfä sjnuker efter en rejäl ökning tidigare år.

skriver dysterkvisten Staffan, som tyvärr är fortsatt djupt bekymrad över att animalieproduktionen minskar i Sverige i en ond spiral, som inte minst Swedish Meats starkt känner av.

Tillsätt en konkurrenskraftskommission omedelbart!!