lördag, februari 18, 2012

Sveriges livsmedelsberedskap allt sämre, bra Folkochförsvardebatt!

Folk och Försvar genomför nu en rad intressanta seminarier om Sveriges säkerhet och ökade sårbarhet, vad gäller livsmedelsförsörjning, oljeberoende, elberoende osv.

I går deltog jag i en debatt om vårt alltmer utsatta läge vad gäller försörjningen med livsmedel tillsammans med andra politiker - Kew Nordqvist (MP) och Claes-Göran Carlsson (S) - samt med företrädare för LRF, Sveriges dagligvaruhandlare samt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Här länk till videoinspelningen. DN skriver också om detta, "vår beredskap är usel"
Det hedrar Folk och Försvar och dess nuvarande generalsekreterare Lars Ekeman att man uppmärksammat det faktum att Sveriges konsumtion av livsmedel snart till 50 procent består av import, vilket tillsammans med Norge (som inte kan producera mer) placerar Sverige i EU(ropa)botten vad gäller försörjningsförmåga.

Seminariet visade att Sveriges försörjning med mat är mycket bräcklig om störningar uppträder i matdistributionen genom t ex bortfall av el eller andrav störningar. Det finns idag ingen stor lagerhållning av mat vare sig i handeln eller i beredskapslager och skulle utdistributionen av mat stanna av blir läget snabbt mycket allvarligt.

För länderna som upplevde andra världskriget lever minnet av matbrist och där slår man vakt om en egen livsmedelsproduktion, medan Sverige tar rätt lätt på det faktum att vi nu är bland de mest importberoende länderna i Europa.

Jag gav mitt recept för hur landets sårbarhet ska minska genom att den inhemska matproduktionen ökar; Stärk jordbrukets konkurrenskraft, bredda riksdagens mål för jordbruket till att omfatta det moderna jordbruket som står för 95 procent av produktionen, ta fram en ny livsmedelsstrategi (vilket jordbruksministern håller på med) och kraftsamla med alla goda krafter för att vända utvecklingen!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

7-partiuppgörelse om försvarsmaterielförsörjning..

En rätt osannolik rubrik, kan man tycka..
De rödgröna och alliansen i skön harmoni i synen på upphandling av försvarsmateriel..

Utskottsbetänkandet behandlar dels en skrivelse från regeringen angående riksrevisionens granskning av försvarets internationella materielsamarbeten, samt motioner från S och SD om försvarsindustristrategier.

Utskottets viceordf. Cecilia Widegren (M) kommenterar så här. Och ordförande Peter Hultqvist (S) så här. Båda med stort statsmannaskap!

Min och Centerpartiets grundsyn i försvarspolitiken är att det är ett viktigt politikområde där strävan bör vara en bred samsyn, om möjligt. Därför är det bra med denna uppgörelse om vikten av att Sverige definierar nationella säkerhetsintressen som enligt EUs regelverk kan motivera avsteg från konkurrensupphandling.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet som inte känner så mycket för svensk försvarsindustri accepterar att nationella säkerhetsintressen definieras, och även Socialdemokraterna nöjer sig med det och accepterar i detta läge att inte få igenom sin motion om en försvarsindustristrategi.

En sådan strategi kan ges ett innehåll som varierar från en genomgång av sektorn och samhällets insatser för den, och hur dessa insatser kan avvägas vidare, till ett mer renodlat "branschprogram" vilket S förespråkar på flera områden.

Centerpartiet har en öppenhet för att försvarsindustrins verklighet kan behöva redovisas och analyseras i en strategi, men avser då en genomgång enligt ovan, inte ett branschprogram.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,