lördag, december 16, 2017

Öppnare gränser eller asylprocess på ett halvt år?

Detta inlägg handlar om svensk asyl- och migrationspolitik, som ju berör oss alla inklusive de som tagit sig eller kommer att ta sig till Sverige. Jag brottas, liksom säkert de flesta av oss, sedan länge med de mycket svåra avvägningar som måste göras i dessa så svåra och komplicerade frågor. Jag anser dagens utdragna asylprocesser på numera allt oftare 5-6 år vara orimliga, antingen borde Sverige öppna sina gränser mycket mer eller också förkorta handläggningstiderna till något halvår och se till att utvisningsbeslut verkställs.
Synpunkter?


Asyl- och migrationsfrågorna är svåra och komplicerade. Det finns väldigt många flyktingar och fattiga människor i världen. Alltfler av dessa , som har mod och resurser, vill till Europa för att få asyl eller få arbete som ekonomisk migrant.
EU söker stänga sina gränser mot t ex Turkiet och medelhavet, vilket stöds av alla partier i Sveriges riksdag förutom av Vänsterpartiet som ju vill ha öppna gränser, typ.
Om detta, som ju är orsaken till att det inte längre kommer lika många till Sverige som 2015, diskuterar vi nästan inget i Sverige, diskussionen rör nästan enbart de som lyckats ta sig hit. Och de som accepterar att EU stänger sina gränser och sedan lägger all kraft på att Sveriges ska vara fortsatt öppna får aldrig några frågor om hur detta går ihop..
Försöker man lyfta fram de allra svagaste, den väldiga majoritet flyktingar och fattiga, som är kvar i flyktingläger eller i stor fattigdom , avfärdas man lätt som okänslig för de människor som lyckats ta sig hit och som vi måste tänka på i första hand.
(Och jag har all förståelse för att diskussionen lätt handlar om de medmänniskor som lyckats ta sig hit och som vi kan se i ögonen och inte om de som lider långt mer långt bort i närområden och flyktingläger.)

Därtill är gränserna inom EU öppna, typ, och har Sverige mer generösa regler än övriga EU-länder så väljer en betydande andel av migranterna att ta sig till Sverige, samtidigt som den som inte vill återvända kan leva i ett skuggsamhälle och räkna med att förr eller senare ha varit här så länge att man får medborgarskap. Polisens resurser för att utvisa de som inte har uppehållstillstånd är små och t ex rätten till gymnasiestudier gör att idag, och sedan länge väldigt få utvisas.
De av MP framdrivna reglerna innebär i praktiken en slags amnesti för 10.000- tals människor utan asylskäl som trots avslag på sin asylansökan ändå kommer att ges uppehållstillstånd och medborgarskap.
I varje enskilt fall kan man tycka att detta är fel, vilket många tiotusentals svenskar gör som kommit i kontakt med de människor det handlar om, och som gjort goda insatser i sitt arbete eller ideellt för dem.
Enklast vore att ge asyl eller arbete till alla som lyckas ta sig till Sverige. I den riktningen verkar t ex Vänsterpartiet och Miljöpartiet och Feministiskt initiativ.
Centerpartiet, KD och Liberalerna vill att Sverige ska ha mer generösa regler än övriga EU- länder, t ex genom att tonåringar som får uppehållstillstånd genast ska kunna få ta hit sin familj. Detta ger naturligtvis starka signaler till de på flykt att fortsätta att söka ta sig till Sverige.
Och här är ju den svåra avvägningen, om Sverige återgår till mer generösa asylregler än övriga EU-länder hur klarar vi en fortsatt större asylinvandring till Sverige än till övriga länder i Norden eller EU?
En absurd effekt av Sveriges utdragna asylprövning, och möjligheterna att fullfölja gymnasiestudier oavsett resultat är att den som söker asyl och så småningom får avslag ju kan överklaga i flera instanser och även hänvisa till gymnasiestudier. Det innebär att det tar allt fler år innan ett avslagsbeslut ska verkställas, t ex 5-6 år. Den/de som ska utvisas är då rätt integrerade i Sverige och har ibland stöd av engagerade människor som stöder dem på allt sätt.
För de enskilda människorna är det naturligtvis då grymt och uppslitande att utvisas, och att de som kan, de allra flesta, då går under jorden och sedan ansöker igen med starkare skäl p g av många år i landet är fullt begripligt.
Egentligen borde hela asylprocessen utredas och ett omtag göras inriktat på att slutligt asylbeslut, inklusive överklaganden,  borde tas inom typ ett halvt år. Nuvarande utdragna system är inte rimligt eller långsiktigt hållbart, tycker jag, det är nedbrytande och uppslitande, låt vara med att medborgarskap oftast erhålles så småningom.
Antingen borde Sverige ta konsekvenserna av att de allra flesta som lyckas ta sig till Sverige förr eller senare blir svenska medborgare och öppna gränserna mycket mer än idag.
Eller också borde Sverige långsiktigt anpassa sina asyl- och migrationsregler i EU-riktning och förkorta asylprocessen och se till att de som får utvisningsbeslut utvisas.
.....................................

För ca 5-6 år sedan tog en arbetsgrupp inom inom Centerpartiet fram en rapport som lyfte fram migrationspolitiken i Kanada.
Man lyfte dock mera fram Kanadas höga migration under ett sekel, och lite mindre hur olika migrationspolitiken är utformad i Kanada jämfört med i Sverige.
Kanada ställer krav och har kvoter, integrationen fungerar och brottsligheten ökar inte.

https://kvartal.se/essaer/kanada-vljer-sina-immigranter