fredag, augusti 30, 2013

SNFs djupt osmakliga kampanj mot det miljövänliga svenska lantbruket

Jag har i många år kämpat för att produktionskraften i svenska åkrar och betesmarker ska användas till resurshushållande produktion av främst mat, och inte läggas ned och ersättas av import från länder med sämre miljö- och djurhänsyn. Jag har respekt för ekonischen men anser att huvudfåran för svenskt och globalt jordbruk måste vara att på ett resurshushållande sätt använda även modern teknik som t ex mineralgödsel, annars kommer hungern i världen, och livmedelspriserna, att explodera. Jag har i detta blogginlägg sammanfattat och länkat till det mest centrala jag har skrivit i dessa frågor, ibland i hård polemik med SNF och dess ordförande Mikael Karlsson.

Jag skulle gärna vara med i Naturskyddsföreningen men har likt många andra stötts bort av deras ibland rigida ståndpunkter.

Nu driver man en kampanj för att Sveriges, och säkert världens jordbruk, helt borde bli "ekologiskt", dvs helt upphöra med mineralgödsel, med alla kemiska bekämpningsmedel och helt avstå från gentekniken för att utveckla nya växtsorter som t ex kan ta fram eget kväve, stå emot det fruktade potatisbladmöglet eller klara svår torka.

Jag är fullständigt chockad över hur SNF i sin kampanj mot vanligt miljövänligt svenskt jordbruk svartmålar det in absurdum på sin facebookssida, och på sin hemsida.

Svensk ekomjölk är att bra miljöalternativ, men det är faktiskt vanlig miljövänlig svensk mjölk också. Det ena använder inte mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel, det andra kör mera dieseltraktor och laddar jorden med kväve från grödor och stallgödsel som löper större risk att läcka. Jag blir fruktansvärt upprörd över SNFs svartmålning av de många (85 %) svenska mjölkbönder som producerar fin miljövänlig mjölk inom ramen för världens strängaste miljö- och djurskyddslagar. Tänk om någon skulle göra sammalunda, fast tvärtom, med ekomjölkens nackdelar, för de finns faktiskt också, men det görs som väl är inte, det får räcka med SNFs mörka propaganda.

Ska världens mest miljövänliga "konventionella jordbruk" kunna målas ut som att man nästan producerar kärnavfall, typ, utan att denna destruktiva propaganda granskas och avslöjas? Jag har respekt för ekomjölken som ett bra miljöalternativ, och jag respekt för den vanliga miljövänliga svenska mjölken som ett bra miljöalternativ. Men jag har inte respekt för Svenska Naturskyddsföreningen, när man lånar sig till sådant här.

SNFs osakliga propaganda urholkar naturligtvis starkt förtroendet för våra och EUs myndigheter och kontrollorgan, hur kan de godkänna alla påstådda uselheter som SNF radar upp?

Låt mig lista en del av SNFs propaganda i  delvis osakliga påståenden och med ett delvis osmakligt språk:

*"Om du står med en o-ekologisk gräddfil i handen så kan du lita på att de flesta kossor ätit galet hårt besprutad soja från Sydamerika. Sojan har duschats med ett av världens farligaste bekämpningsmedel, som är förbjudet i EU sedan länge."

* "Konstgödsel är en riktig klimatvärsting. Dessutom kryddar det världens åkrar med mer kadmium, ett ämne som ökar risken för benskörhet och njurskador. Varje år får svenska staten hosta upp fyra miljarder kronor på grund av de benfrakturer som kadmium i maten orsakar. Ja, du läste rätt. Fyra miljarder. Inget din ekogräddfil bidrar till alltså."

* "Vissa kemikalier i vår mat misstänks bidra till cancer, fetma, diabetes och störning av utvecklingen av barns nervsystem." "Flera forskare menar därför att småbarn och gravida bör äta ekologiskt, särskilt vad gäller frukt och grönt."

* "Jordbruket måste lösa en lång rad allvarliga problem, som övergödning av hav och sjöar, förlust av biologisk mångfald, klimatpåverkan, erosion och föroreningar i både maten och den omgivande miljön" "Väljer vi att utveckla ett ekologiskt jordbruk får vi ett klokt brukande av jorden som inte bara kommer att kunna ge mat till jordens växande befolkning, utan även vara av central vikt för att dämpa klimatförändringarna och minska utarmningen av våra gemensamma resurser."

* "Sugen på ett dopp men vattnet är fullt av giftiga alger? Då är sjön eller havet så övergött att ekosystemen rubbats. Maten på våra tallrikar är en av orsakerna." "Därför borde fler snegla mer på det ekologiska jordbruket, där risken för näringsläckage är mindre." (Sakligt inkorrekt).

* "Svenskt är bra, men det är viktigare att välja mycket eko och mycket vego om du vill göra en insats för miljön."

* "Tänk om kemikaliejordbruket skulle stå för kostnaderna för vattenrening, utarmning av biologisk mångfald, hälsoskador, övergödning... Då skulle vi få veta vad maten egentligen kostar – den är svindyr.  "

* "Visst kör ekobonden mer traktor. Men konstgödsel som sprids i kemikaliejordbruken är en större klimatbov. I slutändan påverkar ekojordbruket och kemikaliejordbuket klimatet ungefär lika mycket."  

* "Du kan också lyssna på miljontals småbönder i Afrika, Asien och Latinamerika som övergett kemikaliejordbruket och börjat satsa på ekologiskt istället. De får lika stora, eller större, skördar som tidigare men får bättre betalt och har lägre utgifter."