onsdag, juli 06, 2016

Rimligt att ange brottslingars bakgrund.

Med risk för att få kritik, varsågoda, så håller jag med Rolf Ahlsen i vad han skriver i Göteborgs-Posten.  
Det är rimligt att som i andra länder oxå ange brottslingars bakgrund och inte hymla. Det är relevant att polis, media och SCB ger mer saklig information idag kring brott som begås och sammanställer rimlig statistik kring detta.
Jag menar att den nuvarande sekretessen faktiskt motverkar sitt syfte, många tror att de flesta våldsbrott begås av personer med utländsk bakgrund, och så är det ju inte.
Brottsförebyggande rådet tog senaste gången fram statistik kring detta 2005 och har varken av alliansregeringen eller nuvarande regering fått något uppdrag att göra det i dagens verklighet. Det gör att kunskap om detta saknas vilket är anmärkningsvärt.
Jag anser att regeringen snarast bör uppdra åt BRÅ att ta fram en ny rapport, och uppdra åt Polisen och SCB att återgå i riktning mot tidigare principer. Hur långt, det får man bedöma.

(Tillagt 10 juli: här ett exempel där jag liksom denna bloggare menar att tidningen gör fel som censurerar ett offers vittnesmål.)

(tillagt 11 juli. På bloggen "Alliansfritt Sverige" skiver SSSU:aren Ida Harju Håkansson. Med anledning av detta mitt blogginlägg  gör hon den oerhörda beskyllningen att jag är "den bruna riksdagsledamoten, "Centerpartiets brunaste riksdagsledamot". Jag är djupt kränkt, det finns naturligtvis ingen alls substans i hennes oerhörda försök att ta heder och ära ifrån mig. Det handlar om ärekränkning och härskarteknik, jag trodde att debattklimatet i Sverige hade blivit öppnare men här är en backlash. Jag vet hur svårt det är att agera juridiskt i sådana här frågor och börjar därför med att fråga SSUs ordförande om man accepterar sådana här lögner och smutskastningar från sina medlemmar på politiska motståndare? Eller rakt på sak, tar SSUs ordförande avstånd från Ida Harju Håkanssons exempellösa beskyllningar eller står man bakom dem?)

I Sverige är detta oerhört känsligt. På en Värmlandsfestival för några dagar sedan anmäldes 30-talet övergrepp mot unga flickor i publikhavet. 
Politiskt korrekta ledarskribenter tog genast ut svängarna, och sågade Polisens första rapport. Polisen anmäldes till JK.

Naturligtvis ska verkligheten sakligt redovisas, inget annat.

Den modige polisen Peter Larsson upprördes så att sina chefers avbön att han på twitter (peppe_larsson) stod fast vid den första rapporten;@Peppe_Larsson
Polis. Nionde året i yttre tjänst. Facklig. Engagerad. Åsiktsstark. Tar hellre diskussion än ignorerar. Minerad mark är en utmaning snarare än hinder. Gnagare.

"9 gripna. 5 ensamkommande.
Tre utländska. En svensk. Män.
32 anmälningar där majoritet
har sign unga invandrarkillar."

Vi får se var detta landar.

Sista ordet är kanske inte sagt.

Min poäng är att verkligheten

sakligt bör redovisas utan
onödigt hemlighetsmakeri.
Som i världens övriga länder, i
den riktningen.

Tillagt 26 juli: Jag bad RUT
i riksdagen att ta fram
statistik på brottslingars
nationalitet mm. Det finns
inte längre någon som
publiceras, eftersom det
är människor som begår brott, inte nationaliteter, typ..
Brottsförebyggande Rådet (BRÅ)
tog fram 2 intressanta
rapporter 1996 och 2005.
Sedan dess, trots hög
migration, har BRÅ
inte gjort någon ny
sammanställning, och
inte fått någon beställning
att göra det av vare sig
myndigheter eller regering.
Justitieminister Morgan Johansson
har t o m till riksdagen sagt
att detta är helt onödigt
och inte ska göras.

BRÅ motiverade väl 2005
varför justitieministern har fel,
och jag instämmer i vad BRÅ skriver.

Per Gudmundsson i SvD
gjorde 2011
en god sammanställning över detta.

Här en rapport från Kriminalvårdsstyrelsen från 1997-2009. De flesta med längre fängelsestraff i svenska fängelser , 52,9 % , hade ursprung i ett annat land än Sverige. 9,6 % av männen hade PUT eller var asylsökande. Med mycket mera; 


Här
Mauricio Rojas (FP) DN debatt 2005
inför den sista/senaste
Brårapporten om brottslighet
hos olika nationaliteter;

Hittade en
intressant tidstypiskt text av
Jan Guillou från 1996.

Denna artikel vore otänkbar i en svensk tidning.
Den är publicerad i Norges 4:e största tidning
Dagbladet, vad jag förstår en ansedd tidning.
Om det den uppger är korrekt är svensk medialogik
att det är fullständigt ovidkommande och
absolut inget att nämna eller analysera.
Jag lutar alltså alltmer att fakta/verkligheten
ska redovisas mer än vad som görs i
svensk media och brottsstatistik idag.

Tillagt 4 augusti; Mord i London, Sky News
och Telegraph och NY times anger
korrekt att
det är en norsk medborgare med födelseland somalia
(ursprung Somalia)
som är skyldig. Svenska media, här
t ex Aftonbladet, och här SvD
censurerar och säger bara norsk medborgare.
Jag anser att man gör fel.
Här en sammanställning;


Ett annat exempel. detta.
SVT rapporterar att 6 kvinnor omringat och bestulit
en mycket gammal man. Här skriver man att
de är "tiggare", emot alla svenska regler, väl.
Man kunde kanske skrivit Rumäner, eller
som sagt, bara kvinnor. Jag tycker det
är relevant att tala om kvinnornas bakgrund,
och uppenbart även SVT.