fredag, oktober 10, 2008

Brevbärare för några timmar!

Det här kommer att stå på Forum för fastighetsboxars hemsida:

"Centerpartistisk riksdagsman ute i brevbäringen

Den 9 oktober var Staffan Danielsson, riksdagsman för Centerpartiet, ute och provade på brevbäraryrket i Linköping. Tillsamman med Tommy Johansson från FFF och Kristian Petri, brevbärare från Posten, gick Staffan en brevbärarrunda.

Staffan fann dagen mycket intressant och givande. Efter att ha provat på utdelning till flerfamiljshushåll, så anser han att fastighetsboxar borde vara framtidens utdelningssystem även i Sverige. Det finns också en förståelse hos Staffan för arbetsmiljöproblematiken.

Staffan säger också att han kommer ta med sig sina nya erfarenheter och FFF:s synpunkter för vidare diskussioner i Riksdagen. Han instämmer i Åsa Torstenssons begäran om förändring av det Allmänna rådet avseende fastighetsboxar. Upphöra med postutdelning till en stor grupp människor är ingen acceptabel lösning vid införande av fastighetsboxar. Det vore bättre att stimulera, ge någon form av ”morötter”, för att åstadkomma ett snabbt genomförande av reformen även i Sverige."

I tordags besökte jag Posten i Linköping och Tommy B. Johansson som aktivt arbetar för att fastighetsägare ska övergå från trapputdelning i flerfamiljshus och till fastighetsbox i entrén. Tommy är en utmärkt ambassadör för Posten och informerade väl om varför brevbärarna och postfacket (inom Seko)tillsammans med Posten och Citymail m fl vill komma ifrån den slitsamma trapputdelningen och istället dela ut posten i moderna boxar i entrén.

Kristian Petri - en lika fin postambassadör som Tommy - och jag cyklade sedan ut på en minirunda till 4-5 trappuppgångar med en massa post fram och bak på den lättrampade gula cykeln. Det var rätt nybyggda hus, och de första uppgångarna hade brevinkast som det gick bra att släppa in brev och reklam i. Upp i hissen, laddad med all posten i knippor på armbågen och i tumvecket, och sedan ner alla våningsplanen. Öppna brevinkastet och släppa ner posten. Tungt på armen och raskt ömt i tumvecket.

I de två nästa uppgångarna var brevinkasten trots nybyggt hus "under all kritik". Svåra att öppna, och man fick använda båda händerna för att "bända upp dem" och få in posten. Finns det ingen certifiering av hur postinkast i dörrar får vara konstruerade? Jag frågade Tommy. Nej, det som regleras är tydligen längd och bredd, ungefär. Här behövs en ändring!

Fast hur brevinkasten ska regleras blir ju oviktigt om flerfamiljshusen installerar boxar i entrén! Så fungerar det i stora delar av Europa, Danmark inför det snart och Post- och Telestyrelsen rekommenderade 2005 Sveriges Fastighetsägare att göra detta till 2011.

Det har gått segt, flera miljoner hushåll har fortfarande trapputbärning.

Det sista huset på vår lilla runda hade en fastighetsbox i entrén. Det gick snabbare och lättare att lägga in posten. Brevbäraren slipper att springa i trappor 3-4 timmar per dag med otaliga knälyft och axelbelastningar. De boende får posten lika säkert och snabbt som tidigare, det finns plats för större försändelser i boxen och dörren till lägenheten kan vara utan brevinkast.

De boende i flerfamiljshus som övergått till fastighetsboxar är med stor majoritet nöjda med det nya systemet.

Investeringskostnaden per hushåll för en fastighetsbox är ca 500 kr och månadskostnaden 4-5 kr för avskrivning m.m.

Regeringen har nu ändrat Post- och Telestyrelsens hot att är inte fastighestbox installerad till 2011 riskerar fastighetens hushåll att få hämta posten vid något av Postens utdelningsställen. Det är bra, det är inte rimligt att miljoner hushåll skulle förlora sin postutdelning på grund av fastighetsägarens försumlighet.

Däremot är det rimligt, tycker jag, att som i stora delar av Europa skynda på en övergång till utdelning via fastighetsboxar.
Detta kunde t ex föreskrivas för nybyggda hus, och man kunde införa morötter för att fastighetsägare installerar boxar i befintliga hus.

Jag ska forska vidare i denna fråga!