onsdag, oktober 14, 2009

bloggduell 7: Jag tar med mig dina förslag, Mikael!

Mitt sista inlägg, tack för god dialog!

Och jag tar med mig dina konkreta förslag, som känns intressanta.

Signalspaningens verksamhet ska ju årligen redovisas till riksdagen av regeringen. Dessa rapporter ska ju ge en god bild över verksamheten, givet att det finns sekretess som sätter vissa gränser.

Och att redovisa relevanta "nyckeltal" i det sammanhanget är ju naturligt och jag tar till mig och med mig dina förslag.

Bloggduell 6: Tack för en bra dialog, Mikael

tyvärr så är signalspaningen en underrättelsemetod som ger värdefull information om de allvarliga säkerhetshot som lagen ställer upp.

Du valde ett citat av Wilhelm Agrell, men huvudspåret i den artikel du hänvisar till är ju hans betoningn av den här metodens stora värde, te x detta citat:

"Hur effektivt är signalspaning – egentligen?

- Den är nog den enskilt mest effektiva metoden på insamlingsområdet"

Vad gäller dagens riksdagsdebatt ska jag läsa protokollet, mitt fokus var ju på de rödgröna.

En slutkommentar bara:
Du säger att i krigstid eller i krigsliknande tillstånd "ska vi koppla in alla kablar samtidigt". Men är det verkligen värt att riskera att hamna i det läget - att Sverige befinner sig i krig? Är det inte klokt att med förebyggande åtgärder kunna hindra Sverige från att hamna i krig - med alla hemskheter som det innebär? Och om vi kan det slipper vi ju också "koppla in alla kablar", som du uttrycker det, vilket skulle vara ett mycket större integritetsintrång än den signalspaning som nu föreslås.

Bloggduell 5:Vi är överens om s, men inte om mp

Då är vi överens till en del!

Jag är också beredd "att ta gift" på att s kommer att acceptera den nya lagen, möjligen någon piruett vid kontrollstationen.

Men du tycker dig ha fått tydliga besked från MP att de ej accepterar signalspaning i tråd.

Fick du verkligen sådan besked??

Visst sade Lage Rahm och Mehmet Kaplan det. Men sade verkligen Peter Rådberg det, talesman för MP i debatten?

Och Mark Klamberg och - var det inte du, Mikael? - har ju gjort samma bedömning på era bloggar som jag, att den gemensamma motionen från s-v-mp underskriven av Mona Sahlin, Lars Ohly och Peter Eriksson - inte rimligen kan tolkas på annat sätt än att signalspaningen också måste bedrivas i tråd?

bloggduell 4: Finns det hot mot landets säkerhet??

Utvecklingsspaningen var ju uppe i riksdagsdebatten. Den är tekniskt inriktad och nödvändig för att kunna bedriva en effektiv inriktningsspaning.

Signalspaningen bedrivs till helt dominerande grad mot trafik helt utanför Sveriges gränser, och även utvecklingsspaningen handlar ju också om detta.
Den lilla del av spaningen som bedrivs mot personer som i Sverige kommunicerar med utlandet kring allvarliga säkerhetshot mot Sverige behöver ju också utvecklingsspaning, men det finns ju ingen som helst grund för påstående om att FRA skapar sociogram över hela svenska folket.

Fråga:

Det finns ett enda motiv för att Sverige bedriver signalspaning, att det är ett viktigt underrättelseinstrument för att få information för att kunna hindra och förebygga allvarliga säkerhetshot mot Sverige.
Tyvärr finns det sådana hotbilder - vilka preciseras i de konkreta åtta punkterna i lagen - och bedömningarna från försvarsmakten m fl myndigheter och inom regeringen är entydigt att informationen från signalspaning är nödvändig att erhålla.
Länderna i vår omvärld har enligt min uppfattning kommit till samma slutsats.

Du anser ju själv att signalspaning i etern är nödvändig. Menar du att de säkerhetshot som vi anser finns, är tagna ur luften?

Och om de finns, vilket du ju bejakar genom acceptansen för signalspaning i etern, hur ska vi då kunna få viktig information utan tillgång till tråd dit den aboluta huvuddelen av trafiken nu färdas?

bloggduell 3: de rödgröna vill öka signalspaningen!

Hur ser du på att de rödgröna vill öka signalspaningen genom att ge ett antal myndigheter tillgång till FRA?

Jag anser kontrollstationen mycket viktig, att redan efter två år göra en utvärdering och summering, och kunna vid behov göra ytterligare åtgärder för integriteten.

bloggduell 2: Vi är överens om att signalspaning behövs!

Bra, vi är alltså överens om att signalspaning behövs!

Du accepterar "klassisk signalspaning" i etern, men inte signalspaning i tråd.

Samtidigt går den absoluta merparten av all kommunikation, även mycket militär sådan, i tråd över landsgränsen.

Ska Sverige likt andra länder bedriva underrättelseinhämtning för att skydda landet och medborgarna mot allvarliga säkerhetshot genom signalspaning, är inkopplig i tråden tyvärr ofrånkomligt.
Att begränsa signalspaningen till endast etern innebär dessutom att en del trådbunden trafik ändå kan inhämtas.

Så då är vi på ruta ett igen, jag accepterar tyvärr signalspaning i tråd mot den helt dominerande internationella trafiken, men du accepterar ingen signalspaning i tråd.


Du påstår att FRAs verksamhet inte begränsas ytterligare genom de nu vidtagna förstärkningarna . Jag håller inte med. För att ta några exempel ur 15-punktslistan:

* FRA måste ansöka om tillstånd för all signalspaning hos domstolen, dvs även regeringens inriktningar prövas.
* FRA får endast tillgång till de signalbärare som domstolen beslutar.'
* FRA får endast bedriva signalspaning på beställning av regeringen, regeringskansliet och försvarsmakten, vilket är en kraftig inskränkning mot dagens läge där ett antal myndigheter också beställer och använder den informationen.

Bloggduell 1: Visst är statens inkoppling ett integritetsintrång i sig

Hej Mikael.

Är det ett integritetsintrång när staten via lag får tillgång till operatörernas telekablar över landsgränsen.

Jovisst, vi är överens.

Det är ju därför den här frågan är så plågsamt svår, vilket jag utvecklat hä på bloggen.

Enda orsaken till att nästan alla riksdagens partier (mp verkar svaja) och länderna i vår omvärld ändå accepterar signalspaning, är ju att detta integritetsintrång måste vägas mot allvarliga säkerhetsnot mot landet.

Vi, alliansen, s, v har kommit till samma slutsats.

Givet att detta tyvärr måste accepteras som världen ser ut idag, har vi i centerpartiet gjort allt vi kunnat för att bygga in starkast möjliga integritetsskydd, bla genom goda förslag från er kritiker.

Bloggdialog med Mikael Nilsson puffad av av Aftonbladet

Bloggdialogen med Mikael startar kl 16, och jag gör mitt andra inlägg snarast efter voteringen ca 16.15, hoppas jag.

Det här är det första.

Jag välkomnar ju dialog och debatt, demokratins livsnerv.

Först vill jag hänvisa till det summerande blogginlägg som jag gjorde här i måndags, och som ger min helhetssyn på den här frågan.

jag vill också hänvisa till DN-chatten med Mark Klamberg, som var intressant. Jag tänker lite förhålla mig till den och se om Mikael och Mark skiljer sig åt eller ej.

Jag har ju i respekt för frågans vikt och för den kraftiga kritiken försökt att svara även på komplicerade sammanhang, där min främsta källa ju är regeringens proposition. Jag tänker försöka att inte gå längre i detaljer än jag redan gjort, det kan gå snett, kanske, eftersom komplexiteten är stor och jag är inte specialist.

Jag vill resonera med Mikael lite mera i ett helikopterperspektiv; behövs det ändå inte en underrättelseinhämtning genom signalspaning. Våra militära och politiska experter menar det, och andra länder bedriver verkligen också sådan.

Kanske också lite kring telekommunikationer, hur pass "hemliga" är de. Någon har sagt att man bör snarare se telefonsamtal och internetkommunikation som "vykort" snarare än "brev", eftersom länder, företag, google m m kan försöka samla information på oliak sätt ibland. Hur bör vi förhålla sig till detta rent generellt.

Risken är väl utomordentligt liten, men kan den finnas alldeles oavsett hur Sverige bedriver sin underrättelseinhämtning?

Vad gäller FRA, den trafik som det handlar om är enligt min entydiga uppfattning i helt dominerande grad internationell teletrafik, håller du med om det?

Jag är rätt genomsågad" av dig sedan länge, kan du ge någon credit till centerpartiets och alliansens lyhördhet ändå? Hur ser du t ex på att vi begränsat rätten att beställa signalspaning till endast regeringen, regerinngskansliet och försvarsmakten?

Och ser du inte risken för att en utredning nu skulle riskera att ett antal myndigheter skulle få beställa signalspaning i både etern och i tråd?

StaffanStaffan

Liberaler respekterar människor! Och åsikter!

Några snabba kommentarer innan dagens viktiga debatt om signalspaning.

Jag kommer att i debatten mycket tydligt redovisa min respekt för det engagemang och den uppfattning som starka kritiker av signalspaningslagen har i frågan. Hade jag inte suttit i riksdagen och tvingats att sätta mig in djupt i frågan, och hade inte riksdagen burit det ansvar för landets säkerhet som man faktiskt måste bära och ta ansvar för, vet jag inte riktigt var jag hade landat som fritidspolitiker från Linköping. Full respekt alltså för att frågan är svår och känslig och för att man kan komma till helt olika uppfattningar.

Jag är också i hetluften nu av egen förvållan genom att som liberal kunna överväga riktlinjer för att vi människor inte ska dölja våra ansikten för varandra i t ex skolor och på arbetsplatser som sjukhus och äldreomsorg. Jag kan äver tänka mig riktlinjer mer generellt i offentliga miljöer.
Jag kanske har fel, jag vill lyfta och diskutera frågan som jag vet engagerar en del människor.

Jag respekterar fullt ut de principfasta liberaler som menar att förbud endast ska tillgripas för att förhindra att man skadar andra människor.
Det är väldigt trist när jag nu känner att en del av dem inte respekterar min åsikt i denna svåra fråga, och därmed rimligen inte heller mig.

Är inte själva utgångspunkter för liberalismen respekt för en fri och öppen debatt, som jag tycker borde kunna innefatta ett möjligen dumt förslag att likt i Tyskland, Holland och i andra länder även ha eller diskutera riktlinjer enligt ovan.

Bloggduellen ikväll blir säkert framskjuten, eftersom debatten som börjar 12.30 nog håller på till framåt 16 kanske. Därefter votering, och den vill ju numera alla delta i.., även jag.

Svenska Dagbladet slog ju upp sin "tentamen" av Försvarsutskottet stort, och jag får ju som sagt tacka många här för den spänst som jag upprätthållit i frågan.

Jag är lite felciterad i SvD, jag sa inte att det är en" skyldighet" att svara alla rätt på sådana här tentor. Och jag var tydlig med att hade jag inte följt dessa frågor så nära som talesperson för centerpartiet hade jag säkert kunnat missa flera frågor, det här är och har varit komplicerat och det är lätt att blanda ihop korten "på studs".

Jag fick frågan om det var relevanta frågor, vilket jag ju bejakade med undantag av vad domstolen och kontrollmyndigheten skulle heta, inget annat. Och frågan om kontrollmyndighetens namn - Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten - tror jag faktiskt ströks!

Jag kritiserar i Aftonbladet idag de rödgröna för att deras krav på ökad signalspaning, eller som kritiker skulle formulerat det, deras krav på att "FRA-shoppen ska vidöppnas".Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,