söndag, april 29, 2012

Staffan Danielsson´- frihetskämpe eller mörkerman?

Jag har skrivit en sansad debattartikel om vikten av att respektera åldersgränsen 18 år när ensamkommande kommer till Sverige, och att eftersträva en rimlig samsyn med t ex våra nordiska grannländer om hur åldern kan bestämmas i tveksamma fall.

Jag har fått betydande stöd men också kraftig kritik för att "tassa i de bruna jaktmarkerna" osv. Detta tar självfallet särskilt hårt om det kommer från tidningar och människor som jag respekterar.

En kritik som förts fram av några ledande centerpartister är att det handlar ju inte bara om denna artikel i sig, jag har ju "fiskat i grumliga vatten i andra frågor tidigare", ungefär.

Jag har ett brett samhällsintresse, inte minst om principiella etiska och andra frågor.

Visst är min uppfattning i en del av de frågorna i minoritet, och det är väl också därför jag diskuterat dem, att jag har en åsikt och vill påverka.

Jag har självfallet uppfattningen att min ståndpunkt i var och en av de här frågorna må ifrågasättas av andra men att ingen av dem har minsta koppling till att inte respektera andra människor eller grupper.

Döm själv och kommentera gärna för dialog, här kommer de frågor som några anser vara besvärande för mig:

* Motion om centrala riktlinjer i offentligt finansierad verksamhet som skola och barn- och äldreomsorg för att man inte ska dölja ansiktet för varandra (vare sig med t ex burka eller rånarluva, alltså).

I detta blogginlägg har jag motiverat mig och givit fler länkar. Upphovet till motionen var när 15 skolor i stockholmsområdet tillskrev någon central instans och ville ha centrala riktlinjer istället för att varje gång frågan kom upp behöva göra en prövning som ändå nog landade i att ansiktet inte ska döljas i dessa sammanhang. Detta menar jag egentligen är rätt okontroversiellt, jag tycker att det är rimligt att från statens sida vara tydlig i vad som ska gälla i denna fråga i dessa sammanhang.

Jag skrev också att "det bör utredas om dolda ansikten ska accepteras i t ex köpcentra och på offentliga kommunikationer." Här kan jag förstå kritik mot mig för att gå för långt, och här har jag också tagit till mig av kritiken och backat från detta utredningsförslag.

* Jag har motionerat om att pojkars integritet och rätt till att själv bestämma - vid myndig ålder - om man vill operera bort förhuden, s.k omskärelse.
Jag anser inte att "föräldrar äger sina barns kroppar" och jag anser inte heller att Gud (eller evolutionen) så har misslyckats med sin skapelse att könsorganet måste rättas till genom bortoperation av den skyddande förhuden. Här en länk.

* Jag stödde Kd när riksdagen gav homosexuella rätt att ingå äktenskap.

Mitt motiv var likt Kd att begreppet äktenskap sedan urminnes tid avsett relationen mellan man och kvinna. Vårt förslag var istället att homosexuella och heterosexuella ingår samma civilrättsliga giftermål, och att sedan begreppet äktenskap kan fortsätta att användas som tidgare av t ex de kyrkor som så önskar.

* Står jag bakom rätt till vård för "papperslösa" på samma villkor som för de med medborgarskap?

Sverige ska självfallet uppfylla alla internationella förpliktelser för människor som uppehåller sig illegalt i Sverige när de blir sjuka. Vi ska ge vård och då ska vi inte efterforska deras uppehållstillstånd, som ju inte finns. Ofta har de fått avslag och ska lämna landet men stannar ändå kvar.

Jag kan även här tycka att det är en likabehandlings- och rättvisefråga mellan de som respekterar ett avvisningsbeslut och lämnar landet, och de som inte gör det utan stannar kvar och gömmer sig.

Om de "papperslösa" ska ha tillgång till samma vård som "skattebetalarna" eller begränsat i vissa avseenden tycker jag att man kan diskutera. Nu har en uppgörelse träffats mellan alliansen och Miljöpartiet och jag kommer att stödja den.

* Rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede

Jag tycker att denna möjlighet under sträng kontroll borde utredas, och jag har motionerat och interpellerat till socialminister Göran Hägglund.

* Bedövning av djur vid religiös slakt med urgamla metoder (halal och kosher)

Idag får inom EU slakt utan bedövning ske genom att halsen skärs av utan bedövning, en urgammal metod som säkert var den bästa för flera tusen år sedan. Idag vet vi att djuren lider kort och intensivt om detta sker utan bedövning och jag vill att det införs ett krav på bedövning av djurskyddsskäl.

Ja, så här är mina uppfattningar i ett antal viktiga och svåra frågor.

Står jag för min uppfattning utifrån en humanistisk människosyn med respekt för människors integritet och självbestämmande?  Eller tassar jag i grumliga vatten där helhetsbilden är lite mörk.

Min bild är ju den första. Väldigt trist om några skulle landa i den andra.

Men OK, då behöver vi verkligen ha en fortsatt dialog, välkommen att kommentera!

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/etik"rel="tag">etik, http://bloggar.se/om/moral"rel="tag">moral, http://bloggar.se/om/staffan+danielsson"rel="tag">staffan danielsson, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/burka" rel="tag">burka, http://bloggar.se/om/omsk%E4relse"rel="tag">omskärelse, http://bloggar.se/om/pappersl%F6sa"rel="tag">papperslösa, http://bloggar.se/om/d%F6dshj%E4lp"rel="tag">dödshjälp, http://bloggar.se/om/%E4ktenskap"rel="tag">äktenskap

Ohly: Att jämföras med Breivik, det får man tåla.

Lars Ohly är ju inte vem som helst, och hans korta twitterbudskap kring min debattartikel i DN om ensamkommande och vikten av någorlunda korrekt ålder belyser väl "härskartekniken" mot var och en som lugnt och sakligt vill resonera kring någon del i invandrings- och flyktingpolitiken som kan behöva förändras i någon riktning.

Kom först ihåg att SvDs ledarskribent Sanna Rayman anser artikeln som "alltigenom seriös och försiktig". Och att Expressen i en huvudledare anser att "Danielsson pekar på en debatt vi behöver" och för fram nya aspekter på vikten av att barn under 18 är just det. Även Widar Andersson i Folkbladet resonerar i samma riktning

Hur reagerar då en f.d partiledare för Vänsterpartiet?

Här är hans första tweet om min artikel:

"Lars Ohly@OhlyLars
”Jag är inte rasist, men..." Centerpartist bekräftar rasisternas verklighetsbeskrivning. Fy fan."

Sedan skriver jag min Newsmillartikel om att P3-programmet Tankesmedjan kallar mig psykiskt sjuk och borde undersökas som Breivik.

Lars Ohlys kommentar blir denna:
Centerpartisten Staffan Danielsson fiskar i grumliga vatten och blir överraskad av att få kritik.

Underförstått att lite kritik som den i P3 får man ju tåla om man gått över alla gränser. Inte en antydan om att kritiken gått för långt när man jämför mig med Breivik och att min psykiska hälsa borde kontrolleras innan jag får yttra mig.

Jag tycker att Lars Ohlys båda tweets är utomordentligt anmärkningsvärda.

Det är alltså enligt Ohly-dogmen fullkomligt ointressant om en del ensamkommande under 18 år istället är betydligt över 18 år för detta får inte diskuteras om Sverigedemokraterna redan har gjort det.  Och väljer man ändå att göra det så får man tåla "lite kritik".

I det ganla Sovjet fanns det ju alltid bara en sanning i alla frågor och den som ifrågasatte den fick tåla lite kritik. Men så ska vi inte - menar jag - ha det i Sverige.I ett öppet och demokratiskt samhälle är det en kungsregel att fritt få ha en dialog kring viktiga frågor.

lördag, april 28, 2012

Jämförd med Breivik i P3 - OFATTBART

Jag skriver på Newsmill.

Vad är det för ett debattklimat vi har i Sverige?

Jag har skrivit en debattartikel på DN debatt som presenterades så här:

"Ålderstester? Ska Sverige fortsätta att ta emot ett betydande antal unga män över 18 år och behandla dem som barn under 18 år? Det är en känslig fråga och jag tar upp den utifrån en övertygelse om att en seriös diskussion om relevanta sakfrågor är det som i längden bäst gagnar Sveriges öppna och generösa invandrings- och flykting­politik, skriver Staffan Danielsson."

Jag har glädjande nog fått stöd för att detta är en relevant fråga att diskutera från många inlägg på min blogg och på facebook. Jag har även fått erkänsla och instämmanden från ledarsidorna på Svenska Dagbladet, Expressen, Norrköpings Tidningar och Folkbladet.

Samtidigt har jag också fått stark kritik från från några s-bloggare och från Lars Ohly och t o m någon centertidning för att vara rasist och brunfärgad (ungefär), se länkarna ovan.

Ska man verkligen behöva tåla det om man sakligt vill diskutera någon del inom vår öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik där det kan finnas behov av någon förändring? Nej, verkligen inte. Men så är uppenbarligen det svenska debattklimatet idag och det förklarar varför "inga" sansade debattörer diskuterar kring enstaka problem som kan finnas och kring frågetecken som kan behöva rätas ut.

Det var faktisk delvis därför jag skrev min debattartikel, trots att jag blivit bestämt avrådd från att ta upp den debatt som jag nu gjort. Det är närmast tabu i Sverige att inom ramen för en fortsatt öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik kunna resonera om enstaka punkter i den som behöver granskas. Jag vill bidra till att bryta detta tabu.

Min övertygelse är att om inte relevanta frågor inom ramen för en fortsatt öppen och generös svensk invandrings- och flyktingpolitik kan diskuteras inom de etablerade partierna så riskerar på sikt endast ett parti att gagnas av detta, och t o m kan en frånvaro av debatt på sikt hota den breda uppslutningen bakom denna politik.

Men är det värt priset att sticka ut huvudet som jag gör?

Jag börjar tveka, efter att ha lyssnat på torsdagens program i Tankesmedjan i P3 med Nanna Johansson. I ett inslag på drygt 7 minuter så förlöjligas och hånas jag och min debattartikel, och det får jag väl stå ut med. Men jag blir upprörd och desperat över Nannas (antar jag) avslutning av inslaget där hon säger ordagrant så här:

"Innan vi överhuvudtaget börjar med ålderstester så finns det ett mer akut test man borde göra , nämligen att testa psyket på människor som skulle skriva debattartiklar på DN. Är Staffan Danielsson verkligen frisk nog att få påverka opinionen och borde vi döma honom som tillräknelig eller avfärda honom som en ensam galning?"

Synpunkter?

Och vad säger Sveriges Radio?

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/invandring"rel="tag">invandring, http://bloggar.se/om/asyl"rel="tag">asyl, http://bloggar.se/om/flyktingar"rel="tag">flyktingar, http://bloggar.se/om/debattklimat"rel="tag">debattklimat, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/riksdagen"rel="tag">riksdagen, http://bloggar.se/om/sveriges+radio"rel="tag">sveriges radio


                        

fredag, april 27, 2012

Ensamkommandes ålder - Stöd från Expressen!

Debatten fortsätter efter min artikel på DN-debatt igår.

Glädjande nog har artikeln i stor utsträckning uppfattats precis som jag menade, att utifrån en öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik kunna diskutera punkter som kan behöva förändras.

Expressen tar upp frågan i sin huvudledare idag, ger stöd åt det jag framför och visar på ytterligare aspekter samt slutar med att "Staffan Danielsson pekar på en debatt vi behöver".

Folkbladet i Norrköping - Widar Andersson - har en i vanlig ordning intressant och tydlig ledare som också menar att jag ställer rimliga frågor.

Norrköpings Tidningar menar i sin ledare att förslaget förtjänar seriösa överväganden.

Centerpartiets gruppledare i riksdagen - barnläkaren Anders W Jonsson - hänvisar på sin blogg till vår migrationspolitiske talesperson Fredrick Federley och till en skrivelse från barnläkarföreningens arbetsgrupp för flyktingbarn som han fullt ut ställer sig bakom. De visar på svårigheten att bestämma ungdomars ålder och vill inte att Sverige ska närma sig de åldersbestämningsmetoder som andra länder har infört.

Centerpartistiska Sörmlands Nyheter anser i en ledare att  jag "är ute och tassar på bruna jaktmarker"...(Jag biter ihop och kommenterar inte).

Jag får kritik från migrationsministern, Fredrick Federley och andra talespersoner i en artikel i Dagens Nyheter., dock kilometer ifrån Sörmlands Nyheters nivå

Emma Henriksson, talesperson för KD, skriver i en replik på DN Debatt att .inga ålderstester bör göras utan det ska vara ett bra mottagande vare sig man är 15,17, 19 eller 21 år.

Den liberala bloggportalen Frihetssmedjan stöder fullt ut rätten att diskutera kring dessa frågor med den ansats jag har, och kritiserar de starka motreaktionerna.

Den bloggande polisen och miljöpartisten Bastian stöder min rätt att ta upp frågan till debatt utan att beskyllas för att vara främlingsfientlig, och han delar också min analys av att det snarast gynnar de främlingsfientliga om inte frågor får diskuteras.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/flyktingar"rel="tag">flyktingar, http://bloggar.se/om/asyl"rel="tag">asyl, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet

torsdag, april 26, 2012

Fortsatt debatt om ensamkommande och ålderstest

DN debatt har ju stort genomslag, och reaktionerna har varit betydande efter min debattartikel idag.

Helle Klein - duktig fotbollsreferent på twitter mm - kände iskalla vindar dra över sitt frukostbord..Linköpings kommunalråd (C) Muharrem Demirok - som jag gillar - vaknade till "oerhört tråkig läsning. skriver på DN-debatt på ett sätt som jag starkt tar avstånd ifrån".

Röda Berget, känd sossebloggare från Malmö talar om "Bruncenterns återkomst" och "känner doften av Svin-Olle från Sjöbo". Lars Ohly totalsågar mig på twitter; ”Jag är inte rasist, men... Centerpartist bekräftar rasisternas verklighetsbeskrivning. Fy fan"

Min blogg har haft ca 1600 besökare idag och 76 har gjort inlägg. En del kramar mig från SD-håll, men de flesta inläggen är balanserade och tycker att det var en relevant artikel.

Jag lade ut artikeln på Facebook och har fått ca 40 kommentarer, några kritiska men över 30 positiva, och många från människor som jag känner och respekterar. (Jag är en av de riksdagsledamöter som har bredast nätverk på Facebook med kontakter i många olika partier, och med många andra. Det ger en spänst i dialogen och för frågor framåt och är ett sätt för mig att stämma av frågeställningar i dialog med andra).

Jag är också glad över inlägg som menar att min artikel är odramatisk och pekar på behovet av en bättre ålderskontroll. Sanna Rayman är åter på SvDs ledarsida och skriver vänligt och insiktsfullt.
S-bloggaren Erik Laakso skriver ofta intressant, så även denna gång tycker jag! Merit Wager, tidigare medborgarnas flyktingombudsman, skriver mycket om dessa frågor och välkomnar att debatten breddas. (Hon har också skrivit en bok utifrån migrationshandläggares inlägg på hennes blogg mm).

Jag intervjuades idag em av Radio Östergötland i 10 minuter och jag tycker att intervjun ger en god bild av hur jag resonerar, jag tror att jag upprepar 6-7 gånger att jag står bakom Sveriges och Centerpartiets öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik. (Jag begär inte att ni ska lyssna).

Östnytt gör också ett inslag där Muharrem Demirok är ännu tydligare i sitt fördömande av mig, han är upprörd  och bedrövad och vår vänskap påverkas, jag skadar Centerpartiet och Östergötland...Jag blir också bedrövad och förstår nästan ingenting.

Jag har också fått reaktioner från personer med - som jag tycker - omdöme och lyskraft som reagerat positivt.

Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Fredrick Federley - en skicklig politiker som jag respekterar - har för en gångs skulle lite svårt att förstå "vad jag är ute efter" (en mer precis åldersbestämning i tveksamma fall) vilket antyder att han måste ha en dålig dag. Han vill se att fler ensamkommande under 18 år väljer att söka asyl i EU-länder.
"Problemet idag är inte de barn som kommer till Sverige utan alla de barn som aldrig får komma till Europa.".

Jag emotser fler reaktioner de närmaste dagarna och återkommer med en summering till.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/asyl"rel="tag">asyl, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/riksdagen"rel="tag">riksdagen, http://bloggar.se/om/"rel="tag">
(ursäkta, ej klickbara - vad gör jag för fel?)

Ensamkommande under 18 år - DN Debatt

Min debattartikel idag på DN debatt innehåller några nyckelmeningar:

"Detta är känsliga frågor att diskutera och jag gör det utifrån Sveriges öppna och generösa invandrings- och flyktingpolitik och utifrån en övertygelse att det i längden bäst gagnar en fortsatt sådan politik att relevanta sakfrågor seriöst kan diskuteras."

"Men har inte Sverige både en rätt och närmast en skyldighet att utifrån kraven på likabehandling och förutsägbarhet säkerställa att män över 18 år mottas som sådana och inte som barn?"

Jag har blivit bestämt avrådd från att ta upp den debatt som jag nu gör, eftersom det är närmast tabu i Sverige att inom ramen för en fortsatt öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik kunna resonera om enstaka punkter i den som behöver granskas. Jag vill bidra till att bryta detta tabu.

Så varför gör jag det? Svaret ligger ju i det första citatet ovan. Min övertygelse är att om inte relevanta frågor inom ramen för en fortsatt öppen och generös svensk invandrings- och flyktingpolitik kan diskuteras inom de etablerade partierna så riskerar på sikt endast ett parti att gagnas av detta, och t o m kan en frånvaro av debatt på sikt hota den breda uppslutningen bakom denna politik.

Givet att jag har en poäng i detta resonemang, och all respekt för Er alla som inte håller med, så blir den avgörande frågan kring om jag gör rätt som tar upp denna diskusssion ifall min artikel innehåller tillräckligt tunga relevanta fakta som motiverar att jag tar upp dem.

Jag anser det och kan motivera det, menar jag, med ytterligare några citat:

"Sverige tar emot över 25 procent av de ensamkommande under 18 år som kommer till EU."

"Eftersom så många av de ensamkommande väljer att ta sig till Sverige, vanligen genom kanske 7–8 länder, har Sveriges kostnader för mottagningen ökat kraftigt och uppgår nu till cirka 1.500 miljoner kronor per år, vilket är hela 40 procent av de totala kostnaderna för alla som söker asyl."

"Den konkreta sakfråga som jag lyfter fram är således om Sverige ska fortsätta att ta emot ett betydande antal unga män över 18 år, regelmässigt med asylskäl, och behandla dem som barn under 18 år med de effekter på antalet och på mottagningskostnaderna som jag har redovisat."

Du som anser att jag gör allvarligt fel som nu tar upp denna debatt behöver alltså övertyga mig om att de fakta som jag pekar på inte är relevanta att lyfta fram och diskutera.

Jag välkomnar synpunkter på det jag har skrivit, och lovar att jag lyhört ska försöka fortsätta debatten.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/ensamkommande+flyktingbarn"rel="tag">ensamkommande flyktingbarn, http://bloggar.se/om/ensamkommande"rel="tag">ensamkommande, http://bloggar.se/om/asyl"rel="tag">asyl, http://bloggar.se/om/politik"rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet"rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/moderaterna"rel="tag">moderaterna, http://bloggar.se/om/socialdemokraterna"rel="tag">socialdemokraterna, http://bloggar.se/om/milj%F6partiet"rel="tag">miljöpartiet, http://bloggar.se/om/folkpartiet"rel="tag">folkpartiet, http://bloggar.se/om/kristdemokraterna."rel="tag">kristdemokraterna.

(ursäkta om länkarna just nu inte är klickbara, det ska rättas till)

söndag, april 22, 2012

Manlig härskarteknik i lördagsintervjun?

Den skicklige Tomas Ramberg intervjuade centerns partiledare Annie Lööf igår i ekots lördagsintervju.

Han pressade länge angående den svåra frågan om svensk vapenexport.

Centerpartiet står fullt ut bakom riksdagens beslut att se över och skärpa reglerna för den svenska vapenexporten. Däremot handlar dessa frågor om svåra avvägningar och det är bra att vår partiordförande Annie Lööf problematiserade frågan.

Sverige handlar ju i betydande utsträckning med länder som t ex Saudiarabien och Kina, vilket är till ömsesidig nytta och stärker ekonomin. Det är bra att vi endast i undantagsfall arbetar med handelsblockader utan accepterar att fri handel i längden gagnar öppenhet och demokrati.

Däremot ska självfallet särskilda krav - utifrån ett principiellt exportförbud - ställas på export av vapen och av produkter med dubbla användningsområden, som även kan användas militärt. Frågan om exporttillstånd ska prövas restriktivt där det som motiverar export ska vara kopplat till Sveriges säkerhet och militära alliansfrihet.


Jag anser det anmärkningsvärt att Ramberg använde ett långt citat från f.d centermedlemmen Börje Hörnlund, som i ett som jag tycker tydligt utslag av manlig härskarteknik och vilja att förminska jämförde partiledarens lön med ungdomars ingångslöner.

Hade Ramberg frågat Jan Björklund om inte hans lön diskvalificerade honom från att ha åsikter om detta?

Jag tror inte det.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/l%F6rdagsintervjun" rel="tag">lördagsintervjun, http://bloggar.se/om/ekot" rel="tag">ekot, http://bloggar.se/om/ing%E5ngsl%F6ner" rel="tag">ingångslöner, http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet" rel="tag">centerpartiet, http://bloggar.se/om/annie+l%F6%F6f" rel="tag">annie lööf, http://bloggar.se/om/h%E4rskarteknik" rel="tag">härskarteknik

torsdag, april 19, 2012

Fredsinsats under FN-flagg i Syrien

Kerstin Lundgren, Centerpartiets utrikespolitiska talesperson, skriver bra på SVD Brännpunkt om att Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser under FNs ledning bör öka, ifrån dagens mycket låga numerär.

Samt att Sverige bör ha beredskap för att kunna skicka FN-observatörer till Syrien.

Läs även andra bloggares åsikter om http://bloggar.se/om/fn" rel="tag">fn, http://bloggar.se/om/syrien" rel="tag">syrien, http://bloggar.se/om/f%F6rsvar" rel="tag">försvar, http://bloggar.se/om/politik" rel="tag">politik, http://bloggar.se/om/centerpartiet" rel="tag">centerpartiet

onsdag, april 18, 2012

En klok kvinna som försvarsminister

Statsministern har just presenterat den nya försvarsministern, Karin Enström, nuvarande ordförande i Utrikesutskottet.

Det är ett bra val och jag välkomnar Karin Enström på posten. Jag har på nära håll samarbetat med Karin Enström i försvarsutskott och försvarsberedning med mycket goda erfarenheter. Med sitt kunnande och goda omdöme blir hon en bra försvarsminister.

Länk AB. Länk SvD o DN.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

måndag, april 16, 2012

Stockholm 30 procent ekomatsmål, jag tvekar

Stockholms läns landsting sätter nu upp målet att 30 procent av maten som köps in ska vara "ekologiskt producerad", dvs enligt Kravs eller EUs regelverk om att helt avstå från all växtnäringstillförsel med konstgödsel och all bekämpning av ogräs, insekter och svampsjukdomar med kemiska bekämpningsmedel.

De "ekologiska livsmedel" som man nu i första hand vill köpa in kan komma från Sverige men i betydande grad även som import från andra länder. De kommuner som lyckats komma upp i ekoandelar på 10-20 procent klarar detta i hög grad genom att köpa in tre produkter med relativt lågt merpris och som finns att tillgå på marknaden, dvs kaffe, bananer och mjölk. Även ekonötkött finns det hygglig tillgång till.

Ju mer av andra produkter man lyckas inköpa, ju större blir merkostnaden eftersom dessa är dyrare att producera, t ex griskött, kyckling och ägg. Detta visas i en färsk rapport:

"Ytterligare ökad offentlig konsumtion av ekologiska livsmedel stegrar kostnaderna i måltidsverksamheten samtidigt som målen har osäkra effekter på målet om fler ekologiska jordbruk. Det visar en ny rapport från AgriFood, ett samarbete mellan Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet".

Skulle Stockholm lyckas med sin målsättning kommer merkostnaden att närma sig upp till 66 procent, visar rapporten.

Jag ska återkomma i denna fråga här på bloggen och i artiklar. Jag har ju skrivit om den flera gånger tidigare; t ex här och här och här.

Jag tycker ju att riksdagen med sina högt uppsatta mål för ekoproduktionen, och nu även Stockholmslandstinget, delvis börjar i fel ända.

Ekologisk produktion är visst ett bra miljöalternativ , låt vara med lite fyrkantiga regelverk och kompromisser. Men även det dominerande moderna miljövänliga jordbruket i Sverige, som står för 95 procent av produktionen, är ett bra miljöalternativ. Det uppfyller världens mest stränga och ambitiösa miljö- och djurskyddsregler, det har god hjälp av vårt kalla klimat och av vår tradition av att behandla jord och djur väl och med ett starkt hållbarhetsperspektiv.

Det primära som riksdagen och som Stockholms landsting borde ställa krav på när man uppställer mål och upphandlar är att maten är producerad under stränga miljö- och djurskyddsregelverk, i nivå med de som Sverige har fastställt. Detta borde den offentliga upphandlingen ha som största prioritet. Inom den givna ramen kan man sedan välja att upphandla så mycket ekologiskt som man önskar och som det finns volymer av.

Tyvärr har många kommuner och landsting som vill så väl nöjt sig med att uppställa höga ekomålsättningar. Och man köper in mycket ekologiskt kaffe, bananer och mjölk och når kanske 10-20 procent. Övriga 80-90 procent kommer ofta till huvuddelen från länder där miljö- och djurskyddshänsynen är väsentligt lägre ställda än i Sverige.

Där så är fallet är jag starkt kritisk, man vill så väl men det blir så fel.

Nu vet jag inte hur Stockholms läns landsting köper in sin mat idag, eller hur deras mål är uppsatt vad gäller kraven på ett gott djurskydd som en första grund. Jag hoppas att man i den fortsatta debatten fokuserar främst på grundläggande miljö- och djurskyddskrav, därefter på ekomål inom detta
!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

söndag, april 15, 2012

Ensamkommande flyktingbarn till Europa, Sverige i överlägsen topp.

Jag länkar till två nyheter i TV4 om Sveriges flyktingmottagande, i stort och av ensamkommande under 18 år.

442.300 människor sökte asyl i världen förra året. Sverige var det femte största mottagarlandet med 29.600 ansökningar.

Under 2010 och 2011 tog Sverige emot överlägset mest asylansökningar i Europa av ensamkommande flyktingar under 18 år, 5050 st. Tvåa var Storbrittannien med 2.641 st och trea Belgien med 1.941.

Den här frågan diskuteras sällan av politiker i de etablerade partierna. Jag är självfallet för en öppen och generös invandrings- och flyktingpolitik i Sverige, men jag tycker att det är befogat att diskutera varför ensamkommande flyktingar till Europa i så oerhört hög grad väljer att söka sig till Sverige. Vi vet att våra mottagningsresurser är ansträngda, och om utvecklingen i Afghanistan och Somalia går åt fel håll torde anströmningen kunna öka väsentligt.

Jag är övertygad om att det är viktigt med en lugn och saklig dialog om sakfrågan jag lyfter, och att det på sikt mera gagnar den fortsatta viljan till ett högt mottagande än tvärtom.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag, april 13, 2012

Kerstin Lundgren om Afghanistan, och Folkpartiets dubbla uppfattningar

Min kollega Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för C, kritiserar på Newsmill Folkpartiets talespersons utspel om Sveriges fredsinsats i Afghanistan. (OBS dock inte Folkpartiet som enligt partiledaren står fast vid riksdagens breda beslut i frågan...Fast lite svårgripbart blir det ju).

Hon skriver bl a så här, vilket också var min reaktion:

"Centerpartiet ser även ett behov av fortsatt svensk närvaro efter 2014, framför allt genom fortsatta utbildningsinsatser för Afghanistans armé och polis. Det fortsatta arbetet för fred och säkerhet i Afghanistan gagnas föga av att enskilda länder brådstörtat drar sig ur samarbetet.

Centerpartiets linje är fortsatt att vi ska slutföra vår insats på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det är vi skyldiga den afghanska civilbefolkningen, våra svenska trupper och övriga nationer i Isaf. Det är vi också skyldiga alla dem som redan gjort personliga uppoffringar för fred och säkerhet i Afghanistan."

Jag har stor respekt för Allan Widman som för bara några år sedan envetet försvarade FNs, ISAFs och Sveriges militära insats för fred och säkerhet i Afghanistan, men som nu plötsligt menar att Sverige ska leda en brådstörtad utmarsch därifrån eftersom alla andra ju kommer att dra sig ur också, ungefär.

Visst är ambitionen att Afghanistans valda regering till 2014 ska ta över säkerhetsansvaret från ISAF, men det är ju samtidigt mycket klart utsagt att världssamfundet fortsatt behöver stödja landets armé och polis med bla utbildningsinsatser.

Hur en successiv minskning av Sveriges insats i nuvarande form ska ske, det bör vi diskutera inom ramen för FN och ISAF och i dialog med Afghanistans parlament och regering liksom även hur stödet ska se ut efter 2014. Vi måste också beakta utvecklingen i landet.

Att däremot brådstörtat och ensidigt deklarera att Sverige lämnar alla sina militära åtaganden i Afghanistan, och så göra det, det avviker i hög grad från hur Sverige brukar agera vid gemensamma freds-och säkerhetsinsatser med FN-mandat. Jag hoppas att Sverige inte väljer den vägen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

söndag, april 08, 2012

Afghanistaninsats kräver varsamhet med orden

Allan Widman, Folkpartiets talesperson i försvarsfrågor, skriver överraskande på sin blogg att "det är nog nu", Sveriges trupp - och sannolikt hela FN-insatsen (?) - ska snabbt dras tillbaka.

För bara några år sedan ville Folkpartiet öka den svenska insatsen.

Sedan länge har Vänsterpartiet velat snabbavveckla både Sveriges och FNs fredsinsats i Afghanistan. Nu står plötsligt kanske inte Folkpartiet men väl Folkpartiets talesperson personligen på samma barrikad. Inte så lite förvirrande.

Jag kommenterar i ett Dagens Eko-inslag idag.

I den mån Widmans uttalande når till Afghanistan så torde det uppmuntra talibanerna och inte förbättra säkerheten för soldaterna.

Min uppfattning är densamma som vid uppgörelsen mellan alliansen och S och MP som blev till riksdagsbeslut.

Ambitionen är att avsluta Sveriges insats i nuvarande form till 2014, samtidigt som vi tillsammans med övriga ISAF-länder diskuterar behovet av en fortsättning t ex av utbildningsinsatser för Afghanistans armé och polis. Utvecklingen i landet måste självfallet spela roll för var FN, ISAF-insatsen och Sverige landar.

FN och de länder som tagit ansvar för fred och säkerhet i Afghanistan måste rimligen känna det ansvaret tyngre än att brådstörtat dra sig ur. Därför är det en styrka med 6-partiuppgörelsen i Sverige och därför sticker Allan Widman verkligen ut hakan med sitt uttalande, både inom och utom sitt parti.

Jag inser att det måste ligga allvarliga bevekelsegrunder bakom uttalandet, men jag tycker att det är olyckligt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

måndag, april 02, 2012

Bjereld (S): Förbjud all vapenexport i världen

Två socialdemokrater, Ulf Bjereld och Jan Nygren, för en dialog den 1 april i en artikel i socialdemokraternas medlemstidning "Aktuellt i Politiken". Nygren, numera Saab, menar att vapentillverkning och -handel behövs som världen ser ut. Bjereld, "broderskapare" från "tro och solidaritet", menar att "Världen lider av för mycket vapenhandel. Om alla länder avstod från att exportera skulle det öka säkerheten. På sikt bör hela vapenexporten avvecklas."

Jag håller inte med Bjereld. Hur skulle t ex Hitler då ha stoppats, om alla länder resonerat så? Och nästan helt utan egen vapenindustri (vilket blir fallet utan export), skulle Sverige då alltså avveckla sitt försvar med undantag för den begränsade tillverkning som kanske finns kvar i landet? Och tror Bjereld att andra länder skulle resonera sammalunda och utan egen försvarsindustri upphöra med import och alltså lägga ned sina försvar?

Bjereld går t o m längre än Miljöpartiet. Jag inser fullt ut värdet av Ulf Bjerelds vision om en värld utan krig och terror. Men Ulf, där är vi inte idag och det är ett oerhört politiskt ansvar att ta konsekvenserna av ditt resonemang och låta Sverige gå i täten med att avveckla sitt försvar.

Jag har problematiserat kring vapenexporten i detta blogginlägg.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

söndag, april 01, 2012

Förbjud all vapenexport..?

Låt mig ge mig ut på djupa vatten och problematisera lite kring tillverkning och försäljning av vapen, och av produkter "med dubbla användningsområden" (inte vapen, men som kan användas med militära kopplingar, typ gödselmedel, kommunikationsutrustning, radar mm).

Enklast vore ju att endast tillåta försäljning av vapen och "strategiska produkter" med dubbla användningsområden till tvättäkta demokratier. Om ens det.

Men riktigt så enkel är inte denna fråga.

1. Sverige har sedan länge ett förbud mot vapenexport. Dock kan tillstånd lämnas om försäljning sker till länder som respekterar mänskliga rättigheter mm., om det därmed stärker försvarsindustrin i Sverige och därmed vår alliansfrihet. Tillstånd har lämnats i en sådan utsträckning att Sverige idag är bland världens 10 största vapenexportörer (2 procent av värdet) och exporterar mest vapen per person i världen.. Försvarsindustrin sysselsätter ca 30.000 personer och är Sveriges kanske mest högteknologiska industri och med stor civil spinoff.

Uppenbarligen är det en motsättning mellan att ha ett generellt förbud mot vapenexport och sedan i praktiken ge tillstånd till många länder i gränszonen av mänskliga rättigheter och demokrati. Antingen ska nuvarande praxis framgå av lagen, eller ska praxis ändras genom avsevärt färre exporttillstånd.

2. Debatten i Sverige domineras av åsikten att lagen om vapenexport ska skärpas, och att export endast bör kunna ske till verkliga demokratier. Miljöpartiet vill skära ner försvaret och vill att Sverige närmast ska sluta att exportera vapen, vilket torde medföra att försvarsindustrin till största delen avvecklas. Vänsterpartiet vill också skära ner försvaret och kraftigt minska vapenexporten. Folkpartiet och KD vill att vapenexport endast ska ske till goda demokratier, vilket torde minska exporten av vapen och strategiska produkter i betydande utsträckning. Centerpartiet har stämmobeslut på att vapenexportlagstiftningen bör skärpas. Riksdagen har med bred majoritet (inklusive S och M) begärt att regeringen ska återkomma med förslag till hur vapenexporten ska upphöra till "icke-demokratier".

Urban Ahlin (S) uttalade i maj 2011 i DN att "den lagändring som beställs från regeringen kommer att innebära stopp för vapenexport till länder som Saudiarabien".

I Svenska Dagbladet igår gör han en annan bedömning, se även intervju i Sydsvenskan.
Fredrick Reinfeldt försvarade i riksdagens frågestund för några dagar sedan med hetta att vapenexporten finns och ger jobb i Sverige.

3. Det är alldeles uppenbart att de länder som Sverige nu exporterar vapen till - t ex Saudiarabien - hade köpt samma vapen från annat håll om Sverige förbjudit detta, från t ex USA, Ryssland, Kina, Frankrike eller Storbrittannien. Att de valt att köpa från Sverige kan bero på goda handelsrelationer i övrigt, på bra produkter och kanske på att man vill minska stormaktsberoendet?

4. Visst ska handel med vapen - och även med produkter som är civila men kan användas militärt - omges av särskilda regelverk. Vi accepterar dock handel med "allt annat" till länder som Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Pakistan, Indien, Thailand osv. Denna handel ger bl a länderna resurser till att bl a köpa vapen, men vi tillämpar sällan några handelsblockader.

Det är en skillnad mellan att sälja vapen - som stridsflygplan eller pansarvärnsgranater - eller produkter med dubbla användningsområden som tex gödselmedel eller kommunikationsutrustning. Det finns också stora gråzoner, hur ska t ex transportflygplan eller lastbilar räknas? Här är ISP:s definition.

Handeln med strategiska produkter lär enligt en uppgift omfatta 10 procent av EUs handel.

Det behövs alltså inga tillstånd för export av allt annat än vapen och strategiska produkter till länder som inte respekterar mänskliga rättigheter. För produkter med dubbla användningsområden erfordras tillstånd givet att länderna uppfyller vissa kriterier och för vapenexport är kraven hårdast.

5. FN-stadgan och den s.k folkrätten tillerkänner alla länder rätten att försvara sig mot angrepp, och att alltså ha ett försvar. EU har regelverk för vapenexport, och har sedan 1998 antagit en uppförandekod som dock inte har omvandlats till bindande beslut på grund av att Frankrike blockerar detta, rykten säger att man kanske vill öppna upp möjligheten att exportera till Kina. Dagens svenska regelverk för krigsmaterielexport presenteras så här på regeringens hemsida. Inspektionen för strategiska produkter (ISP) skriver om EUs regler på sin hemsida.

6. Låt mig då lista några olika vägval för Sveriges export av vapen och strategiska produkter till länder som respekterar mänskliga rättigheter mm.

A. Driva på för gemensamma regelverk för vapenexport i FN och i EU och respektera dem. Följa EUs uppförandekod fastän den inte är bindande. (= dagens praxis..?)

B. Som A, fast med skärpning till att vara mer restriktiv till "icke-demokratier"?

C. Som B, fast endast tillåta vapenexport till "riktiga demokratier".

D. Som C, fast även klassa USA, Frankrike, Storbrittannien osv som befinnande sig i konflikter och därmed inte tillåta export till dem (MP-linjen).

E. Som D, fast med vidgade handelsbojkotter mot "icke-demokratier" som inte respekterar mänskliga rättigheter. (har knappast några förespråkare).

7. Vilket alternativ lutar det åt för Sveriges del? Min bedömning är att vi är på väg från A till B, eftersom både S och M verkar ligga i det häradet. Hur mycket mer restriktivt än idag blir då detta? Inte så lätt att säga, lyssna bara på Urban Ahlin! Men kanske Saudiarabien och några/en del länder till faller bort.

Alternativ C då, med stöd av V, MP, FP, KD och kanske C. Det skulle nog ge Sverige de strängaste exportreglerna bland länder med en egen försvarsindustri, och kunna leda till en betydande minskning och utlokalisering av denna. Men tveksamt alltså om riksdagen landar där.

8. Hur viktig är då exporten för att Sverige genom försvarsindustrin i landet - som till stor del numera är utlandsägd - ska kunna upprätthålla sin militära alliansfrihet? Tja, verkligheten är lite annorlunda idag än för flera decennier sedan. Sverige köper alltmer av sin försvarsmateriel från andra länder, och samarbetar nära med EU och Nato i internationella fredsinsatser, samt innefattas av EUs solidaritetsklausuler och sin egen ensidigt utfärdade solidaritetsdeklaration med Norge och Island. ISPs analys är denna, vapenexporten är fortsatt mycket viktig.

Man skulle också kunna se frågan utifrån det faktum att Sverige som resultat av sin historía idag har en betydande försvarsindustri och en stor export av vapen och strategiska produkter. Om Sverige ställer upp strängare krav för export av vapen och strategiska produkter än t ex EUs övriga länder kommer industrin sannolikt på sikt att minska och kanske i delar flytta ut. Samtidigt bidrar Sverige då inte längre - likt icke vapenexporterande länder i övrigt - till att exportera vapen eller strategiska produkter till ett antal länder i gråzonen och kan öka sin trovärdighet i utrikespolitiken.

9. Var landar jag själv, då? Jag tycker att de här frågeställningarna är komplicerade och svåra, enligt redovisningen ovan.

Men OK, vapen är vapen och där finns av lätt insedda skäl speciella regelverk. Jag finns liksom Centerpartiet i området mellan alternativ B och C, och jag tycker att det är grundläggande viktigt att driva på och följa de regelverk som EU-länderna har överenskommit om.

Sedan är frågan hur mycket strängare regler än detta som Sverige ska ha. Är alternativ B alltför "liberalt"? Är alternativ C väl avvägt eller borde man gå ännu längre?

Jag välkomnar dialog genom kommentarer och synpunkter! Och med risk för att få stark kritik för att jag tillåtit mig att problematisera.

Tillägg 2 april: Två socialdemokrater, Ulf Bjereld och Jan Nygren, för en dialog i denna artikel.. Nygren, numera Saab, menar att vapentillverkning och -handel behövs som världen ser ut. Bjereld, "broderskapare", menar att "Världen lider av för mycket vapenhandel. Om alla länder avstod från att exportera skulle det öka säkerheten. På sikt bör hela vapenexporten avvecklas."

Jag håller inte med Bjereld. Hur skulle t ex Hitler då ha stoppats, om alla länder resonerat så? Och utan egen vapenindustri, skulle Sverige då helt avveckla sitt försvar med undantag för den begränsade tillverkning som kanske fanns kvar i landet? Och tror Bjereld alltså att andra länder skulle resonera sammalunda och utan egen försvarsindustri upphöra med import och alltså lägga ned sina försvar?

Bjereld går t o m längre än Miljöpartiet. Jag inser fullt ut värdet av Ulf Bjerelds vision om en värld utan krig och terror. Men Ulf, där är vi inte idag och det är ett oerhört politiskt ansvar att ta konsekvenserna av ditt resonemang och låta Sverige gå i täten med att avveckla sitt försvar.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Danielsson vann mot Jordbruksverket - GD avgår!

Som lantbrukare har jag i likhet med många andra de senaste decennierna legat i strid med Staten representerad av Jordbruksverket. Jag överklagade med många andra riksdagens beslut att begära tillbaka en betydande del av "omställningspengarna" trots att de använts fullt ut enligt avtalet. Jag pålades enorma ränteavgifter när min "skuld" inte betalades. Domstol gav staten rätt i huvudfrågan, men fel i debiteringen av skyhöga dröjräntor..

Nu kan jag äntligen kassera hem en liten seger mot Jordbruksverket. , tillsammans med mängder av andra lantbrukare. Jag har några beteshagar med gräs och en del ekar och andra träd. För dessa har jag erhållit EU-ersättning från 1995, och ansökte och erhöll detta även för åren 2005 och 2006 och 2007 och 2008.

I efterhand kom Staten och påstod att jag borde insett att EU från 2005 ändrat sina regelverk för vad som ska klassas som bete, och att jag borde insett att det fanns för många träd på betesmarken, trots att Jordbruksverket varken upplyste om det eller slutade med att betala ut EU-ersättning..

För en vecka sedan kom ett brev från Jordbruksverket att man efter en dom i förvaltningsrätten - som gav mig rätt - nu lämnar tillbaka 3,17 stödrätter av de 4,65som man fråntog mig 2009, eftersom kammarrätten inte givit Jordbruksverket prövningstillstånd.

En seger för mig och tusentals andra lantbrukare som överklagat Jordbruksverkets bisarra beslut. Tyvärr får alla de ännu fler som drabbades på samma sätt men som inte överklagade inte tillbaka sina stödrätter, skulle jag tro.

Jag noterar också - idag den 1 april 2012 - att Jordbruksverkets GD Mats Persson meddelat att han kommer att avgå.

Sambandet mellan dessa två obestridliga fakta kanske inte ska överdrivas, men var för sig stämmer de definitivt.

Trots Jordbruksverkets agerande, klämda mellan sköldarna av EUs regelverk, har Mats Persson ändå varit en utmärkt GD, tillsatt efter Ing-Britt Irhammar på grund av sina tjänstemannameriter och med förlängt förordnande efter många GD-år till sommaren 2012.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,