torsdag, december 13, 2007

Norrköpingspaketet

I fredags deltog jag på ett utmärkt förmiddagspass i Norrköping med information i kommunens regi och med berörda myndigheter m fl kring de infrastrukturinvesteringar som behövs i Norrköping; djupare hamninlopp, ny järnväg till Händelö nära hamnen, ny östra "norrleden" som knyter ihop väg E22 från söder med E4:an i norr. Ny sträckning av Ostlänken och ny järnvägsstation ligger också i planeringen.

Det är mycket positivt att se Norrköpings utveckling och framtidstro, liksom vad universitetets etablering ebtytt i sak och för det helt nödvändiga för båda parter samarbetet mellan Norrköping och Linköping. Liksom för hela länet, givetvis.

Roligt också att sammanträffa med centerpartiets ledande drivande kraft i Norrköping - och min första ersättare i riksdagen - Karin Jonsson. Hon gör ett mycket bra arbete och bemöts med stor respekt i breda kretsar. (Liksom mina två andra ersättare, som jag återkommer till!).

Efter detta åkte vi buss i mulet väder och regn till en ljus invigning av 10 km ny fyrfilig väg - RV 51 - från Norrköping mot Finspång förbi Svärtinge vid Glan. Infrastrukturminister Åsa Torstensson - väl orienterad i bygderna - invigde med kraft och värdighet.