lördag, september 05, 2015

Asylregler - varför så laddat?

Fasansfullt inbördeskrig i Syrien med omnejd och miljoner i flyktingläger/på flykt och en del till EU. Tyskland tar nu emot flest av alla EU-länder, Sverige tar emot flest enskom under 18 år.

Jag, och östgötacentern, driver på för att EU gemensamt ska öppna legala vägar in i EU, och fördela flyktingarna mellan EUs länder.

Däremot befarar vi, inte minst med nu växande flyktingströmmar till EU, att Sverige inte uthålligt kan t ex ta emot 25-30 % av alla enskom under 18 år till EU.

Morgan Johansson, i torsdagens interpellationsdebatt, gjorde det lätt för sig. Så många väljer Sverige eftersom vi är världens bästa land för barn att växa upp i, sa han. Jag hävdar att han har fel. Så illa är det inte i t ex övriga Norden eller kontinentens länder.

Nej, visst väljer många Sverige på grund av rikt land, och släkt och vänner där. Men naturligtvis betyder Sveriges betydligt mer generösa asylregler också mycket.

Därför vill östgötacentern, på mitt initiativ, att några asylregler anpassas i EU-riktning. I övrigt stöder vi den svenska migrationspolitiken.

Denna ståndpunkt, att anpassa i riktning mot övriga EU-länder, har utlöst närmast besinningslös kritik utan några som helst proportioner. Jag har kallats brunfärgad och att inte dela Centerpartiets värdegrund, östgötacentern har kallats rasistparti och centertidningen Hallands Nyheter har rått mig att lämna centerpartiet.

Jag går nu igenom de 4 punkter vi lyfter. OK att man kan motsätta sig att dagens regler ändras, men varför detta raseri?

1. Centerstämman 2013 bestämde att Sverige ensamma ska öppna sina ambassader världen över för asylsökande. Till min väldiga förvåning står partistyrelsen fast vid detta även inför denna stämma. I denna fråga är jag och justitieminister Morgan Johansson helt överens, han sa i Debatt i SvT den 3 september att detta naturligtvis är ohållbart.

2. Är det rimligt att Sverige är sämst på att kontrollera ålder när ensamkommande bedöms kunna vara betydligt äldre än 18 år? Ska vuxna män över 20 ges asyl som barn? Jag menar att Migrationsverket bättre bör kontrollera ålder i sådana fall. Man har också just meddelat att man ändrar sina rutiner i den riktningen.

3. Sverige har i särklass mest generösa regler för anhöriginvandring, utan försörjningskrav. Övriga EU-länder tillämpar försörjningskrav. Moderaterna vill se över detta.

4. Endast Sverige ger automatiskt Permanent Uppehållstillstånd för asylsökande från Syrien och Eritrea. Övriga U-länder ger Temporära som sedan oftast omvandlas till Permanenta senare. M, FP och KD vill att Sverige anpassar i EU-riktning.

Ni som rasar, tar ni inte i helt utan proportioner? Är ni lika arga på justitieministern, Migrationsverket och flera andra borgerliga partier?

Vad gäller punkterna ovan är den första viktigast och den 4:e minst viktig. Jag ville lyfta dem samlat till diskussion. Är detta verkligen så fruktansvärt förkastligt? Är EU-s övriga länder och de jag nämnt ovan lika förkastliga? 

Jag ber Er, tänk igenom detta och besinna Er.