onsdag, mars 30, 2016

Laddat från Calmfors och Höjer om volymer och brott

Internet kan vara både fantastiskt och förfärligt. Du har tillgång till snabb och fyllig information om vad som helst, mycket är tänkvärt och baserat på analys och fakta  men lika mycket (?) är nog subjektivt och vinklat och mycket är t o m fel- eller lögnaktigt och propagandainriktat.

Var och en avgör hur hen värderar och söker information på nätet och diskuterar den med andra. Många får ut oerhört mycket positivt genom nätet och breddar sitt vetande och lär sig vilka källor och personer som är serösa och intressanta (här finns olika värderingar, javisst). Många fastnar tyvärr istället i att skärma in en del av verkligheten genom att bara välja in sajter som bekräftar olika rättshaverist- eller konspirationsteorier eller, ännu värre, propagerar för terror och fanatism.

Det finns bara ett acceptabelt och övergripande sätt, tror jag, att konsekvent från samhällets sida bejaka det "positiva och konstruktiva" på nätet och motverka det "destruktiva och negativa, och det är öppenhet och att kritiskt granska "allt som skrivs". Naturligtvis måste sajter av terrorkaraktär och liknande bekämpas, men grundläggande är öppenhet och diskussion och kritiskt granskning av vad som skrivs.

För egen del får jag en god omvärldsbevakning på nätet med fokus på mina intresseområden genom Twitter och de jag väljer att följa, både "goda" och en del kontroversiella men nödvändiga att följa för att få erforderlig bredd.

Även facebook och de som jag har förmånen att där vara bekant med och deras inlägg och länkar och de debattforum som där finns ger mig mycket tillbaka. Därför har jag startat och medmodererar några rätt livaktiga debattforum med inriktning på politik och det socialliberala mittfält som främst intresserar mig; Politisk Centerdebatt (öppet för alla på socialliberal grund), Politisk Allmändebatt (för debatt över parti- och blockgränser) och Centervänner PolCV, bara för medlemmar och sympatisörer. Forumen anser jag vara seriösa och mycket väl modererade, och de ger den intresserade en rikedom av inlägg och länkar och diskussioner.

Själv bidrar jag sedan flera år med inlägg och länkar som jag tycker är intressanta och värda att lyfta fram, naturligtvis med fokus på just mina intresseområden. Många andra gör detsamma eftersom antalet som är med i grupperna  är mellan 2.100 och 240.

Idag har jag vid en snabb koll på nätet hittat 4 intressanta och aktuella artiklar/inlägg. Jag länkar till dem i detta blogginlägg och sedan till blogginlägget i olika debattforum.

Först professor Lars Calmfors på DN debatt som både anser att "det varit tabu att diskutera volymer" (vilket jag ju anser men inte alla) och att det behövs en "volymkommission" eftersom Sverige inte klarar av att ta emot och integrera ett obegränsat antal flyktingar på ett rimligt sätt. Detta debattinlägg hade varken skrivit eller publicerats för något eller några år sedan eftersom tidsandan då faktiskt och tyvärr var av tabu-karaktär för en öppen debatt i dessa viktiga frågor.

I det nya intressanta nätforumet Kvartal skriver historikern mm Henrik Höjer en djupt allvarlig analys över brottsutvecklingen i utsatta svenska förortsområden och storstöder, typ. Även denna artikel hade nog inte skrivits eller publicerats för några år sedan.

Journalisten Joakim Lamotte skriver ett facebooksinlägg och är djupt orolig för att sexbrotten ökar i Sverige och att det kan finnas en koppling till olika kulturella bakgrunder. Han skriver: "Därför är det på sin plats att regeringen, som kallar sig feministisk, tillsätter en oberoende utredning för att ta reda på hur sexualbrotten i Sverige har påverkats av att det kommit många människor hit från länder med helt andra lagar och värderingar".
Också detta helt otänkbart att för några år sedan skriva utan att omedelbart rasiststämplas. 

Alliansens partisekreterare skriver i DN att man går till val tillsammans och med ett gemensamt valmanifest dör integration och migration kommer att ingå. Bra! 

Vad tar jag med mig av dessa, delvis kontroversiella länkar? 

Dels funderingar kring hur alliansen ska kunna mötas i asylpolitiken.

Och dels mina funderingar kring vikten av att alltid från samhällets sida belysa verkligheten eftersom man först när man väl känner den kan vidta relevanta åtgärder för att på bästa sätt agera .
Jag har länge varit kritisk till att Sverige till skillnad från tidigare och från övriga nordiska länder inte längre för brottsstatistik kopplad till bakgrund som t ex utlandsfödd eller från olika länder. BRÅ gjorde senast 2005 en djupare genomgång om detta, tror jag. Sedan har det ansetts typ främlingsfientligt att redovisa sådan statistik. 
Jag tror att det är tvärtom, redovisas ingen relevant statistik tror istället många att fler än som är fallet har utländsk bakgrund i brottsstatistiken. Och jag tror likaså att medias policy att oftast inte rapportera om detta också är contraproduktivt, fler tror då att brott begås av utlandsfödda än som faktiskt är fallet. (Därtill driver media genom detta massor av läsare till nätsajter av blandad kvalitet där rykten florerar).

Jag skulle vilja rikta en fråga eller interpellation till justitieministern om varför inte svensk brottsstatistik är mera heltäckande och om varför inte BRÅ fått något nytt uppdrag på detta områden sedan 2005. Vi får se om så blir fallet, frågorna är heta och känsliga.