tisdag, oktober 06, 2015

Mina riksdagsmotioner höst 2015

Som riksdagsledamot har man rätten att i början av varje riksdagsår lägga fram enskilda motioner med förslag i olika riktningar. Det är ett sätt att lyfta frågar man anser viktiga, små och stora, och att få fram dem i ljuset och bli behandlade av utskott och riksdag. Även regeringen brukar ha koll på detta och kan ta till sig verkligheten, om t ex alltfler motionerar i samma riktning.

Jag har detta mitt elfte riksdagsår lagt 22 egna motioner, och är sedan medundertecknare på en del.

Som transparent politiker redovisar jag dem här på min blogg med länk till riksdagen (läggs in vartefter)  (utan inbördes rangordning). De ger naturligtvis en bild av vad jag bl a anser viktigt. Varsågoda!

1. Nordens och norra Europas säkerhet kräver ett mycket nära militärt samarbete.

2. Jordbruk ska ej kallas miljöfarlig verksamhet.

3. Utred mer rimliga regler för körkortsprov för personer med brister i sitt synfält.

4. Riskera inte att Ostlänken försenas.

5. Sänk jordbrukets dieselskatt till EU-nivå.

6. Bort med lagkravet på betesdrift för frigående kor i modern lösdrift.

7. Sänk dansbandsmomsen.

8. Stärk allemansrättens skyldigheter och stärk markägarens möjligheter att få hjälp med otillåtna bosättningar.

9. Se över lönebidragen för de med funktionshinder.

10. Kriminalisera terrorresor.

11. En generös invandrings- och asylpolitik.

12. Öka rättssäkerheten vid myndigheters och domstolars behandling av djurskyddsärenden för lantbruket .

13. Enklare och billigare studentbostäder.

14. Öka Sveriges bistånd till matproduktion i Afrika.

15. Rusta upp Stångådals- och Tjustbanorna.

16. Utred rätt till dödshjälp vid svåra lidanden i livets slutskede.

17. Redovisa skatter och avgifter på lönebeskeden.

18.Mer forskning och rådgivning kring insjöfiske och vattenbruk.

19. Organisationers rätt att överklaga miljöbeslut.

20. Avskaffa TV-avgiften.

21. Vildsvinsköttförsäljning.

22. Kvalitet i länsstyrelsernas djurskyddskontroller.


Jag har också förmånen att få medunderteckna några bra motioner från riksdagskollegor; t ex dessa:

* Vargstammens storlek och skyddsjakt på varg (Per-Ingvar Johnsson)

* Krav på skriftliga avtal vid telefonförsäljning (Per-Ingvar Johnsson)

* Ge företagare en andra chans (Anders Ahlgren)

* Behåll och bygg ut RUT-avdraget (Helena Lindahl)

* Småskalig vattenkraft (Daniel Bäckström)