onsdag, augusti 23, 2006

Kräv kvalitet vid offentlig mat-upphandling!

Inlägg i Land Lantbruk i fredags:

Ställ höga krav på djuromsorg vid upphandling av livsmedel!

Sverige ligger i täten i världen vad gäller höga krav på en god djuromsorg och miljö vid all livsmedelsproduktion.

Samtidigt säljs i stor utsträckning mat från andra länder producerade under väsentligt lägre krav inom framförallt restauranger och storhushåll, men även i stor omfattning även till konsument.

Därför behövs en starkare ursprungsmärkning vid försäljning av mat i detaljhandel och i restauranger och storhushåll.

Samtidigt som stat, landsting och kommuner ställer höga krav på det svenska jordbrukets djuromsorg och miljö upphandlar man i betydande utsträckning mat som är producerad under väsentligt lägre djurskyddskrav. Detta är motsägelsefullt och motverkar självfallet den goda djuromsorg som vi vill eftersträva både i Sverige och internationellt.

Jag anser att stat, landsting och kommuner vid sin upphandling av mat bör ställa krav på en hög djuromsorg på den nivå som krävs av vårt eget jordbruk. Till exempel ska kor ha rejäla rastfållor och släppas ut på bete, grisar ska inte svanskuperas men ha tillgång till halm, och kor,grisar och höns ska ha goda vistelseutrymmen och inte rutinmässigt tillföras antibiotika eller botas från salmonella.

Självfallet ska EUs upphandlingsregler respekteras, och all mat som uppfyller de ställda kraven ingår i anbudsgivningen.

Jordbruksminister Ann-Christin Nykvist har i i riksdagen i maj givit tydligt besked om att vårt förslag inte strider mot de krav som EU ställer på upphandling:

” När det gäller krav på en produkt ska reglerna om tekniska specifikationer i LOU (Lagen om offentlig upphandling) tillämpas, dessa regler ger möjlighet att att föreskriva t e x en viss produktionsmetod. Detta ger stöd för möjligheten att vid upphandling av livsmedel ställa krav på särskild djuromsorg i överensstämmelse med svenska djurskyddslagstiftning. Kraven måste naturligtvis hålla sig inom vad som är tillåtet inom gemensakpsrätten och kan självfallet inte uttryckas som ett krav att efterleva svensk lag utan måste formuleras som allmänt hållna krav. Det finns således goda möjligheter för kommuner och landsting att ställa en rad krav exempelvis avseende djurskydd i upphandlingen av livsmedel”.

Centerpartiet driver över hela landet att stat, landsting och kommuner vid sin upphandling av mat ska upprätta tydliga kriterier på god djuromsorg som sedan ska tillämpas vid upphandlingen av livsmedel. Vi utmanar övriga partier att haka på!

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)

Förbud mot privata sjukhus och företag = Cubainspirerat, javisst!

jag fortsätter kritiken mot v och s utomordentligt märkliga och farliga attacker på privat verksamhet i den offentliga tjänstesektorn, och på att med vett och vilja vilja förbjuda företag att gå med vinst. Hur ser man då egentligen på marknadsekonomins funktion och drivkrafter? Man tror egentligen inte på den, det är den alarmerande verkligheten. Detta måste komma i fokus inför valet, haka på!

Här en replik från mig i dagens Östgöta Correspondent:

"Ytterst oroande är att även socialdemokraterna på riksplanet förbjuder privat drivna sjukhus. Det skriver riksdagsledamoten Staffan Danielsson (c), i ett svar till Emil Bergs artikel den 22 augusti.


Logiskt återuppliva kommunistkraven


Emil Berg och vänsterpartiet vill förbjuda all privat verksamhet i den offentliga tjänstesektorn, på samma sätt som detta redan är förbjudet på t ex Kuba. Vänstern anser tydligen på fullt allvar att staten och kommunerna är billigast och bäst på att utan störande privat konkurrens bedriva all sjukvård, alla skolor, all äldreomsorg och alla soptömningar och så vidare.
Logiken borde vara att återuppliva gamla kommunistkrav på att även förstatliga delar av näringslivet, så att produktionen kan bli billigare och bättre, konkurrensen kan minska, och så att Sverige därigenom ökar sin konkurrenskraft i den globala konkurrensen … Detta drev kommunisterna hårt för bara 20–30 år sedan, inspirerade av den socialistiska planekonomin i Östeuropa, som förde sina länder till ekonomisk och politisk misär.
Ytterst oroande är att även socialdemokraterna på riksplanet förbjuder privat drivna välskötta sjukhus och vill förbjuda privata företag att gå med vinst. Jan Nygren på Saab – tidigare ordförandekandidat för s – anser med all rätt detta vara en ”styggelse”. Det hedrar socialdemokraterna i Linköping att de driver opinion mot detta och att de i Linköping medverkat till en dynamisk utveckling med variation och bredd inom de offentliga ansvarsområdena.
Jag och centerpartiet bejakar mångfald och utvecklande konkurrens i den offentliga tjänstesektorn, med både kommunalt och privat och kooperativt drivna verksamheter och företag.
Det är marknadsekonomi, privat entreprenörskap och fungerande konkurrens som grundar tillväxt och utveckling i världen. Inte offentliga monopol och förbud mot privata företag eller förbud mot att de ger avkastning – det vill säga vinst – på sitt satsade riskkapital. Därför är det utomordentligt allvarligt med regeringens och dess samarbetspartiers bakåtsträvande i dessa frågor, och de signaler som skickas till näringslivet i sin helhet.

Staffan Danielsson"