söndag, januari 07, 2018

Sensationellt i SvD när myndigheter backar i åldersbedömningsskandalen!

Borde även regeringen granskas i rättsskandalen om åldersbedömningar?

Nya fakta tillkommer dagligen i den senaste rättsskandalen om hur myndigheterna agerar när man nu - beordrade av regeringen - tillämpar en oprövad metod som får stark kritik av både internationell expertis och svenska rättsodontologer och rättsmedicinalläkare, och som sannolikt gjort att 100-tals asylsökande under 18 år ändå har fått avslagsbeslut som vuxna.

Jag bad Justitieombudsmannen att granska detta för några månader sedan. JO meddelar per vändande post, typ, att anmälan är ogrundad och inte tas upp till behandling. Obegripligt.

Jag har tidigare JO-anmält Migrationsverket för att de under ett antal år fram t o m 2015 inte kontrollerade ålder på asylsökande, när den var tveksam. utan passivt godtog den uppgift som den asylsökande uppgav, trots inga identitetshandlingar och mycket staka incitament att uppge ålder under 18 år. JO har även då med vändande post skrivit av anmälan, migrationsverket har handlat helt korrekt. Obegripligt.

Jag överväger nu att låta Konstitutionsutskottet (KU) granska regeringens övergripande ansvar för att bl a ha beordrat rättsmedicinalverket att använda den oprövade "flodmarksmetoden" med röntgen av knäled för åldersbedömning. Om denna rättsskandal, min uppfattning, inte skulle granskas av vare sig JO eller KU, vad ska då dessa granska för någonting?

Svenska Dagbladet har idag den sensationella nyheten att den rättsmedicinalläkare, Sixten Persson, som trots att tandröntgen visade på att Abbas Yosefi, från Norrköping, är under 18 år, lät den omtvistade knäledsröntgen avgöra att han är vuxen, nu tar avstånd från sin egen bedömning.

Även migrationsverket darrar nu på manschetten. Tala om rättsskandal!

Så här lyfter Abbas gode man Frans Schlyter fram verkligheten:

"Abbas Yosefi är en av tusentals afghanska ungdomar som skrivits upp i ålder efter en medicinsk åldersbedömning. Rättsmedicinalverket fann att de genomförda undersökningarna talar för att han är 18 år eller äldre.
Abbas visdomstand bedömdes inte ha uppnått slutstadium medan knät bedömdes som fullmoget.
Samtidigt har socialtjänsten, en överläkare i psykiatri och en lärare uppgett för Migrationsverket att de anser att Abbas är underårig."
Jag har själv träffat Abbas och Frans för några månader sedan. Jag kan helt och fullt ansluta mig till den bedömning som de ovanstående gör. Abbas ger intryck av att vare typ 16-17 år.

Två tyska experter anser tvärtemot rättsmedicinalverket att knäledsanalysen visar att Abbas är under 18 år. Ändå står både Rättsmedicinalverket fast vid sitt utlåtande och Migrationsverket vid sitt beslut. Sverige - rättsäkerhetens högsäte..?
Visserligen har Abbas nu överklagat migrationsverkets avslagsbeslut men jag kommer ändå att anmäla migrationsverkets och rättsmedicinalverkets agerande i detta fall till Justitieombudsmannen för prövning, i förhoppning dels att JO verkligen gör en prövning samt att det också kan leda till att migrationsverket med anledning av de nya uppgifterna omprövar sitt beslut.
-------------------------------------------
Denna artikel i ETC där barnläkaren och medlemmen i kommunistiska partiet, och ship to Gazaaktivisten mm Henry Ascher intervjuas är mycket intressant.

Han var drivande i barnläkarföreningen när den ca 2010 förkastade metoderna för medicinsk åldersbedömning och genom sin bojkott drev fram att Migrationsverket helt upphörde med dem och istället godtog den enskildes egna uppgifter.

Någon fråga om det får han inte, däremot är han och jag överens om att nuvarande knäledsmetod är en rättsskandal, typ.