onsdag, februari 09, 2011

Signalspaning, media och pirater

Signalspaningskommittén redovisar nu sina erfarenheter efter att nära ha följt den signalspaningsverksamhet under sträng kontroll som Försvarets Radioanstalt (FRA) bedriver.

Rapporten ger ett gott intryck, man ger FRA credit i flera avseenden men visar också på att några områden behöver förbättringar göras. Men lyfter fram vikten av fortsatta "kontrollstationer", vilket jag - som initiativtagare till detta tillsammans med Annie Johansson - tycker är rätt självklart. Och det är också lätt att instämma i att Statens Inspektion för Försvarsunderrättelseverksamheten (SIUN) måste ha tillräckliga resurser för sitt kontrollarbete.

Mark Klamberg ger intressanta kommentarer på sin blogg. Det är bra att dimmorna skingras kring de frågor som Mark har lyft fram, och att genomlysningen ligger till grund för ev fortsatta åtgärder för att förbättra integritetsskyddet.

Sveriges Radio behandlar signalspaningen både i Studio Ett och i Dagens Eko, med vinklingen att en av 15 förbättringspunkter inte hade praktisk effekt, dvs att FRA med automatik skulle underrätta medborgare som oberättigat utsatts för signalspaning. Graden av sekretss runt verksamheten gör att detta ännu inte skett, vilket Piratpartiet och Camilla Lindberg skjuter in sig på i sin kritik.

Här blir regeringens kommande rapport (sent i höst) till riksdagen, där signalspaningens funktion utifrån integritetsperspektiv ska redovisas, intressant. Viktigt är dock att att den medborgare som vill få information om huruvida han eller hon varit utsatt för signalspaning kan få reda på detta genom att vända sig till SIUN, vilket 7 medborgare redan gjort.

Allra viktigast är dock att de 14 tunga förändringar som genomförts och som fungerar innebar viktiga förstärkningar av integritetsskyddet, t ex inrättandet av försvarsunderrättelsedomstolen.

Oppositionen i kommittén utgörs av tre socialdemokrater (jag beklagar att inte t ex Miljöpartiet hade med en representant). De står bakom kommitténs slutsatser men klagar över för lite tid, och vill ha en ständig "Signalspaningskommitté". Jag är alltså positiv till fortsatta kontrollstationer, och SIUN är ju den fungerande kontrollmyndigheten dår parlamentariker ingår.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,