onsdag, december 21, 2011

Barnläkarens behandling fruktansvärd,rättsskandal?

En erfaren barnläkare i Stockholm avdelades på heltid för att vårda en för tidigt född, dödsdömd flicka. Flickan dog. Efter ett halvår kom 4 poliser till sjukhuset och anhöll barnläkaren för barmhärtighetsmord, dvs för att ha förkortat barnets liv med några dagar.

Efter 2 år och åtta månader frikändes barnläkaren, och åklagaren överklagade inte domen.

Barnläkarens straff för något hon inte gjort är ändå exempellöst hårt. Hon skriver här om hur han behandlades av polis och rättsväsende, och har antecknat många ordagranna repliker och hur hon hanterades av polisen.

Jag blir mörkrädd, är det så här som det bästa rättssystemet i världen fungera. Ja, om det nu är det, men jag lever ju lite i den tron.

Läs artikeln i läkartidningen!

Jag är lite oklar på om den behandling som hon fick genom åklagarens övervåld och genom hur hon behandlades i häktat är JO-anmäld. Jag antar det, men annars är jag beredd att göra det.

Inga skadestånd i världen kan ju gottgöra för en enorma process som rättvisans tjänare drog igång på märkligt svaga grunder, men jag antar att ett högt sådant kommer att utdömas. I Sverige är ju några hundra tusen kronor högt...

Blir det någon påföljd för rättsväsendet självt? ´Finns det någon påföljd för "okynnesåtal"?

Jag är ingen jurist men jag förväntar mig en allvarlig diskussion bland dessa och bredare i politik och media. Det ska bli intressant att se hur t ex justitieutskottets voce ordförande, Johan Linander (C), som jag har stor respekt för, kommenterar barnläkarens precisa uppgifter hur det kan gå till i ett svenskt häkte där som sagt inga fällda brottslingar sitter, endast mänskor som är misstänkat för brott men inte dömda.

Men ska man lita på barnläkarens uppgifter om hur hon hanterades och vad poliser sa? Ja, jag tror att hon är anmärkningsvärt god på att observera och förtjänar tilltro. Men OK, ord kommer ju sannolikt att stå mot ord och frågan är vem som är mest trovärdig. Men att bevisa något torde vara lika svårt som att få barnläkaren fälld för barmhärtighetsmord..

Tillägg 23 dec. Ingvar Ericson,pensionerad kemiingenjör, har lagt ner mycket tid på att analysera åklagarens agerande och på fakta i sin helhet och har även anmält åklagarens agerande till JK. Hans resonemang är intressanta och övertygar, och jag avser att skriva till JK och även koppla till Ericsons inlaga.

Tillägg 24 dec, Expressen, Sven-Erik Alhem.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,