tisdag, oktober 07, 2014

Vart "buktar" reg och LRF, svensk mat eller/och ekomat?

Regeringen ska ta fram en offensiv livsmedelsstrategi, utmärkt. Ekoodlarna och Krav vädrar morgonluft och allt större ekostöd och ekomål.

Här en nyckelmening i regeringsförklaringen: "”En långsiktig livsmedelsstrategi tas fram för att öka matproduktionen i Sverige och stödja ökad svensk och ekologisk matkonsumtion”."

Naturskyddsföreningen framställer bra svensk mat som giftig och "oekologisk".

KRAVs VD m fl menar i en debattartikel i Dagens Samhälle att skolbarn inte borde äta vanlig bra svensk mat, eftersom den kan vara giftig och skada jorden mm.

COOP menar i en reklamfilm att vanlig bra svensk mat är "konstig" och "oekologisk".

Miljöpartiet kräver att allt jordbruk i Östersjöns avvattningsområde (dvs ca halva Sveriges eller mer) ska tvingas bli ekocertifierat till år 2030, så att växtnäringsläckaget till Östersjön kan upphöra. (Verkningslöst, eftersom ekojordbruket läcker lika eller mer som det vanliga svenska jordbruket).

KRavs och LRFs ordförande skriver i en artikel i ATL att alla Sveriges bönder behövs, ekologiska som konventionella. Ekomarknaden växer, alltfler ställer om, de har lyssnat till marknaden. Ordet "ekologisk" nämns 11 gånger i artikeln mot "konventionell" 3 gånger, "svensk mat" några gånger. Ekologisk nämns hela tiden först och konventionellt därefter. Nog blir intrycket att framtiden ligger i ekocertifiering och inte i "konventionellt".
Jag tycker att ordet "konventionell" är uselt, det ger bara negativa vibbar. Jag använder istället det moderna miljövänliga jordbruket eller det vanliga miljövänliga svenska jordbruket. Man får vara glad att de båda ordföranden inte använde det "oekologiska jordbruket" ändå, men begreppet ligger i luften, känns det som.
Det är också mycket tveksamt när man utnyttjar ett vetenskapligt begrepp - ekologi - för att utmåla det vanliga miljövänliga jordbruket som "oekologiskt".

Artur Granstedt, med kopplingar till Lantbruksuniversitet och ekojordbruket, kräver nu att en skatt på mineralgödsel införs för det vanliga miljövänliga jordbruket. De 3 rödgröna partierna och Naturskyddsföreningen likaså. FP vill ha en liten skatt på kadmium, trots att svensk mineralgödsel innehåller minst kadmium i världen, typ. Bra att alliansen och SD inte vill ha en sådan unik svensk skatt, som endast skulle öka importen av mat genom sämre konkurrenskraft för svenskt jordbruk. Därför vågar inte S/MP-regeringen hittills inte att föreslå någon sådan, än så länge. Bra.

Sven-Erik Bucht är en sansad röd politiker med ett hjärta för glesbygden, så har jag uppfattat honom. Det kunde annars ha blivit någon från Miljöpartiet... Jag hoppas nu att regeringen följer avgående landsbygdsministerns och Centerpartiets krav på att en livsmedelskommission tillsätts för att ta fram en offensiv och brett förankrad livsmedelsstrategi. Min uppfattning är att huvudfokus i den måste vara på det vanliga miljövänliga jordbruket, som står för 95 % av dagens svenska livsmedelsproduktion!

Jag hoppas att LRF också anser detta! Att KRAV inte gör det inser jag, man har tyvärr i likhet med många andra "miljöentusiaster" inte någon större respekt för det svenska "oekologiska" jordbruket, vilket är väldigt trist.