tisdag, augusti 01, 2006

Ska jag byta bil..?Råd emottages!

Jag och centerpartiet kommer ju att starkt färga en ny borgerlig regering grön! Vi driver stenhårt på för en stark expansion av de förnybara drivmedeln. Men måste en riksdagsledamot inhandla en ny miljöbil för att trovärdigt kunna jobba för detta? Gröna bilister är en liten men naggande god påtryckarorganisation, och ser gärna att alla mycket snart kör nya miljöbilar. Östgöta Corren ställde mitt starka engagemang i frågan om förnybara drivmedel mot att jag kör en rätt modern och snål Volvodiesel. Jag bilägger min replik till Corren nedan, och tar gärna emot synpunkter kring detta.

"Jag tror att Corren och jag är överens om att miljöfrågorna är mycket viktiga, att Sverige behöver en ny borgerlig regering och att ett starkt centerparti ger denna nya regering en nödvändig och stark miljöprofil.

Föreningen Gröna Bilister betygsätter dagens bilar och ger självfallet högst miljöpoäng åt dem som kan tanka förnybara drivmedel och använder nya bilar som släpper ut minst skadliga ämnen. Samtidigt kommer under överskådlig tid de allra flesta av oss att utnyttja den bilpark som finns och även att tanka i huvudsak fossila bränslen.

Visst är det viktigt att miljöbilar utvecklas och successivt ökar sin andel av bilmarknaden, att de förnybara bränslena ges erforderliga skattelättnader och att tjänstebilarnas förmånsvärden gynnar den nya tekniken osv. Och det är självfallet positivt när företag och enskilda väljer att investera i nya miljöbilar.

Kan man driva på för en kraftfull omställning till förnybara bränslen med en rad skarpa förslag – som centerpartiet och jag verkligen gör- och ändå inte själv omgående inköpa ny miljöbil eller nya miljöbilar? Kan man ha två bilar i sitt hushåll eller får man bara ha en? Är det ok att köra begagnade bilar?

Användningen av förnybara drivmedel ökar nu i en takt som gör att den kritiska faktorn snart kommer att vara tillgången på drivmedel, inte brist på miljöbilar. De stora volymerna förnybara drivmedel används av oss alla genom snart 10 procents låginblandning ev etanol i bensin, och 5 procent rapsolja i diesel. De rena miljöbilarna som drivs på 85 procent etanol, ren biogas eller rapsolja (RME) bör utvecklas marknadsmässigt, där förutsättningarna är bäst lämpade. Till betydande del är detta i större städer och tätorter där man har nära till tankställen, korta körsträckor och mycket kollektivtrafik. På landsbygden med längre avstånd och längre till mackarna kan de rena miljöbilarna idag vara svårare att ”räkna hem” både miljömässigt och ekonomiskt.

Ofta är där en bränsleeffektiv och modern t ex dieselbil ett bra val även från miljösynpunkt.

Vårt eget bilval är just nu en ”begagnad Volvo kombi diesel” (xc 70) av 2003 års modell. Den förenar fyrhjulsdrift och säkerhet – vi kör mycket och en del häst- och andra transporter – med rel låg bränsleförbrukning och rel. få tankbesök.
Vi kör lugnt och ”ecodrivingsinriktat” och håller därigenom bränsleförbrukningen till runt 0,6 l/mil.

Jag har gott samvete i denna fråga genom att av all kraft driva på utvecklingen av förnybara drivmedel i alla dess former, driva på för allt högre låginblandningsprocent och fler miljöbilar och samtidigt själv använda en rätt miljövänlig svensk dieselbil som körs mycket försiktigt.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (c)