onsdag, mars 14, 2012

datalagring, integritet och fällande domar - frågor

Jag får några epost om datalagringsdirektivet. CUF:are sågar centerpartiets riksdagsgrupp vid fotknölarna. Jag har gjort två blogginlägg och förklarat varför Sverige tyvärr nu måste införa direktivet. Och varför riksdagen - och Centerpartiet som är emot - återigen bör rösta för att införa det, så begränsat som möjligt.

Frågan känns inte lika het som signalspaningen på sin tid. Jag försökte hitta några sökord på detta på blogger.se men fann först Integritet rätt långt ner, tror jag.

Avvägningen mellan integritet och brottsbekämpning är dock mycket viktig, och så även denna fråga.

Jag vill som vanligt resonera med integritetsförkämpar och andra och vill därför ställa följande fråga:

OK, vi är överens om att EU inte borde beslutat om att med bl a Thomas Bodströms intensiva stöd ge medlemsländerna ett tvingande direktiv i frågan.

Innebär detta att den betydande brottsbekämpning som idag sker i Sverige genom att polisen för att lösa brott får tillgång till teletrafik som ofta lagrats i sex månader eller mer och som avslöjar om misstänkta kommunicerat med varandra och var man ungefär varit, att den ska förbjudas?

Det vore ju logiskt. Min egen uppfattning är att polisen bör ha kvar denna möjlighet för att kunna lösa brott.

Det påstås från piratpartihåll att någon tysk undersökning visar att denna möjlighet knappast alls leder till att brott klaras upp, och att polisen alltså inte borde få tillgång till datalagrad teletrafik.

Jag har ej satt mig in i den tyska undersökningen, men de sakkunniga i Sverige på detta område som jag frågat och läst, är samstämmiga. Denna information för att få bevis mot misstänkta som kan leda till fällande domar är av stor betydelse i många besvärliga brottmål.

Jag är övertygad om att en bred majoritet bland medborgarna stöder att brott kan klars upp genom att misstänktas teletrafik kan lokaliseras. Självfallet är även här debatten viktig om hur gränserna för detta ska sättas.

Min övertygelse är att även de flesta av Centerpartiets väljare står bakom detta.

Och min fråga till CUF och övriga starka kritiker av direktivet är alltså: Är ni också mot att polisen som idag får tillgång till teletrafik för att kunna lösa brott som annars i många fall hade blivit olösta?

Detta står alltså för mig själv som människa och riksdagsledamot. Jag hoppas och tror alltså att jag har de flesta i partiet bakom mig men vet inte bestämt. Såga gärna mig och min uppfattning så får vi utröna detta.

Och jag hoppas att det ändå kan vara bra med spännvidd och dialog i ett parti, det har faktiskt ett värde att alla inte tycker lika. Det gäller mig, och det gäller fullt ut även er, kära kritiker!

Johan Linander, centerpartiets kunnige talesperson i dessa frågor och vice ordfröande i justitieutskottet, skriver och uttalar sig ofta i dessa frågor, t ex här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,