måndag, januari 05, 2009

(M)issnöje med Högkvarteret

SvD ger åter utrymme för m-kritik mot försvaret. I en sifferexercis visas att dess Högkvarter i Stockholm består rätt oförändrat de senaste åren. Och jag kan instämma i att det utifrån förefaller att ligga en del i detta, vilket Försvarsmakten och Försvarsdepartementet i så fall har det enligt den svenska modellen tudelade ansvaret att åtgärda. Det vill säga, regeringen anslår pengar och anger inriktningen, men den oberoende myndigheten bestämmer sedan själv inom de ramarna. Glasklart? Nej, inte alls.

Är denna den svenska modellen överlägsen omvärlden, som genomgående har sammanhållna ministerier istället. Jag är inte alls säker på det, och har lagt flera motioner om att att vårt svenska styrsystem behöver analyseras och utredas. Andra länder begriper sig inte på den, och alldeles för ofta hamnar ansvaret mellan stolarna och verkledningar och ministrar kan lätt hänvisa till varandra.

Åter till Högkvarteret. Den anonyme men saklige och intressanta försvarsbloggaren Wisemans wisdoms har kommenterat m-sågningen av den högsta försvarsmyndigheten så här.

Jag kan helt instämma med mina tre moderata kollegor vad gäller hemvärnets/de nationella skyddsstyrkornas storlek. Centerpartiet lägger stor vikt vid hemvärnet, vi oroas över att signalerna ifrån försvarsmakten ofta tar halveringar eller mer för givet. Ett enigt försvarsutskott har nyligen understrukit vikten av att hemvärnet stärks liksom tidgare försvarsberedningen. Jag har tidigare föreslagit att hemvärnet kanske borde ha ett eget anslag i försvarsbudgeten, och alltmer talar för att detta borde prövas noga. Även försvarsministern har lagt stor vikt vid hemvärnet, och regeringens kommande försvarsproposition blir givetvis intressant bl a på denna punkt.

Etiketter: , , , , , ,

Läs även andra bloggares åsikter om