fredag, maj 13, 2016

Nolltolerans när polis o ambulans attackeras!

I alltför många förorter och stadsdelar i Sverige idag råder viss laglöshet, eller säg till dels andra lagar än de av riksdagen fastställda. Kvinnor förtrycks, kvinnor kan ibland  inte röra sig var man vill eller klä sig som man vill eller gifta sig som man vill. Poliser, brandmän och ambulanspersonal och deras fordon attackeras ibland med glåpord och stenkastning och knivar.

Dagens Nyheter skriver idag bra om detta, i en ledare som nog varit otänkbar för bara något år sedan.

Jag funderar i banor att samhället/staten nu måste vara oerhört tydlig i det fullständigt oacceptabla att trakassera kvinnor på olika sätt samt än mer i att håna och attackera poliser och andra myndighetsföreträdare. Samhället/Staten måste göra allt för att skydda de medborgare som trakasseras och de poliser och brandmän och ambulanspersonal m fl som hånas och angrips.

Dessa budskap måste adresseras på en rad olika sätt.

Jag tror att ett sätt måste vara att skärpa straffen för dem som trakasserar och attackerar, och jag överväger att interpellera regeringen om detta. Tänker jag rätt eller fel?