onsdag, september 13, 2006

oförändrad skatt för pensionärer

Allians för Sverige vill höja garantipensionen med 250 kr i månaden, eller 3000 kr/år. På sikt vill vi se fler höjningar. Aliansen vill också stärka bostadstilläggen för pensionärer och sänka/ta bort fastighetsskatten även för hyresrätter, vilket ger utrymme för hyressänkningar.

För personer 65+ som vill jobba föreslår Alliansen ytterligare en skattesänkning genom ett förstärkt jobbavdrag för äldre.

Centerpartiet vill dessutom se över möjligheten att omvandla bostadstilläggen till en generell höjning av garantipensionen. Detta för att pensionären själv ska få större möjlighet att välja vad pengarna ska användas till. Vi vill också införa ett trygghetsavdrag - en skattereduktion även för anhörigas hushållstjänster.
Allians för Sverige föreslår inte en straffskatt på pensionärer. Däremot inför vi ett särskilt skatteavdrag för inkomster från arbete. Detta för att öka stimulansen att arbeta, då det innebär att även vid låga löner, eller löner lägre än tidigare förvärvsinkomst, medför att du får en ökad nettoinkomst när du jobbar.

Trygghet i en föränderlig värld är att fler företag startas och fler får arbete. Det är endast genom ett folk i arbete som resurser skapas så att pensioner och trygghetssystem kan säkras, och så att vård, skola och omsorg kan tryggas.

Det är Allians för Sverige som står för en långsiktig trygghet i årets valrörelse, inte de tre partier utan gemensamt program som mest ägnar sig åt att fördela bidrag istället för att skapa resurser.