fredag, september 20, 2013

Dagen efter., min Brännpunktsartikel om migration

Det tog väl inte hus i helsike, men lite åt det hållet, ändå. Min debattartikel om migrationsdebatten i Sverige, och Centerpartiets linje som jag vill nyansera lite.

Jag förstår naturligtvis irritationen och ilskan från de som organiserar Centerstämman, och kanske deltar i den, att min artikel tog en del fokus från hur stämmans budskap borde ha förts ut. Jag skulle säkert ha varit lika arg själv i motsvarande läge.

Samtidigt så ville jag ju, som en liten minoritet, ändå påverka svensk migrationsdebatt i öppnare riktning, samt söka få en mer nyanserad centerpolitik på området. Inga små mål, det erkännes, och visst är det mycket av musen som ryter..

Eftersom jag anser denna fråga så viktig, och att den bromsar Centerpartiets återhämtning, så tog jag ändå chansen att publicera en artikel när möjligheten gavs. Resultatet blev ju tyvärr contraproduktivt, stämmans beslut blev ännu mer radikala på flera punkter, t ex ska alla flyktingar med asylskäl kunna ansöka om asyl vid Sveriges alla ambassader i världen om C får bestämma. Anhöringinvandring av närstående som mostrar och farbröder osv ska också ske utan krav på medfinansiering.

Jag kritiserar ibland Miljöpartiet för att ta välmenande men lite flummiga beslut som är dåligt analyserade. Nog tycker jag att vi nu är där själva..Men OK, stämman har beslutat och vi får nu ett fullskaletest på om vår återhämtning tar extra fart eller om mina farhågor besannas. Hoppas jag har fel!

Jag hade hoppats att reaktionerna från partiet på artikeln skulle bli att Staffan står ju ändå bakom en fortsatt generös svensk migrationspolitik i EU-tät, han är mer restriktiv på några punkter men han är i stark minoritet och partilinjen är glasklar och starkt förankrad. Ungefär.

Därför är jag bestört och oerhört ledsen över uttalanden som att min debattartikel inte rimmar med Centerpartiets värderingar och idéprogram. Jag har i 35 år kämpat för Centerpartiet och stårt tryggt på våra värderingar och var mycket aktiv i ideprogramsdebatten och står bakom stämmobeslutet. Denna reaktion visar nog tyvärr på att den här debatten behövs.

Nog om det.

Niklas Carlsson, företagare och FN-aktivist i Kalmar, har på sin blogg tolkat mitt inlägg precis som jag själv har menat, läs det gärna.

Och så några länkar till olika mediainslag; Aftonbladet, Dagens industri, Dagens eko, debatt i studio ett med Fredrick Federley, K-G Bergström i Expressen "Staffan ingen Sverigedemokrat".., Expressen, en mot mig kritisk ledare i UNT, Tomas Ramberg-inslag i morgonekot,


Samt några länkar till inflytelserika bloggar; Johan Westerholm, tung S-bloggare,
Stefan Hanna, modigt c-kommunalråd i Uppsala,

Tillagt den 21 september: Dagens Industri skriver på ledarplats om detta. Även ledare i Hela Hälsingland om C-stämman.
Tillagt 23 sept: Expressen skriver på ledarplats om C och asylbeslutet: "Att låta flyktingar söka asyl vid svenska ambassader runtom i världen är en sympatisk tanke, men det vore samtidigt ett radikalt avsteg från den form av reglerad invandringspolitik som alla västländer bedriver. Det skulle kräva en omvandling av dagens samhälle, där välfärdssystemen steg för steg monteras ner och arbets- och bostadsmarknaderna släpps fria. Det är nog svårt att övertyga väljarna om att det är rätt väg att gå."

Tillagt 24 september. Skarpa Marika Formgren skriver intressant på ledarplats om anhöriginvandring i Västerviks-Tidningen.