måndag, april 28, 2014

"giftrester" i frukt - reklaminslag eller nyhetsvärdering?

Naturskyddsföreningen får maximalt genomslag för en ny rapport om att det finns rester av kemiska bekämpningsmedel i vindruvor och banaer och annan frukt. Detta gör man typ en gång varje år. Detta är ju känt sedan länge, livsmedelssäkerhetsmyndigheterna i Sverige och världen föreskriver låga, utgår jag ifrån, gränsvärden för dessa substanser i frukt och mat.

Det kanske är SNFs uppgift att regelbundet slå larm om detta. Det som jag vill lyfta fram är det enorma genomslaget, samt att media närmast betraktar SNF som en objektiv myndighet, man får närmast uppfattningen att det är livsmedelsverket som intervjuas..Efter att ha lyssnat och läst TV4 nyheterna och godmorgon-samtalet med Johanna Sandahl och Carolina Klyft från SNF, eller till Rapports nyhetsinslag, eller artikeln i SvD (här igen), och snart i alla Sveriges media efter något TT-utskick.

Om ni kollar på nyhetsinslagen kan de väldigt lätt uppfattas som en betald annons från Naturskyddsföreningen eller Krav med ett enda budskap, köp Krav-frukt. Det framstår som fullkomligt obegripligt att ansvariga myndigheter inte sätter stopp för den "kemikaliecocktail" som vi dagligen sätter i oss, och som är hormonstörande och cancerogena. (Här enda balanserade rösten - Miljörapporten - som jag kunnat hitta och som också låter Livsmedelsverket uttala sig).

Att Johanna Sandahl sedan säger att "vi tror att de kan vara hormonstörande och cancerogena" och att "man ska inte vara rädd för att äta frukt", de nyanserna uppfattar man ju inte, däremot den ständiga maningen att det är bra och bäst att äta Kravmärkt frukt, och givetvis om man är barn eller gravid eller är en kommun, skola eller förskola.

Jag gillar frukt och äter mycket, det mesta vanlig frukt eftersom ekofrukt är dyrare och tillgången är begränsas.

Jag tycker givetvis att vår mat och frukt ska vara bra och säker. Är bekämpningsmedel farliga ska de inte tillåtas.

Jag känner mig ändå lite tveksam till en sådan helt okritiskt nyhetsförmedling som jag ovan redovisat. De allra flesta kommer att fortsätta att köpa mycket frukt, och vanlig frukt. Men hur påverkas deras inställning till media och myndigheter?

Tillagt 29 april. Aftonbladet Debatt TV gör en bra uppföljning av SNFs utspel, tycker jag, som också intervjuas. SvD ger i efterhand nu också Livsmedelsverket en möjlighet att ge sin bild, som är helt på tvärs med Naturskyddsföreningens.
Tillagt 30 april. Även SR P1 uppmärksammar detta.

Tillagt 6 maj. Här ett ironiskt blogginlägg med länkar om eko contra världens främsta vanliga miljöjordbruk.