fredag, februari 28, 2014

Måttet är rågat, Anders Borg!

Finansminister Anders Borg uttalade i förra veckan att "jordbruksindustrin inte har någon framtid". Jag reagerade starkt i detta blogginlägg.

Idag uttalar sig Anders Borg igen, åter i tidningen Land. Han välkomnar ökad import av mat till Sverige eftersom den svenska maten är för dyr.

Anders Borgs hyckleri går över alla gränser. Sveriges riksdag har bestämt att Sverige ska ha världens strängaste miljö- och djurskyddsregler för det svenska lantbruket, vilket medför att maten kostar lite mer än importmaten från hela världen som nu väller in över våra gränser, producerad med i Sverige olagliga metoder.

Det svenska jordbruket och livsmedelindustrin går på knäna. Livsmedelsindustrin är Sveriges 4:e största industrigren, och Sveriges finansminister säger offentligt att de 50.000 jobben behövs nog inte utan det är matimport som gäller.

Uttalandet är helst sanslöst, och visar tyvärr vilka motkrafter som Centerpartiet har att bemästra i regeringen.

Inte nog med att moderaterna drivit igenom en kraftigt höjd dieselskatt för det svenska jordbruket, inte nog med att de motsätter sig en en parlamentarisk livsmedelskommitté för att kraftsamla för att vända utvecklingen, inte nog med att de motsätter sig nya riksdagsmål för den svenska livsmedelsproduktionen och även en offensiv livsmedelsstrategi, nu säger landets finansminister i klartext att det svenska jordbruket och livsmedelsindustrin har spelat ut sin roll och bör ägna sig åt lite nischproduktion på marginalen.

Det här visar på vilken roll Centerpartiet spelar i riksdag och regering för att driva fram en politik för att utveckla de gröna näringarna och den livsnödvändiga produktionen av världens bästa miljö- och djuromsorgsvänliga mat. Och det visar tyvärr var motkrafterna finns och vilket motstånd de kan bemästra.

Lantbruk och livsmedelsindustri är basen för den svenska landsbygden. Varför vill Anders Borg dra undan mattan för landsbygd och landbruk?

Varför gläds han över importen av mat från djur som regelbundet behandlats med antibiotika och som fötts upp med i Sverige olagliga metoder?

Måttet är nu rågat. Centerpartiet fortsätter sin kamp för jobb och utveckling i hela Sverige, och för att vända utvecklingen i livsmedelsproduktionen och livsmedelsindustrin till expansion och framtidstro. Tyvärr har vi inte fått med oss finansministern i detta arbete. Centerpartiet har ändå i regeringen drivit fram många åtgärder för att stärka jordbruket men för att nå ännu längre är det avgörande med ett starkare stöd från alla vänner av utveckling och livskraft i hela Sverige i kampen för en levande landsbygd och ett expanderande jordbruk och livsmedelsproduktion.

(Jag är en varm alliansvän och har stor respekt för våra samarbetspartier i alliansen. Varför reagerar jag då så starkt på Anders Borgs uttalanden. De är faktiskt helt exempellösa och de står helt i strid med det jag kämpat för i decennier, se t ex en summering av mitt opinionsarbete de senaste åren. Här också en länk till vilket åtgärdspaket jag anser nödvändigt för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft!