söndag, oktober 20, 2013

"Inte särskilt reko om alla odlar eko" - Aftonbladet debatt

Jag skriver idag på Aftonbladet debatt enligr rubriken ovan. Min slutkläm är denna:

"Svensk ekomjölk är att bra miljöalternativ, men det är faktiskt vanlig miljövänlig svensk mjölk också. Det ena använder mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel, det andra kör mera dieseltraktor och laddar jorden med kväve från grödor och stallgödsel som löper större risk att läcka. Jag har respekt för båda koncepten men det har tyvärr inte SNF, vilket är djupt beklagligt.
Som natur- och miljövän vill jag, och säkert många andra, kunna vara med i SNF. Tänk till, SNF, och gör det möjligt!"

(OBS att ordet inte i debattartikeln ska bort, vilket gjorts i citatet ovan. "Det ena använder inte mineralgödsel.." stod det felaktigt, där ska inte bort!)

Och: "Den anrika Naturskyddsföreningen borde tillsammans med LRF och andra goda krafter stå på barrikaderna för att vända denna alarmerande utveckling (att svenskt jordbruk flyttar ut och importmaten väller in). Tyvärr har SNF blivit allt extremare i sina uppfattningar på t ex jordbrukets område och inriktar sig bara på att ”allt ska vara eko”. Dess ordförande talar föraktfullt och utan respekt om ”det svenska giftjordbruket”.

Jag har utvecklat detta i många blogginlägg och artiklar genom åren. Jag har skrivit till "Kära Sveriges ekologiska lantbrukare"! Jag har givit mitt recept för att vända den negativa utvecklingen i den svenska mjölk- och köttproduktionen - Tillsätt en livsmedelsberedning.

Jag har haft skarpa twitterdialoger med SNFs ordförande där han och Naturskyddsföreningen föraktfullt svartmålar världens främsta vanliga miljövänliga jordbruk, det svenska, som ett förkastligt "giftjordbruk". För honom betyder det ingenting att de 95 % av Sveriges Bönder som odlar "konventionellt" gör det inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, i ett kallt klimat och med en mycket god etik. Nej, bättre att importera ekologisk kyckling från Thailand eller ekokött från Danmark eller Sydamerika eller ekoost från Danmark eller Frankrike än att köpa närproducerad mat från Sverige.

Ska vi i Sverige kunna vända den negativa utvecklingen för mjölk och kött måste huvudfokus vara på den dominerande produktionen som de senaste decennierna har tappat kraftigt samtidigt som importmaten gått från 25 till 50 % av konsumtionen, vilket gör Sverige till Europas kanske mest importberoende land. Här är ett blogginlägg som summerar mycket av det jag skrivit i detta syfte de senaste åren.

Tillagt den 21 oktober: Efter debattartikeln i Aftonbladet söndag den 20 oktober nappade TV4s morgonsoffa och jag fick måndag den 21 oktober möjlighet att diskutera SNFs syn på jordbruket med deras v ordf Johanna Sandahl, en relativt sett mycket balanserad person.

Tillagt den 23 februari 2014: Tillagt 23 februari 2014: Här länkar till några andra blogginlägg där jag kritiserar Naturskyddsföreningen, och detta och sedan detta om Sörgården.