fredag, juni 30, 2006

Media slarvar med orden!

Jag har länge irriterat mig över hur media - och sedan vi alla - slarvar med orden. Jag har lagt flera motioner om detta, och tagit upp det i riksdagsdebatt.

Rubrikordet "självmordsbombare" närmast glorifierar självmordet och glömmer helt alla fullständigt oskyldiga barn, kvinnor och män som kallblodigt mördas av den som spränger dem - och sig själv - i köttslamsor. Rubrikordet bör bättre beteckna sådan dåd, och jag har föreslagit ordet "massmordsterrorist" eller "massmordsbombare".

Med samma fokus på gärningsmannen borde i så fall t ex våldtäkt benämnas lustangrepp, vilket vore lika fel...

Ett annat ord som också närmast glorifierar brutala mord på oskyldiga människor som endast begått "brottet" att älska fel person är ordet "hedersmord". Det leder tanken till att mördaren/mördarna gjort något hedersamt, trots att det väl inte finns något fegare än att kallblodigt - ofta i konspiration inom familjen - mörda en ung människa av sitt eget kött och blod, eller den som denna älskar, eller båda. På något vis accepterar det fruktansvärda övergepp på närstående människor som dessa mord är när vi betecknar dådet med samma begrepp som mördarna själva vill använda.
Media och vi alla borde sträva efter ett rubrikord som bättre summerar vad det handlar om, t ex familjemördare eller liknande.

Ett tredje ord jag hörde användas av SVT idag var att någon palestinsk grupp hade "avrättat" den 18-åring som man hade kidnappat från sitt hem dagen innan. Stater med dödsstraff avrättar, terrorister mördar, inget annat. Heder åt en Dagens eko-sändning som hade kurage nog att använda rätt ord och inte fegade ur i någon missriktad opartiskhetsnoja till förmån för ordet avrätta.

En del jag talat med om detta tycker att det här med orden är väl inte så farligt, t ex Thomas Bodström (via skriftväxling..). men även andra. Min uppfattning är att det är mycket viktigt att vara tydlig med orden, så att de leder tanken rätt och inte fel!!

Jag kommer att fortsätta mitt engagemang i dessa frågor!

söndag, juni 25, 2006

En ny regering med ett starkt centerparti!

Valet närmar sig. Opinionssiffrorna mellan blocken är jämna. Centerpartiet ligger mellan 6-7 procent och hamnar nog mellan 7-10 procent i valet (vi brukar alltid komma högre i val än i Sifo). Får vi genomslag kan det gå bättre.

Men inget är avgjort och några viktiga månader väntar. Sverige behöver verkligen ett maktskifte, av många skäl. Demokratier behöver maktväxling, annars stelnar politiken och människorna som företräder makten. Se på alla skandaler och fringisar som ständigt kommer upp till ytan.

S plus v plus mp är ingen lyckad kombination. Vad förhandlar man fram efter valet?Sannolikt mer skatter, mer offentliga utgifter, mindre av konkurrens och mångfald osv.

Sverige surfar på en enorm internationell högkonjunktur, ändå är den verkliga arbetslösheten (öppet arbetslösa, i åtgärder, studeranden) runt 9 procent och över en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. Den globala konkurrensen hårdnar och de svenska företagens konkurrenskraft måste öka, inte minst småföretagen.
Allians för Sverige har enats om ett starkt och tydligt program för att skapa fler företag och jobb. Centerpartiet har haft ett starkt inflytande, skattesänkningrana inriktas på låg- och medelinkomsterna och småförtagens villkor står i centrum.


Centerpartiet har haft modet och kraften att förnya sin energipolitik, med dagens stora miljöhot - växthusgaserna - i centrum. Vi kommer att i regeringen driva på för kraftfulla åtgärder för att minska koldioxidutsläppen, för förnybar energi och förnybara drivmedel.
Vi tar också med oss våra andra hjärtefrågor in i den nya koalitionsregeringen och kommer att driva dem hårt; t ex miljön, landsbygden, näringslivet och småföretagen, barnfamiljerna, ungdomarna och de äldre.

Jag ser fram mot en spännande valrörelse och ska tillsammans med alla engagerade i östgötacentern göra mitt yttersta för föra ut centerpartiets program och bädda för ett bra valresultat. Juli blir en blandning av semester och politik, sedan blir det intensivt!

onsdag, juni 21, 2006

Bodström på hal is!

Landets justitieminister - Thomas Bodström - agerar som vanligt med självförtroende och säkerhet. Men den här gången biter det inte riktigt, och han är ute på hal is. Vadå påverka ett ärende, säger Bodström, om vi kallar in en åklagare för att kolla hur han jobbar med Pirate Bay, talar om att USA hotar med sanktioner om inte han slår till snabbt och begär återrapport inom några månader...Nejdå, för vi var ju noga med att tala om för honom att vi absolut inte vill påverka hans handlande i just det ärende som vi diskuterade och som USA begärde action i....

Ihåligt, min bäste Bodström, utomordentligt ihåligt!

Må KU fälla dig, efter den anmälan som Johan Linander (c) gjorde redan för några veckor sedan. (Nu kommer mp och v). Och må vi ändra tillbaka lagen så att inte alla kriminaliseras som fildelar, vilket bara centern ville för ett år sedan.

Vi har en vital debatt i frågan om upphovsrätt contra allemansrätt i Linköpingscentern. Låt mig återge ett inlägg i debatten som ligger nära min egen syn, av en ungdomlig äldre centerpartist med bred erfarenhet..:

 
"För min del handlar fildelningsfrågan först och främst om rätten till privat kommunikation utan insyn. Om polisen på samma sätt som man ingripit i internetkommunikationen, skulle ge sig in i vår privat post ellet telefontrafik skulle vi uppfattas som en polisstat.Därför måste man se på den här frågan från grunden, d v s hur kan upphovsmannarätten till musik och film skyddas utan att göra intrång på vår rätt att fritt kommunicera.
 
I begynnelsen spreds kultur mellan människor genom direkt kontakt. Allt sedan vi utvecklade vårt skriftspråk och detta blev tillgängligt för var och en har sättet att sprida kultur förändrats. Med teknikens landvinningar har förutsättningarna därefter förändrats med rasande fart. Nu befinner vi oss plötsligt uppvaknande i en helt ny situation då det inte längre är möjligt att skydda sin upphovsmannarätt utan att göra intrång i vår privata kommunikation. Hur gör man då ? Försöker man finna nya vägar för att sprida sina alster eller sätter man polisen på att bevaka våra datorer.
 
För det är ju så det nuvarande upplägget med fildelning har konstruerats, som privat kommunikation mellan människor där man likt citat ur en dikt  som någon annan  skrivit i brev till sin käresta, skickar snuttar av filmer eller musikstycken. 
 
Detta handlar om något, verkligen om vart vi är på väg med övervakningssamhället.
 
Det är nog dags för musikindustrin och Hollywood att inse att man nu måste hitta nya former för att tjäna sina miljarder. Hur det skall gå till är deras problem ,inte samhällets."

torsdag, juni 15, 2006

Centern driver på i energi- och miljö!

Min syn på våra insatser i energifrågorna.

Centerpartiet kan med stolthet redovisa vad vi slagits för och åstadkommit på energiområdet sedan 1982. Kärnkraften har inte byggt ut utan ska avvecklas, Barsebäck har stängts, övriga reaktorer är så säkra och kontrollerade som det är möjligt. En hel del har gjorts för energibesparing och satsning på att utveckla förnybar energi genom vår envetna kamp.

Nu är det 2006. Dagens stora energi- och miljöfråga är växthuseffekten och att minska CO2-utsläppen och den fossila energianvändningen. Behovet av effektivare energianvändning och ytterligare insatser för förnybar energi och förnybara drivmedel ökar ytterligare i betydelse. Centern står i frontlinjen i detta arbete, en naturlig fortsättning på vårt arbete sedan länge.

Det är bra att vi haft modet och styrkan att släppa årtalsexercisen om kärnkraftverken, de får avvecklas i takt med att de nya energisatsningarna på bred front ger resultat.

Vi har länge krävt att energipolitiken ska bli bredare förankrad, men Göran Persson har inte lagt två strån i kors för detta, utan tvärtom gillat status quo. Därför har vi nu tagit initiativ till diskussioner inom Allians för Sverige, och det är ett genombrott att vi nu enats om en bra plattform.

Centerpartiet vågar diskutera och agera i de viktiga framtidsfrågorna som t ex energi, miljö och sysselsättning. Det är befriande att det är så, och det spelar stor roll att vår partiordförande Maud har modet och kraften att driva på, både inom centerpartiet, inom Alliansen och för Sverige!

måndag, juni 12, 2006

Bättre körkortsprov!

Jag skulle lägga en interpellation om detta. Sista dag för ip var 17 maj, och jag kom för sent. Istället har jag ställt 5 frågor till Messing och Baylan med rätt intetsägande svar.

Jag är alltmer övertygad om behovet av en rejäl översyn av regelverken för körkort. Teoriprovet kräver att man vid tentamen håller mycket kunskap i huvudet, och på kort tid kan besvara 70 kluriga frågor som kräver eftertanke. Jag känner flera ynglingar i bekantskapskretsen som hett kämpar för körkort, men har bekymmer med att klara teorin. En klarade det först efter 17 skrivningar, tror jag, är nu egen företagare med flera bilar. En annan kämpar just nu, har skrivit några gånger och kört, försöker nu beställa nya tider, kön är 3 månader...trots riktlinjer att det ska vara max 3 veckor.

Mycket av frågorna är sådana som man raskt glömmer och blandar ihop, släpvagnsregler, parkeringsregler inom parentes etc. Jag är övertygad om att skulle man tvingas skriva om teoriprovet vid vissa trafikkontroller skulle endast en minoritet klara provet.

Idag kan teori- och körprov endast avläggas på ca 150 platser i Sverige, vilket gör att många har 5-10 mil till närmast provplats. Vägverket vill ytterligare minska antalet nu, vilket är orimligt, anser jag.

Låt certifierade trafikskolor bedöma när elever är mogna att köra själva i trafiken, ge dessa ett "prövakörkort" med några uppföljningsmöten de närmaste åren. Om inga förseelser så blir körkortet "riktigt" efter en viss tid.

Ett argument för färre provplatser lär vara behovet av att köra upp i en rejäl stadsmiljö. Jag köper inte det. Ta körkort på den ort där du bor. Kör du i trafikskola eller privat gör man säkert några turer bort till en motorväg eller större stad. Men för väldigt många i landsbygdssverige börjar man köra i sin "lilla värld" och utsträcker sedan succesivt turerna i takt med att erfarenheten ökar.

Jag är allvarligt oroad över att körkort alltmer förbehålls dem som har god studievana och goda ekonomiska resurser. Självklart ska säkerheten vara i centrum, men det kan enligt min uppfattning kombineras med enklare och bättre regelverk för körkortsprov och -innehav.

fredag, juni 09, 2006

lite av varje

Jag har JO-anmält Djurskyddsmyndigheten i några frågor. Vad gäller KC-ranch avskrevs anmälan med hänvisning till pågående rättsprocess. Mycket roligt att veterinären kerstin och hennes make på välskötta Revingehed (KC-ranch) nu fick rätt. Mycket magsurt från Djurskyddsmyndighets- Torsten Jakobsson, som blandar sura kommentarer med hot om överklagande.

Jag JO-anmälde också i ett flagrant fall i Ronneby, där en enig miljönämnd med tjänstemän upprördes av Djurskyddsmyndighetens agerande som ledde till lidande för flera kor. Där avskrev JO snabbt utan närmare motivering, tydligen väljer JO gärna att lyssna på centralmyndigheten och inte på en kommun.

Internet och fildelning, partierna tvekar. Fp och kd och s står upp för upphovsmannarätten nästan in absurdum, v och mp ångrar sin uppbackning av den nya lagen i fjol. Centerpartiet motsatte sig lagen, och vi ställer rätt frågor, tycker jag. Vi kräver en snabb utredning av denna principfråga, där jag tror att ett paradigmskifte har inträffat, det går inte att hävda upphovsrätt hur långt som helst om den nya tekniken gör det så lätt att mångfaldiga och distribuera. Bredbandsskatt istället,,,tja, utred i alla fall olika alternativ. Det är i vart fall ohållbart att kriminalisera stora delar av ungdomen världen över och jaga dem med i hemmen med razzior och beslag av datorer.

Här i Linköping idag en stor opinonsundersökning i Corren; med stort bortfall får c plus s (som regerar) 44 procent, de tre borgerliga 44 procent och v plus mp 10 procent. S håller ställningarna, m går fram kraftigt på övriga borgerliga partiers bekostnad. Jag minns en liknande undersökning för 4 år sedan, då fick centern nog bara 2-3 procent mot 4 nu ( och 7 procent i valet).

Centerpartiet i Linköping har medverkat i borgerliga allianser då sådana fått majoritet. Om oklart läge enligt undersökningen, och om s vill samverka i mitten med en rätt borgerlig politik, är jag övertygad om att det är bättre för Linköping med c plus s istället för s plus v plus mp! De gångna 12 åren visar också på en kommun i god utveckling och med en god stabilitet i den politiska diskussionen där även oppositionens resuser och förslag tas till vara.
Men det är långt kvar till valet, och jag känner stor tillförsikt för att Allians för Sverige segrar i höstens val, och att centerpartiet ökar rejält.

söndag, juni 04, 2006

Rubar en skicklig journalist

har sett hälften av kvällens program om centerpartiet. Har också läst Stefan Tornbergs och Per Ankersjös kommentarer på sina bloggar (ska lägga in Tornberg t.h.)

Per var en gång 2:e v. ordf i CUF och är nu Stockholmscenterns ordförande. Läs gärna hans kommentar, länken t.h, som jag har kommenterat som följer:


Instämmer. Rubar är uppenbarligen en skicklig journlist. Stefan Tornbergs kommentar är också givande.
jag instämmer helt i din analys av Lennart Daleus betydelse. Anders Ljunggren hade ju helt rätt i att varken Thorbjörn Fälldin eller andra centerpartister använde ordet borgerlig. Lennart gjorde det i ett rikstingstal - "borgerligt mittenparti" - men nu har vi ju lärt oss gilla läget att det ord som gäller i Sverige för att beteckna liberalism, frihandel, marknadskrafter, konkurrens, mångfald osv, det är - tyvärr... - borgerlig.

Lennart visade också en mycket stor kraft och omsorg om partiet när han hade modet att avgå i rätt tid. Det är bara stora ledare som klarar något sådant.

upphovsmannarätt contra "allemansrätt"

Jakten på fildelare blir allt intensivare. Hollywood och USAs regeringen har legat på Sverige att agera gentemot det här Piratföretaget. Oklarhet råder om juridiken kring detta, många småföretagare som nyttjat berödra servrar drabbas nu.

Visst är grundprincipen att upphovsmannarätten gäller och ska respekteras. Men någonstans går en gräns när en låt eller film blir "allmän egendom. Jag kan nynna eller sjunga en låt utan krav på upphovspengar, jag kan lyssna på en kompis cd-skiva utan bekymmer.. med sedan börjar det att brännas. Kan jag kopiera hans cd eller lägga in på min mp3 från hans dator?, kan jag skicka till någon eller flera via nätet?
Det är oerhört lätt att kopiera och distribuera både musik och filmer. Att upphovsmannarätten gäller all originalförsäljning, all CD-försäljning osv är givet. Men var går gränsen när upphovsmannarätten börjar övergå till en "allemansrätt". Jag undrar om inte den nya teknikens möjligheter kan leda till ett paradigmskifte där det man har producerat - musik eller film - skrider sig snabbare än någonsin över världen, men där en del av den spridningen blir till "allmän egendom" och där upphovsmakaren således inte får betalt i alla läger.
Däremot har upphovsmakaren alltid rätten till originalförsäljning, och till att skicka med allehanda erbjudanden i CD:n eller internethemladdningen. Det kan också vara så att de flesta som ladder ner från kompisar i många fall också skaffar originalet, liksom att spridningen via kompisar osv ökar intresset för prodkterna liksom möjligheterna att ta betalt för dem för upphovsmakaren.

Centerpartiet lägger som bekant stor vikt vid integriteten för oss som människor, och jag är starkt oroad över utvecklingen där internetpoliser spejar på allas datortrafik och kan göra raider in i våra hem och ta våra datorer.
Anipriatbyrån lär enligt uppgift ha registrerat 400.000 svenskar som tagit hem filer från internet, det känns i så fall mycket tveksamt.

Johan Linander, centersn man i justitieutskottet bevakar dessa frågor bra, och jag stöder helt hans initiativ nyligen med KU-anmälan för det eventuella ministerstyret i frågan.

jag tänker nog agera också, om jag hittar rätt vinkling.