söndag, april 22, 2018

Sverige - Skuggsamhället växer, rättstaten sviktar

Dagens Nyheter skriver en alarmerande artikel om det växande skuggsamhället med svartjobb, papperslösa, samordningsnummer, falska uppehållstillstånd, usla löner mm.

Anna Dahlberg skriver i Expressen på samma mycket allvarliga tema. Alltfler människor invandrar mer eller mindre illegalt till Sverige och jobbar svart eller med usla löner. Anna Dahlberg skrev oxå på samma tema för ett år sedan.

Paulina Neuding skriver i Dagens Samhälle om hur myndigheter (migrationsverk och polis) får allt svårare att utvisa de som ska lämna landet.

Jag skrev nyligen en bloggpost om arbetskraftsinvandringen när arbetsgivare, trots det växande skuggsamhället, ändå rekryterar människor från andra världsdelar till enklare jobb i Sverige.

Hur stora är då dagens problem i Sverige.

Vi är alltjämt ett rikt välfärdsland men vi tappar mot andra länder och våra pensioner är nu på sämre halvan inom EU.

Blir då Sverige tryggare eller otryggare? Helhetsbilden är nog att Sverige alltjämt är ett rätt tryggt land men att t ex inbrott och stölder, inte minst på landsbygden och mot äldre, ökar liksom sexualbrotten. Allt högre andel kvinnor uppger att de känner otrygghet, och mord med skjutvapen bland kriminella  ökar.

Rebecka Weidmo Uvell gör här en rejäl genomgång med en BRÅ-rapport som grund,.

Det är alldeles uppenbart att polisens resurser måste öka rejält och att det växande skuggsamhället måste fås att minska så att jobben utförs av personer med medborgarskap och uppehållstillstånd och inte av de som uppehåller sig i landet illegalt eller i gränslandet av de regelverk som måste gälla lika för alla.