lördag, december 28, 2013

Aktuell migrationsdebatt - fri rörlighet, tiggeri mm

Jag har några år intresserat mig för de viktiga migrationsfrågorna, vilket framgår av några blogginlägg, länkar här och här och här.

Samhällsdebatten fortsätter och sker bl a utifrån det växande antalet asylsökande som söker sig till Sverige samt utifrån den ökning av främst rumänska tiggare som nu sker i alltfler städer.

Låt mig först länka till en del debatt- och nyhetsinlägg, och sedan göra några kommentarer.

I denna färska DN-artikel speglas debatten i Storbrittannien, som är väsensskild från Sverige. I SvD uttalar sig partiledarna om att skänka pengar. Lena Andersson talar i DN för rätten att migrera över gränserna. Stefan Hanna (C) argumenterar emot. Piratpartiets Henrik Alexandersson skriver på sin blogg om att fri invandring hotar välfärdsstaten (som han inte tror på eftersom människors frihet går före). Den medkännande centerpolitikern i Stockholm Stina Bengtsson skriver i SvD. Liberalen Hans Li Engnell argumenterar på sin blogg emot.  3 folkpartister i EU-parlamentet skrev i våras på DN debatt i Stinas riktning. Humanisten Hans Ivan Bratt resonerar här om vad lagen säger om bistånd mm. Journalisten Aaron Israelsson skriver på ideforumet Migro att istället för att tigga borde romer och andra EU-medborgare kunna söka jobb på arbetsförmedlingen. Corren belyser i en rad artiklar kring de som tigger deras bakgrund och vilka regler för bistånd som gäller i Sverige. Anna Dahlberg i Expressen behandlar frågan om resursernas knapphet. Andreas Johansson Heinö skriver i Barometern på samma tema.

Frågan om tiggeri och hemlöshet har diskuterats i Borås, bla av den moderate riksdagsledamoten Jan Ericson. Professor Bo Rothstein skriver i DN om att förbud borde införas mot att tigga. Paulina Neuding argumenterar i SvD mot att öppna för ett B-lag i Sverige. S-bloggaren Johan Westerholm argumenterar mot Rothstein men ifrågasätter också EUs fria rörlighet.

De två ordförandena i Hela Sverige ska leva välkomnar i Aftonbladet i Per Ankersjös efterföljd alla till landsbygden som behöver ett hem.

Mina frågor är 2, dels makroperspektivet för hur många som Sverige klarar av att välkomna och integrera och skapa sysselsättning åt, dels hur invandrare ska klara att skapa de jobb vilket de som tvingats flytta trots stora ansträngningar inte lyckats med?

Naturligtvis innebär den stora migrationen till Sverige att befintliga bostäder och skolor osv kommer till användning samtidigt som många i småorterna får jobb för att serva alla de som kommer hit. Detta är naturligtvis positivt och fungerar så länge tillströmningen är stor. Samtidigt flyttar sedan många vidare till förorter till större städer av olika skäl. 


EUs fria rörlighet och det växande tiggeriet, då? Som jag har förstått rörligheten gäller den under 3 månader och förutsatt att man kan svara för sin egen försörjning, ungefär. Därefter kan man stanna längre om man försörjer sig själv på sparat kapital, typ, eller har fått arbete, jag utgår ifrån att det handlar om reguljära jobb på ordnade villkor.

Är rätten att tigga en mänsklig rättighet? Ja, kanske det. Dock har jag förstått att det är förbjudet att tigga i t ex Rumänien och Danmark.

 I Sverige ska ju socialtjänstlagen säkerställa att människor inte står utan mat och bostad mm. Enklast vore ju att alla mycket fattiga människor som lyckas ta sig till Sverige får samma stöd som vi själva. Problemet är att dessa är så väldigt många i EU och i världen att våra resurser inte räcker till. Min grundsyn är ju att Sverige ska ta ett stort ansvar för världens och Europas utsatta genom att dels EUs mest generösa migrationspolitik, dels genom att avsätta mycket till utvecklingsbistånd, vilket vi  relativt sett gör mest i världen. Eventuellt kunde vi använda en del därav även för att stödja Rumänien och utsatta där, vilket jag tycker är ett bättre sätt än att de väljer att resa till Sverige och tigga under svåra förutsättningar. Kommer nu många från Rumänien till Sverige borde kanske Rumänien och Sverige, och andra EU-länder, inleda ett samarbete för att förbättra verkligheten i Rumänien i första hand?

Vad är syftet med detta blogginlägg? Jo, helt enkelt att utifrån en generös grundsyn resonera och uppmuntra till dialog i dessa frågor som är så viktiga och berör människor. För att kunna landa i en bra och genomtänkt uppfattning i hur Sverige, och Centerpartiet, bör agera. Som framgår sliter jag själv med frågorna.

Tillagt 29 dec. Samhällsdebattören Tino Sanandaji skriver intressant på sin blogg om innebörden av liberalism och med kritik mot Lena Anderssons DN-artikel om friare invandring.

Tillagt den 2 januari. Fredrick Segerfeldt replikerar på Paulina Neuding, jag ligger närmare Neduding. (tillagt 15 januari, Paulina Neuding replikerar i Neo. Och Segerfeldt svarar igen, med bla a dessa meningar: "Om tio somalier vill komma till Sverige, dela på en tvåa och jobba för 5000 i månaden (återigen, siffran är höftad, som exempel för att visa på valet, dilemmat), ska de få det då eller inte? Det är det konflikten gäller, inte exakt hur PPP-systemet fungerar.").

Tillagt den 2 januari 2013. Tino Sanandaji citerar både Paulina Neuding och Fredrick Segerfeldt, jag tycker att Segerfeldts naiva radikalitet avsöjas naket. (tillagt den 15 januari: Och Tino svarar Segerfeldt igen).

Tillagt den 3 januari. PM Nilsson in Dagens Industri ser pragmatiskt på debatten och landar i ett Sverige inte är ett folk utan snarare ett system..., rätt anmärkningsvärt.

Tillagt 10 januari. En Svd-kolumn. Andreas Johansson Heinö skriver intressant i Barometern.

Tillagt 11 januari. Jag delar i stort Anna Dahlbergs analys i Expressen.

Tillagt 15 januari. Karin Pettersson i Aftonbladet argumenterar emot. 

Sverige utreder försvarssamarbetet i Norden, med EU och med NATO. Välkommen centerframgång!

Centerpartiet har vid flera stämmor tagit ställning för att Sveriges militära samarbeten i Norden, med EU och med Nato behöver analyseras. Hur har de utvecklats, vad betyder de, hur bör de utvecklas vidare.

Två försvarsberedningar, år 2008 och 2013, har i bred samsyn också ställt sig bakom detta.

Jag har skrivit en del om frågandenna blogg och i flera olika debattartiklar, främst i SvD, samt även i ett gästinlägg på Carl Wisemans blogg. Försvarsmaktens färska långtidsplan (perspektivplan) lyfter med stort allvar fram det militära samarbetets betydelse för vår säkerhet. Tyvärr har det funnits en politisk beröringsskräck i frågan.

Det är roligt när ihärdigt politiskt arbete kröns med framgång! Regeringen har nu beslutat att en utredare ska analysera ett ökat försvarssamarbete, helt i linje med försvarsberedningens förslag från i somras!

"Utredningen ska se hur Sveriges försvarspolitiska samarbete ser ut i dag och hur det kan utvecklas framöver. Översynen görs eftersom den parlamentariska försvarsberedningen i en rapport i våras efterlyste en sådan granskning", säger försvarsminister Karin Enström.

- Det är mycket glädjande att regeringen nu följer försvarsberedningens förslag genom att låta en utredare analysera Sveriges militära samarbeten och hur de ska utvecklas, säger riksdagsledamot Staffan Danielsson (C) i en kommentar.

- Centerpartiet har kämpat länge för detta och det är en stor framgång att det nu sker. Sveriges militära samarbeten betyder mycket för vårt lands säkerhet och samlade försvarsförmåga. Oerhört mycket har skett i omvärlden de senaste decennierna och en mycket viktig del i omvärldsanalysen inför nästa försvarsbeslut får nu äntligen en möjlighet att komma på plats.

Mobil: 0703-228199 

torsdag, december 26, 2013

Rätten till en värdig död - dialogforum!

Det finns stora och små frågor i politiken, och lättare och svårare. Frågan om vem som ska bestämma över liv och död vid svåra lidanden i livets slutskede - läkarna/staten enbart eller också individen själv - är både stor och svår.

Jag har lagt motioner och skrivit interpellationer utifrån uppfattningen att den enskilda människan själv borde kunna tillerkännas ett inflytande över sin egen död vid svåra lidanden i livets slutskede. Detta är en mycket laddad fråga och alla politiska partier - inklusive Centerpartiet - säger blankt nej till detta. Dock har - tack vare debatten - det blivit accepterat att själv kunna få avgöra om livsuppehållande apparater - typ respirator - ska stängas av, samt likaså att stark bedövning ska kunna sättas in vid svåra smärtor även om livet därmed kan förkortas. Terminal sedering innebär att man vid svåra smärtor kan sövas ner i drömlös sömn intill dess att döden inträder.

Håkan Samuelsson är en f.d överläkare i Borås som har skriver om detta, och avslutar med att hans egen uppfattning har svängt eftersom han själv nu skulle vilja använda sig av metoden. Hans avslutande stycke

torsdag, december 19, 2013

Välkommen ut, Wiseman!

Ett anti-militariskt nätverk har offentligtgjort vem försvarsbloggaren Wiseman är.

Expressen avslöjar vilka som skriver hatiskt under signatur, nätverk och hackare och kriminella utforskar, militära underrättelsetjänster likaså. Det är inte så lätt att vara anonym på nätet.

Jag har några gånger välkomnat ledande försvarsbloggar att "komma ut". Bättre att göra det på eget bevåg än att bli konfronterad som major Carl Bergqvist vid F21 i Luleå nu blev. Och särskilt svårt att avslöja någon som skriver under sitt smeknamn i flygvapnet kan det knappast vara, utan många av bloggens läsare torde ju haft en aning, t e x jag.

Samtidigt förstår jag Wisemans argument för sin anonymitet, det här är svåra avvägningar. Anonymiteten, och hans omdömesgilla penna,har ju lyft en från början säkert rätt oansenlig blogg till en opinionskraft i försvarsdebatten. Eller, om jag får rätta mig, utan det som Carl Bergqvist dokumenterat i alla år, gott omdöme och god kvalitet och förmåga att hålla subjektiviteten på armlängds lucka, hade naturligtvis ingen anonymitet i världen hjälpt för att öka besöksantalet på bloggen.

Wiseman skriver själv i Dagens Industri.

Välkommen ut, Carl Bergqvist, även om det var lite motvilligt! Vi får se hur det påverkar bloggen Wiseman. Jag hoppas att den fortsätter som tidigare och med kanske t o m ökad tyngd, vi får se!

Du har naturligtvis ett starkt samhällsintresse och politiskt intresse, kanske kan du hitta nya kanaler för det vartefter? Många skulle säkert köa då.

Har du vägarna förbi Stockholm så välkommen på fika, eller så!

Tillagt: Bjarne Grankvist (jag litar på att han heter så..) skriver om bloggar och anonymitet). Och intervju i SvD. Lars Wilderäng, som också kommit ut, kommenterar Gripenaffären på ett initierat och intresant sätt.

 

onsdag, december 18, 2013

Tappen ur tunnan för JAS Gripen!

Tappen ur tunnan för JAS Gripen! Det här kan bli riktigt stort! Grattis Sverige och Saab!...Ja, och Linköping och Östergötland!
Fantastiskt roligt att Brasilien köper Gripen, bra och prisvärt! Starkt jobbat, Saab! Nu bör Schweiz landa rätt!

Norges politiker mumlade om "dyrt och dåligt". Och att F35 var "billigare"...Nog sagt om det.

Schweiz anslog istället tonen, bra och prisvärt!
Och Brasilien fortsätter, bra teknik till bra pris!

Trist att V och MP, även i Linköping, närmast vill lägga ned tillverkning och export av ett av världens främsta moderna stridsflygplan.

Bra med bred enighet i riksdagen mellan Alliansen och S om att Sverige köper minst 60 Gripen, och att godkänna avtalet med Schweiz om 22 plan.

Tillagt 19 dec. Lars Wilderäng kommenterar initierat och intressant.
Tillagt 20 dec. Debatt i Radio Östergötland

 

fredag, december 13, 2013

jordbruksdebatt i riksdagen - min sista?

Miljö- och jordbruksutskottet debatterade igår miljö- och jordbruksfrågorna i 2014 års statsbudget. Jag företrädde Centerpartiet i jordbruksdelen. Här är en länk till debatten, scrolla ner en bit.

Debatten var livlig med flera replikväxlingar. Jag lyfte fram det allvarliga läget i mjölk, nöt- och grisproduktionen, och kritiserade de rödgröna för att deras förslag att fördubbla ekoproduktionen kan vara contraproduktivt och riskera överskott och prispress, som hårdast skulle drabba ekoodlarna. Eftersom detta skulle öka kostnaderna i landsbygdsprogrammet från ca 3/4 miljard till 1,5 miljard skulle också utrymmet för övriga miljöersättningar kraftigt minska.

Jag redovisade också tydligt vilken prioritet jag förespråkar vid privata eller offentliga matinköp. Efterfråga i första hand ursprungsmärkt svensk mat, därefter gärna ekologiskt, också det helst från Sverige.

"Naturskyddsföreningen, och kanske Miljöpartiet, förespråkar i första hand ekologiskt var än i världen det är producerat. Här håller jag inte med. Jag menar att det är miljö- och resurshushållningsmässigt bättre att prioritera närproducerat från Sverige före ekoimport av till exempel kyckling från Thailand, nötkött från Sydamerika och ost från Holland." 

I en replikväxling med Miljöpartiets Kew Nordqvist redovisade han Miljöpartiets vision för Sveriges och världens jordbruk, 100 % ekologiskt. Mitt svar var detta:

"Min vision för det svenska jordbruket, och jag har rötterna i Centerns ständiga arbete för ett livskraftigt svenskt jordbruk, är att det ska vara miljövänligt, resurshushållande och göra allt för att använda insatta produktionsmedel så miljövänligt och effektivt som möjligt. Jag ser också gärna att vi stegvis kan använda den växtnäring som tillförs, både stallgödsel och mineralgödsel, allt effektivare och i mindre insatser, att vi kan minska antalet kemiska bekämpningsmedel och minska användningen av dem, att självfallet utnyttja växtföljder som vi gör och odla mer kvävefixerande grödor.
Riktningen är ett alltmer resurshushållande jordbruk där det radikala ekokonceptet är en viktig del. Men att koncentrera sig enbart på ett odlingskoncept som har satt upp sina egna regler, är radikalt och säger blankt nej till modern teknik i alla avseenden tror jag skulle vara kontraproduktivt."


 

söndag, december 08, 2013

Samarbetet Djurrättsalliansen - Public service, slutreplik i SvD

Jag kritiserade i en debattartikel på SvD Brännpunkt det förtroendefulla samarbeten mellan Public service och djurrättsalliansen vad gäller djurskyddet i svensk grisproduktion.

Djurrättsalliansen (Malin Gustafsson) har svarat, liksom ansvariga på SVT.

Och här är min slutreplik till dessa. Här några citat:

"Djurrättsalliansens svar visar vilken radikal rörelse man är. Målet är att vi alla ska sluta äta kött och ”välja vego”.  Därför gör man olaga intrång i djurstallar och söker få massmedia att förmedla sin verklighetsuppfattning. Public service nappade 2009 och nappar nu igen, skillnaden är att denna gång är man (kanske) inte med när de olaga intrången begås. Förtroendet för djurrättsalliansen är dock uppenbart fortfarande stort, trots att det väl är att sätta ”bocken till trädgårdsmästare” när man låter ideologiska veganer/vegetarianer granska djurskötsel."

"Naturligtvis finns alltid enstaka gårdar som har brister, vilket ska fångas upp genom kontrollerna. Anmälningar kan också göras, men jag noterar att djurrättsalliansen och SVT denna gång inte väljer att göra detta. Det allvarligaste i dagens utveckling är dock att den svenska världsledande grisproduktionen minskar och importen från grisar som inte har samma djurskydd ökar kraftigt. Detta speglar dock public service sällan eller inte alls.
Min kritik mot public service kvarstår, trots att SVTs ansvariga (Anne Lagercrantz och Ulf Johansson) tar lätt på den. SVT väljer upprepade gånger att samarbeta och lita på en radikal rörelse med en tydlig agenda ibland i utkanten av rättsstaten och som begår olaga intrång. Jag ifrågasätter om det är opartiskt och sakligt när public service okritiskt förmedlar material från olaga intrång som en mycket partisk organisation gjort i syfte att svartmåla svensk grisuppfödning."

torsdag, december 05, 2013

Sveriges Radio/TV och djurrättsalliansen - bör granskas!


Djurrättsalliansen har åter gjort olaga intrång, och Public service och sedan media i övrigt ger stort utrymme åt deras filmer/foton.

Jag skriver på SvD Opinion idag.

Djurrättsalliansen har en agenda. Människor ska sluta äta kött och bli veganer/vegetarianer. Pälsdjursuppfödning ska förbjudas.

Detta har man all rätt att demokratiskt arbeta för. Men man får inte arbeta i gränslandet eller utanför lagens råmärken. Det gör man tyvärr. Man förföljer enskilda pälsaffärer och tvingar dem till stängning. Man förföljer och trakasserar enskilda minkfarmare vars uppfödning och bostäder ligger nära varandra med ideliga aktiviteter i gränslandet av lagstiftningen. En del ger upp.

Man bryter sig in i grisstallar och filmar, redigerar bilderna och söker få dem spridda.

Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning och grisarna har det bäst i världen. Djurhälsovårdens veterinärer gör inom ett certifieringssystem granskningar var femte vecka, och länsstyrelsens kontrollanter gör löpande tillsynsbesök. Jordbruksverkets uppfattning är att kontrollen fungerar.

Trots att Sverige ligger i täten minskar grisproduktionen stadigt och importen växer från grisar som haft det sämre. Denna utveckling stärks när media okritiskt samarbetar med djurrättsalliansen och för deras olagligt framtagna och redigerade material vidare.

Daniel Öhman, Sveriges Radio, följde i november 2009 med när djurrättsaktivister begick olaga intrång på grisstallar i Sörmland, och rapporterade viskande i radion när intrånget pågick. Public service, Sveriges radio och SvT, slog på stora trumman för de redigerade filmer som djurrättsalliansen försåg dem med. Sedermera väcktes några åtal men ingen grisföretagare fälldes.

Nu har åter djurrättsalliansen gjort olaga intrång och ställer filmer och bilder till SR och SvTs förfogande. Det blir åter förstanyheter och stora samtidiga flashar från både public service och från djurrättsalliansen.

Jag vill nu att Granskningsnämnden för radio och TV granskar SR och SvTs agerande. Jag ifrågasätter om det är opartiskt och sakligt att okritiskt förmedla material från olaga intrång som en mycket partisk organisation gjort i syfte att svartmåla svensk grisuppfödning. Jag ifrågasätter om public service ska följa med och rapportera när olaga intrång pågår. Och jag ifrågasätter att public service åter ger djurrättsalliansen fullt mediautrymme när de återkommer med filmer från olaga intrång, trots att de tidigare filmerna inte ledde till någon fällande dom.

Enskilda riksdagsledamöter från MP och V uttrycker förståelse för djurrättsaktivism, och många i public service sympatiserar med dessa partier. Det är inte bra när public service agerar på ett sätt som kan leda till att förtroendet för deras oberoende ifrågasätts.

Naturligtvis ska Sveriges grisar ha det bra och regelverken följas. Ansvaret för detta åvilar företagarna och deras djurhälsoexpertis samt ansvariga tillsynsmyndigheter, inte självutnämnda ”poliser” som gör olaga intrång vars redigerade filmer okritiskt förmedlas vidare av public service.