onsdag, november 16, 2011

Heja!! 4.250 kg för hästsläp med b-körkort!

Hurra!

Jag har lagt motioner och interpellationer och drivit på i centerpartiet och i riksdagen och till regeringen angående de fullständigt orimliga viktreglerna för hur tunga (häst)släp som en bilist med b-körkort får dra med sin bil.

Här är min interpellation till dåvarande statsrådet Ulrika Messing lagd den 7 november 2005 och debatterad i riksdagen den 22 november 2005 (scrolla ner en bit).

Min argumentation var bl a denna:

"Om man i dag vill dra till exempel ett hästsläp efter sin bil efter att ha tagit vanligt B-körkort går det bra med både en och två hästar i om man har en tillräckligt liten bil som väger mindre och har mindre bromskraft. Har man däremot en större bil med bromsar och motorstyrka anpassad för att dra just lite tyngre släp är man förbjuden att dra sådana släp på ett B-körkort, eftersom totalvikten kommer över maxgränsen 3 500 kilo.

Vill man således skaffa en bil som är lämplig för att på ett trafiksäkert sätt dra lite tyngre släp måste man ta BE-körkort, vilket kräver teoriprov inte bara för själva släpvagnskunnandet utan också än en gång för B-körkortet. Detta kostar ca 4@5 000 kr och mer i tid och pengar utöver de kanske 15 000 kr man tidigare lagt ut på att skaffa B-körkort, och det kräver tentamen på en centralt belägen ort samt en separat uppkörning på samma ort.

Många drar sig för tidsåtgången och kostnaden för att skaffa BE-körkort och försöker i stället ”väga in” släpvagnen på rätt totalvikt och eller skaffa en tillräckligt liten bil för att dra det tunga släpet. Detta kan knappast befrämja trafiksäkerheten.

Uppenbarligen, som jag ser det, är det fyrkantiga kravet på BE-körkort när totalvikten för bil och släp överstiger 3 500 kilo ålderdomligt och inte anpassat till den faktiska utvecklingen av bilar och släpvagnar. Tvärtom kan kravet leda till ett handlande som försämrar i stället för förbättrar trafiksäkerheten."

Ulrika Messing höll med i sak, liksom senare även minister Åsa Torstensson (C) som jobbade hårt i samma riktning.

Och nu, den 13 oktober 2011, har så EU och regeringen kommit till skott! I en proposition om "Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet".

Här är vad regeringen föreslår:

"Den som innehar ett körkort med behörighet B och har godkänts i ett särskilt körprov får dock framföra en fordonskombination vars totalvikt överstiger 3.500 kr men inte 4.250 kg."

BRA! Inte något ytterligare teoriprov utan ett körprov. Efter det får man med sitt B-körkort dra totalt 4.250 kg.

Vi körde Volvo XC 90 ett år. En perfekt hästbil. Vi fick dra knappt 800 kg efter den, trots att den är gjord för att trafiksäkert dra tyngre släp. Med en liten Golf kombi fick man däremot dra ett släp på 1.500 kr. Vansinnigt, faktiskt!

Med de kommande reglerna - och efter ett körprov - får man dra ca 1.500 kg efter Volvon!

Massor av hästägare och andra som idag har bekymmer med de gällande regelverken och som väger in sina släp eller har för små bilar kan nu andas ut!

Bra regeringen och det känns skönt att något som man drivit når i mål!

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 19 januari 2013.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,