fredag, juni 11, 2010

Den historiska energiuppgörelsen - storsatsning förnybart!

Frågan om kärnkraft är en stor och viktig miljöfråga som splittrat Sverige i decennier. Centerpartiet har varit drivande i att kärnkraften långsiktigt ska avvecklas, och för att den till dess ska drivas med så hög säkerhet som möjligt. Vi står fast vid denna grundinriktning.

Jag stöder regeringens historiska energiuppgörelse, där Centerpartiet äntligen efter flera decenniers "förlorade år" fick igenom en helt nödvändig storsatsning på förnybar energi, och på energieffektivisering, samt att kärnkraften ska ta kraftigt ökat skadeståndsansvar och att staten inte ska satsa några pengar i kärnkraften.

Priset för de stora framgångarna ovan var ju att äldre reaktor får ersättas, om bolag och banker vågar göra detta på egen hand, om energisituationen medger detta, och om man klara alla långvariga miljöprövningar enligt miljöbalk mm. Vi tror ju inte att detta kommer att ske. Storsatsningen på förnybar energi tillsammans med ökade riskkostnader för kärnkraften och inga statliga pengar till den kommer att göra kalkylen för ny kärnkraft mycket svår att räkna hem.

Den stora miljöfrågan idag handlar om klimatet, och att samtidigt ersätta både fossil energi och kärnenergi med förnybar energi är inte möjligt. Vi storsatsar nu äntligen på förnybar energi, även om opinioner mot vindkraft börjar höras här och där. Att släppa loss den diskussionen om energiuppgörelsen faller vore olyckligt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,