lördag, juni 19, 2010

C eller M pådrivande om järnvägen Tjustbanans upprustning?!

Tjustbanans upprustning – Vems förtjänst?

Politk är inte alltid "rättvis" och det är upp till oss alla att föra ut den verklighet vi ser. Ibland lyckas man med det, ibland lyckas någon annan bättre. Eftersom så nu skett ifråga om Tjustbanan kommer här ett lite magsurt blogginlägg..., som ger min bild av verkligheten vad gäller upprustning av Tjustbanan.

Järnvägen "Tjustbanan" är inte elektrifierad och går mellan Västervik, Åtvidaberg och Linköping, några mil är den en del av Stångådalsbanan mellan Kalmar och Linköping.

Järnvägen är i mindre bra skick och i stort behov av upprustning, de utredningar som gjorts räknar med allt från många hundra miljoner kronor och till flera miljarder kronor.

Östgöta Corren har nu i två stora nyhetsartiklar – dels vid invigningen av Tjustbanans nya tåg och dels den 18 juni på sidan A12 – givit den entydiga bilden att de regionala pengar som nu satsas på Tjustbanan är resultatat av en motion från min gode riksdagskollega, moderaten Finn Bengtsson.

Källa till denna uppgift är sannolikt just Finn Bengtsson, som intervjuas i båda artiklarna, där den sista säger att Bengtssons motion står bakom satsningen…

All respekt för att en engagerad riksdagsledamot söker marknadsföra sina insatser för länet, och gör det med framgång.

Någon god konsumentupplysning till sina läsare innebär dock inte Finns och Correns verklighetsbeskrivning om den glädjande upprustning som nu ska ske på Tjustbanan.

I regeringen har Centerpartiet och infrastrukturminister Åsa Torstensson drivit på för ökade infrastruktursatsningar för järnväg och väg. Vi är glada för att ha fått med alliansen på rejäla satsningar, men att det är centerpartiet som är pådrivande i dessa frågor och inte moderaterna är ju väl känt.

Av de regionala potterna som anslagits - och som riksdagen beslutade om i veckan - har Kalmar län och Västerviks kommun starkt drivit på för att medel ska avsättas så att Tjustbanan ska rustas upp. Från Östergötland har krafter ofta bromsat, inte minst från de två stora partierna, medan centerpartiet även här drivit på.

Glädjande nog har nu de båda länen enats om att satsa en del på Tjustbanans upprustning.

Vilka enskilda motioner har då lagts i riksdagen de senaste 5 åren med förslag att Tjustbanan bör rustas upp.

Jag har tillsammans med min kollega från Kalmar län Anders Åkesson motionerat om detta 4 av de fem senaste åren, senast i höstas i motion T 373 med utförlig beskrivning av behoven och att betydande belopp bör avsättas för detta.

Några socialdemokrater, främst Krister Örnfjäder från Västervik, har också motionerat.

I höstas motionerade också moderaten Jan R Andersson från Kalmar län i en motion där han i allmänna ordalag påtalar behovet av en upprustning av Tjustbanan ”i mitt hemlän, Kalmar”. Den motionen har också Finn Bengtsson skrivit under.

Alla mina motioner, liksom även Jan Anderssons och Finns, har avslagits av riksdagen som brukar ske, men de bidrar ju ändå till att lyfta och driva frågan.

Att i flera nyhetsartiklar ge Correns läsare intrycket att det är Jans och Finns enskilda motion som ligger bakom de pengar som nu satsas på Tjustbanan är dock – enligt min uppfattning – ingen sann bild av verkligheten.

Corren borde därför ge sin läsekrets hela bilden i denna fråga, och som ett inspel för att underlätta det publicerar jag detta blogginlägg!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,