fredag, oktober 18, 2013

Bra Gertrud Sigurdsen om äldreboende i DN!

Det blve inte så men jag skulle egentligen motionerat i riksdagen om att kommunernas skyldighet att erbjuda äldre äldreboenden, vare sig utövaren är kommunal eller privat, måste förstärkas.

Nu skriver förra statsrådet Gertrud Sigurdsen, 90 år, på DN debatt om sin starka vilja att få bo tillsammans med andra äldre och med bättre service än hon nu gör ensam i sin stora lägenhet med insatser av hemtjämst och sjukvård.

Jag håller helt med henne. Människan är en gemenskapsvarelse och gjord för att gärna leva tillsammans med andra, t ex på ålderns dar. Är det verkligen så mycket dyrare att flera äldre bor tillsammans än att de bor var för sig i lägenheter och villor?

Jag har en del att lära mig i frågan men ska sätta mig in i den och driva den. Jag tycker att stat och kommun borde vara bättre än idag på att med olika valfrihetsalternativ skapa fler äldreboenden för äldre som vill bo tillsammans med andra och inte ensamma i var sin lägenhet eller vill!

Kanske en bra profilfråga för Centerpartiet?

........................................................................................

Jag läser nu ibland i tidningarna om rätt upprörande fall, likt Gertrud Sigurdsens, där mycket gamla männsikor förvägras äldreboende trots att deras önskan om det är mycket stark.

Här Melker, 99 år.

 Här en 91-åring, med kommunens resonemang, "vi ser helheten" bättre än vad den enskilde gör"..

Aftonbladet frågar politiker som vill öka antalet platser.