tisdag, januari 20, 2009

Von Sydow och Jan Björklund: Ett starkare försvar!

Den sympatiske Björn von Sydow (s) gjorde ett engagerat framträdande på Folk och försvar i Sälen. Han opererade med bravur i den kamp om försvarsvänlighet och mer pengar till försvaret som brutit ut här uppe i Sälen.

"Världens bästa flygplan och stridsvagnar i våra bästa förband måste behållas och inte reduceras. Samarbete i Norden istället för medlemskap i Nato. Vi kan ej lita på Nato eller EU. Öka inte de internationella fredsinsatserna. 7-partiöverenskommelse finns det möjlighet till, skjut proppen framåt. Mona Sahlin bör utse en förhandlingsperson för s i dessa frågor."

Det sista vore tacknämligt, givetvis, och skulle underlätta dialogen med det största partiet från regeringens sida, nu varierar beskeden från olika s-krafter inklusive förre försvarsministern von Sydow.

Samtidigt som von Sydow talar med Mona Sahlin i sin roll som "fri debattör" kritiserade han Håkan Juholt som i försvarsberedningen öppnat för en vilande värnplikt och rekrytering på frivillighetens grund. Tillsammans med oss andra. Säkert förankrat på högsta nivå i partiet. Men inte i riksdagsgrupp och gruppstyrelse, enligt von Sydow, och då gäller det inte. Jan Björklund argumenterade effektivt för en rekrytering på frivillighetens grund.

Major Jan Björklund, folkpartiets ledare, ville ha ett starkare försvar, eventuellt med mer pengar men inte säkert. Trots uppslutning bakom regeringens planeringsanvisningar till ÖB i november, som ÖB inom någon vecka lägger sina förslag utifrån, ville han nu ha fler brigader och soldater, behålla alla nuvarande vapenslag och förmågor inklusive det höghöjdsluftvärn som en enig försvarsberedning ifrågasatte, samt på något sätt öka den miltära närvaron på Gotland.

Inriktningsproposition ska läggas fram om bara 6-8 veckor, så de nya förslagen måste behandlas i rekordfart...Kostnadsberäkningen av de nya ambitiösare förslagen blir säkert komplicerad, och det kan nog handla om betydande summor. Eller kanske det klarar sig inom nuvarande ramar, vilket Björklund optimistiskt inte uteslöt...

Centerpartiet står bakom regeringens arbete med den kommande inriktningspropositionen och ger självfallet löpande sina synpunkter och förslag i det arbetet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,