tisdag, september 09, 2008

Sveriges Försvar!

Jag trodde kanske - det ska erkännas - att försvarsutskottet, där jag inträdde efter valet 2006, hade en lugn och stabil tillvaro efter det omvälvande försvarsbeslutet 2004.
Jag hade fel.

Utskottet har "rockat rätt fett" som ungdomen förmodligen skulle uttrycka det. Ny försvarsminister efter Odenberg, ny utskottsordförande efter Messing, finansministern kräver stora materielbesparingar, 1.500 mkr i oförutsedda kostnadsökningar 2008, ÖBs omfördelningar och besparingsförslag avvisade, istället uppdrag att återkomma med långsiktiga besparingsförslag på kort tid, Ryssland stressar Georgien i Sydossetien och tränger djupt in i Georgien med stridsvagnar och soldater, värnplikten utreds, signalspaningen diskuteras med mera.

Folkpartiets Jan Björklund har uttalat sig om garnisonsnedläggningar liksom nu också försvarsutskottets moderater. De säger ungefär som jag själv faktiskt sa i april, "sakta i backarna".

Det ska bli intressant att se regeringens försvarsbudget snart, och självfallet också den kommande propositionen om försvarets långsiktiga inriktning, som istället för i december kommer först på vårvintern.

Jag tycker att det är bra att regeringen i sin beredning fördjupar omvärldsanalysen med anledning av kriget i Georgien. Som försvarsberedningen sa är Rysslands agerande i kaukasus ett lackmuspapper på vart Ryssland är på väg, och jag har sagt att färgen nu är blodröd. Centerpartiet tar i regeringen sitt ansvar för en stabil försvarspolitik.

Jag har också något analyserat Sveriges försvarskostnader i procent av BNP i relation till länderna i vår omvärld. Vi låg för några decennier sedan på 2,5 procent vilket var i topp bland Nordens länder, men ligger nu med 1,2-1,3 procent i botten tillsammans med Finland och Danmark. Det är viktigt att Sverige tar sitt ansvar för fred och säkerhet här hemma och i omvärlden, och i ett framtidsperspektiv bör denna utveckling beaktas.

Sverige ska självfallet ha ett effektivt försvar, och det finns kostnader att spara på försvarsmateriel, på myndighetsstruktur och byråkrati och även på Högkvarteret. En del av dessa besparingar ska återföras till försvaret, och här spelar självfallet omvärldsanalysen en viktig roll.

Vad gäller garnisoner och förband kan det finnas åtgärder att vidta, men detta bör analyseras mycket noga i så fall. Det är bra med garnisoner och förband i olika delar av Sverige, kvaliteten är genomgående hög i dagens försvar och omställningskostnaderna är stora vid omstruktureringar.