torsdag, november 27, 2008

Endast Sverige svensk diesel har..!

Preem kommer nu på ett seminarium att bevisa att svensk miljödiesel (Mk 1) är EU- och världsbäst. De svenska kraven är unika i EU, och Preem har i praktiken nära nog ett monopol att tillverka denna för Sverige. Och dieseln kostar mer än annan diesel

EUs dieselnormer blir allt bättre och närmar sig den svenska. Preem argumenterar för fortsatt exklusivitet för sin svenska diesel. Begripligt.

Jag tvivlar ändå på att behålla svenska särnormer när miljöskillnaden mot EUs dieselnorm är så liten.