måndag, september 25, 2017

Liberala FDPs tuffa migrationspolitik

Det tyska valet gav dramatiska förändringar. De regerande stora partierna kristdemokraterna (CDU/CSU) och socialdemokraterna (SPD) minskade med 8,5 procent respektiva 5,2 procent, tillsammans med nära 14 procent.

Det har innan valet sagts att Merkel lyckats hålla ställningarna rätt bra i folkopinionen trots kritiken mot henne för att ha underskattat flyktingkrisen. Detta stämde alltså inte, valresultatet är det näst lägsta för CDU och det lägsta för SPD.

Vinnarna är istället det invandringsfientliga Alternativ för Tyskland (AFD) och de liberala Fria Demokraterna (FDP) som ifrån samma utgångsläge (4,7 procent) ökade med nära 8 respektiva 6 procent.

FDP halverades för något val sedan och är nu tillbaka på fornstora höjder.

AFPs uppgång beror uppenbarligen på en ökande oro för migrationen och för problem kring den som ännu inte bemästrats.

Men hur kan då FDP i ett sådant opinionsklimat mer än fördubblas?

En faktor torde vara att man för att vara ett liberalt parti har skärpt sin migrationspolitik kraftigt.

FDPs ledare Christian Lindner presenterade i Berlin den 11 september ett "positionspapper" om "invandrings- och flyktingpolitiken".

Jag översätter från en artikel på nätet i Welt, N24:

"Lindner har krävt att migrationspolitiken växlar från en kaotisk invandring till en ordnad strategi.
Humanitet måste förenas med arbetskraftsinvandring.

FDP vill skilja mellan invandrare och asylsökande. Krigsflyktingar ska ges ett tanionellt övergående humanitärt skydd, vars längd beror på hur länge krigen varar.

För männsikor, som p g av krig bott flera år i Tyskland och som har integrerat sig väl, vill de fria demokraterna (FDP) möjliggöra att de blir reguljära invandrare med uppehållstillstånd.

FDP vill skilja de olika slagen av invandring åt. FDP anser att döden i medlehavet på illegala flyktvägar måste komma till en ände.

FN måste inom ramen för sin flyktingtinghjälp inrätta uppfångsningsläger i Afrika varifrån flyktingar kan ansöka om asyl i europeiska länder.

EUs gränsagentur Frontex ska ges utvidgade rättigheter och bli en övernationell organisation. Utifall en ny invandringsvåg som 2015 skulle komma ska även den nationella gränsbevakningen byggas ut".

FDP har därför likt Centerpartierna i Finland och Norge och Danmark (Venstre) en restriktiv migrationspolitik mer inriktad på arbetskraftsinvandring till skillnad från svenska Centerpartiets mer generösa politik tillsammans med t ex danske Radikala Venstre och norska Venstre och Svenska Folkpartiet i Finland och väl även Liberaldemokraterna i Storbritannien.