tisdag, oktober 03, 2017

Arla; Välj ekomjölk och gör skillnad..

Arla annonserar på en helsida i Corren, dominerande tidning i Östergötland. Och säkert över hela landet.

"Det spelar jättestor roll för mig vilken mjölk du väljer" är rubriken.

Och sedan bl a: "Runtom i Sverige ställer fler och fler av våra gårdar om till ekologiskt jordbruk. På en ekologisk Arlagård odlar man utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel och mer än hälften av kornas foder ska odlas på den egna gården.Korna får också gå ute och beta längre. Det bidrar i sin tur till öppna landskap och biologisk mångfald.
Du kanske tänker att ditt bidrag är en droppe i havet men genom att välja Arlas ekomjölk är du faktiskt med och gör skillnad. Ju fler som väljer Arlas ekomjölk, desto fler bönder kan ställa om till ekologiskt jordbruk. Och varför det är så bra - ja, det vet du ju redan om du har läst ända hit".

Världens bästa vanliga miljöjordbruk är naturligtvis inte alls lika bra, det nämns bara som underförstått att ska väljas bort. Jag inser naturligtvis att Arla ska vara med och tillgodose den växande ekomjölksmarknaden. Min uppfattning är dock att Arla, och LRF, och riksdag och regering, ska respektera både svensk ekomjölk och den vanliga, dominerande, svenska miljömjölken. Ska det vara så svårt?

Eller är det som Arlas annons ju innebär? 
Alla borde välja ekomjölk och ingen världens bästa vanliga miljömjölk? 
Min uppfattning är att mat från det svenska jordbruket är världsklass, både från det vanliga  miljövänliga jordbruket och från ekojordbruket som är två utmärkta och rätt likvärdiga alternativ, med lite olika för- och nackdelar. Det ena kostar 25-60 % mer i butiken och uppbär betydligt mer statligt miljöstöd,  all respekt för de som väljer det ena eller det andra.

Arlas annons pekar i en enda riktning. 
Visst måste man vara tydlig i annonser. Men när en annan annons någon gång kommer om att världens bästa miljömjölk kommer från Sveriges Bönder, hur trovärdig kommer den då att vara...?

Arlas annons ligger i linje med den världsbild som MP i Halland (och Sverige) har.