måndag, oktober 19, 2009

Tre världsreligioner - från samma träd

Min religiösa grund är som för så många andra kristendomen och den Svenska Kyrkan.

Jag har den djupaste respekt för den och för andra stora regioner som Islam och Judendomen. De härstammar ju från samma träd med rötter i Mellersta Östern.

Jag hoppas att i en framtid de kan närma sig varandra och se mera till det som förenar än som skiljer. Deras huvudström predikar fred och kärlek.

Sedan finns det tyvärr fundamentalistiska riktningar, varav några spårar ur totalt med att ändamålen helgar medlen och att "otrogna" människors död kvittar. Fruktansvärt. Självmordsbombningar, attacker mot oskyldiga civila. Fruktansvärt.

Abir har skrivit bra om Islam, här.

Muslimer är vanliga människor som tillhör olika traditioner, olika religiösa varianter ifrån samma träd. Ibland i konflikt, tyvärr. Shia eller Sunni. Men nästan alla fromma - eller fromt sekulariserade - och fredliga.

Sverigedemokraterna har plötsligt grävt fram sina obehagliga rötter i en färsk Aftonbladsartikel. Jag länkar med instämmande till andra centerpartister som har kommenterat, Oscar och Per.

Dölja ansiktet-debatten 2 - Förslag!

Vår motion spetsades - som motioner ofta gör - med att även diskutera "offentliga miljöer". Detta är givetvis känsligt - inte minst liberalt - och vårt förslag där var ju att regeringen kunde överväga och utreda frågan.

Redan detta har gjort mig rätt utfrusen här och där, vilket jag får tåla och delvis kanske lite berättigat. Däremot tycker jag att kraften i avståndstagandet varit i överkant ibland, att jag saboterar centerpartiets politik t ex. Jag accepterar att "offentliga miljöer" är grannlaga, men nog ska det väl vara rätt högt i tak i ett öppet liberalt parti.

Om vi kokar ner motionen till ett enda mycket konkret förslag, hur reagerar du som läser detta då, kommentera gärna?!:

Staten borde ange riktlinjer för att offentliga jobb - daghem, skolor, sjukvård, äldreomsorg, sopbilar osv - och verksamheter ska tillämpa principen att ansiktet inte ska döljas.

Håller du inte med mig vill du alltså ta strid för att ansiktet helt ska kunna döljas (genom t ex Nikab eller hypotetiskt annan klädnad typ t ex luva) i dessa sammanhang där arbetets karaktär möjligen medger det efter beslut på berörd arbetsplats, ofta kanske efter laddade diskussioner. Och kanske Diskrimineringsombudsmannen ofta får avgöra frågan slutgiltigt, med skadestånd åt ena eller andra hållet.

Jag är ju fortfarande tagen av Expressens enkätutfall där 96 procent förespråkade tydliga centrala riktlinjer. Det är ju en osannolikt hög siffra, som bör lända till eftertanke och måste hanteras. Det behövs en öppen och sansad diskussion!

Jag har också fått många reaktioner på motionen, och till mycket stor del positiva och ofta syftande på just förslaget enligt ovan; jaktlag, grannar, bekanta, okända, samhällsmedborgare i stad och på land, arbetare och tjänstemän osv.

Jag har även uppfattat att de som kritiserat tydliga gränser i offentliga miljöer ofta accepterat centrala riktlinjer för skolan och kanske för offentliga sektorn.

Är det då "liberalt" att ange centrala riktlinjer om att ansiktet inte ska döljas? Är det liberalt helt avgörande att människan gör som den vill, så länge den inte begränsar friheten för andra människor? Kanske det.

Men begränsar inte en heltäckande ansiktsklädnad friheten för både den som bär den (låt vara frivilligt valt, förhoppningsvis) och för den som genom klädnaden begränsas i sin kommunikation med en annan människa? Kommunicerar man på lika villkor om den ena har ett öppet ansikte och den andra ett dolt?