fredag, januari 14, 2011

Grundtrygghet och skatteprinciper, garantiersättning och allmän a-kassa

Det gjordes en bred uppgörelse om inkomstskatterna i början av 1990-talet. Begreppet "den underbara natten" myntades av Rolf Wirtén (fp).

Sedan dess har marginalskatten snabbt höjts över 50 procent genom att den s.k "värnskatten" på 5 procent infördes och snabbt cementerades.

CUF gillar tanken på ett enklare skattesystem och även tanken på en "platt skatt". Dvs tjänar du 200.000 per år betalar du 33 procent i skatt, säg 66.000 kr. Och tjänar du 400.000 betalar du 132.000 kr (jag bortser från grundavdragets effekter).

Idag betalar du alltså 55 procent av en inkomstökning i skatt vid höga inkomster, inte 33 procent.

Skattesystemet blir enklare och mer internationellt anpassat, men höginkomsttagarna får en skattesänkning.

Centerpartiet står liksom de flesta partier liksom de gamla EU-länderna för att en progressiv skatteskala bör behållas vilket också är min grundinställning. Jag är dock öppen för att diskutera olika alternativ för hur skattesystemet ska utvecklas framöver, gärna i en bred överenskommelse, och där marginalskatterna, fastighetsskatten, kapitalbeskattningen m.m. kan ingå.

Den f.d folkpartisten Camilla Lindberg samt ultraliberalen (?) Jan Rejdnell skriver på SvD Brännpunkt om detta, och Magnus Andersson, CUF, kommenterar.

Jag länkar till detta eftersom debatten är angelägen, artikeln är välskriven och framförallt för det principiellt intressanta de skriver om en grundtrygghet (garantiersättning) för alla.

Detta är ju en av Centerpartiets hörnpelare, vikten av grundtrygghet. Miljöpartiet har fört fram tanken om medborgarlön, vilket är i samma riktning.

Socialbidraget fungerar ju faktiskt som en grundtrygghet, en rättighet när man är illa ute. Den förutsätter dock en ingående prövning av ens ekonomiska resurser, som måste vara på upphällningen, och därmed ett djupt intrång i den enskildes integritet.

Kopplat till detta finns också frågan om allmän a-kassa eller ej. Centerpartiet och alliansen förespråkar ju detta, medan de rödgröna - som annars gärna talar vitt och brett om solidaritet och att "alla ska med" - här gör allt för att förhindra det och behålla en frivillighet, vilket gör att den som drabbas av arbetslöshet i sista hand hänvisas till socialbidrag.

Införandet av en allmän a-kassa är ett steg i rikning mot ett grundskydd som en svensk medborgare äger rätt till utan den integritetsintrång som socialbidragsprövningen innebär. Kanske en garantiersättning kan vara en väg för att införa en grundtrygghet för alla även innan man uttömt alla sina ekonomiska resurser?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,