fredag, april 24, 2015

Tillkännagivande om Politisk Centerdebatt på Facebook

Bakgrund: Jag startade ett debattforum på Facebook - Politisk Centerdebatt (PolCD) - hösten 2013, öppet för alla på socialliberal grund. Det har utvecklats till kanske det mest aktiva och breda forumet i sociala medier med koppling till politik och parti. Centerpartiet vill bli det mest öppna partiet i svensk politik och den livliga debatten i PolCD är ett inslag i detta, låt vara att alla i Centerpartiet inte ännu delar den uppfattningen.  Forumet breddas nu genom att 3 nya moderatorer tillkommer, se nedan:

TILLKÄNNAGIVANDE, OBS!
Efter 18 månader med en moderator har Politisk Centerdebatt - debattforum på Facebook startat av Staffan Danielsson och öppet för alla på socialliberal grund - vuxit och alltfler har anslutit sig med allt mer livliga och intressanta debatter i linje med Centerpartiets strävan att vara det mest öppna partiet. Tyvärr är ledande centerpartister försiktiga med att delta i diskussionen efter avrådan från vice partiordföranden flera gånger, med hänvisning till min person, till en alltför "rå" debatt och att jag diskuterar för mycket migration.

Det är tungt för mig, som bara vill Centerpartiet väl, och som lagt mycket tid på Politisk Centerdebatt, att ett debattforum i sociala medier med nära 1.900 medlemmar och med ovanlig bredd och intensitet motarbetas av personer i Centerpartiets högsta ledning.

Bl a därför, för att möjliggöra en än bredare debatt där också fler ledande förtroendevalda deltar, backar jag lite tillbaka och vi blir nu 4 stycken som tillsammans ska moderera forumet, kanske också något strängare än vad jag har gjort.

De 3 moderatorer som tillkommer är alla aktiva debattörer på forumet, står bakom forumets programförklaring och har stora kvaliteter för att bli bra moderatorer. De är Inge Svensson, Linköping, Annelie Sjöberg, Söderköping, och Edward Norden, Svalöv. Jag välkomnar dem varmt, och här presenterar de sig lite närmare:

Annelie Sjöberg, gymnasielärare och ganska nybliven centerpartist på socialliberal grund, ideolog men ändå pragmatiker Mina hjärtefrågor som centerpartist är småföretagande, att hela landet ska leva och individens rättigheter gentemot kollektivet. I vissa frågor är jag kanske aningen värdekonservativ. Ett visst mått av fasta normer och värderingar tror jag samhället mår bra av. Intresserad av skolfrågor och hoppas att dessa i framtiden kan få en mer framskjuten plats i Centerpartiets politik. Uppskattar diskussioner där det är högt i tak och tror på levande debatt.

Edward Nordén, jordbrukande småbarnspappa och aktiv centerpartist från Skåne med stort samhälls- och diskussionsintresse och aktiv i dialogen på sociala medier. Diskuterar gärna med oliktänkande, det ger bredd och fördjupning. Jag har specialintressen och hyggliga kunskaper inom jordbruk, migration och jihadism. Gillar högt i tak och respekt för varandra med spänst i dialogen.

Inge Svensson, i grund och botten systemvetare med ett stort datorintresse. Har jobbat ett flertal år inom gymnasieskolan. Är i många frågor vänsterlibertarian och har en pragmatisk och diplomatisk syn på det mesta. Är aktiv centerpartist. Individens rättighet och frihet ligger högt upp på min agenda. Är intresserad av juridiska frågor. Även miljöfrågorna hamnar i topp. Uppskattar debatt och jag försöker att bemöta politiska motståndare som människor och visa dem respekt.