onsdag, mars 30, 2011

Juholt och Gadaffi - vad förenar?

Det är intensiva dagar i riksdagen nu.

Idag har östgötabänken haft besök från Östergötlands bildningsförbund (studieförbund och folkhögskolor). Givande samtal om folkbildning och samhällets stöd på riksnivån (som ökat) och regionala nivåer (som minskat).

Lunchsamtal med kunnig omvärldsanalytiker mm.

Olika möten med tunga regeringsföreträdare (försvarsminister respektive utrikesminister), missade ett rysslandsseminarium som kd höll.

Votering.

Dagen har givit analysen att Håkan Juholt och Muammar Gadaffi faktiskt har uttalat sig med samma språkbruk - fast i olika riktning - på en intressant punkt.

Gadaffi beskyllde i början av Libyendemonstrationerna oppositionen för att bestå av "drogade ungdomar" i striderna.

Och Håkan Juholt talar plötsligt om "drogade barnsoldater". . Han verkar till skillnad från Gadaffi syfta på de Libyska förbanden, dvs Gadaffis egna styrkor.

Juholts argument för att Sveriges stridsflygplan inte ska få angripa stridsvagnar på väg mot t ex Benghasi är alltså detta, de "drogade barnsoldaterna" i Gadaffis styrkor skulle kunna drabbas.

Jag ifrågasätter mycket starkt Gadaffis propagandistiska uttalanden. Och vilka belägg har Håkan Juholt och socialdemokraterna för det de hävdar? Som argument för att begränsa Gripens Libyenmandat känns det onekligen rätt tillskruvat.

Urban Ahlin, socialdemokraternas talesperson i utrikesfrågor, har haft en mycket hög svansföring med krav på regeringen och utrikesministern att agera starkare och snabbare för att skydda Libyens folk.

Nu backar socialdemokraterna, Ok att upprätthålla flygförbudet genom JAS Gripen men fel att med flyg stoppa stridsvagnar att åter attackera Benghasi (t ex). Jag förstår inte logiken.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Gripen till Libyen - Juholts "lagomlinje"

Det är bra att regeringen med förankring hos nästan alla riksdagens partier nu svarar ja på den inkomna förfrågan om att bidra med svenska stridsflygplan för att skydda Libyens folk mot Gadaffis hänsynslösa attacker.

En särskild blomma till Vänsterpartiet som trots att man varken bejakar Nato eller EU ställer sig positivt till att Sverige nu deltar i fredsinsatsen under FNs mandat och med Natoledning...

Urban Ahlin, socialdemokraternas talesperson i utrikesfrågor, har haft en mycket hög svansföring med krav på regeringen och utrikesministern att agera starkare och snabbare för att skydda Libyens folk. Nu verkar han överkörd av Håkan Juholt.

Nu backar socialdemokraterna, Ok att upprätthålla flygförbudet genom JAS Gripen men fel att med flyg stoppa stridsvagnar att attackera Benghasi (t ex). Jag förstår inte logiken.

Den här linjen är säkert Håkan Juholts val, han vill inte riskera att "drogade barnsoldater" i stridsvágnarna (?) riskerar att drabbas...Men invånarna i Benghasi och andra hotade städer, då?? Med förlov sagt, Juholts argument känns en aning krystat.

Juholts linje, som ju blir riksdagens beslut eftersom det är viktigt med en bred enighet när svenska soldater ska göra fredsinsatser utomlands, har karakteriserats som en svensk typisk "lagomlinje". Och en hel del ligger det i det.

Vi kräver FN-mandat och att Gadaffi stopas. Men ska verkligen svenska stridsflygplan delta? (Bra att så nu sker). Men ska verkligen planen få delta inom ramen för FN-mandatet? Nej, Endast flygplan ska bekämpas, inte stridsvagnar...

Min bedömning är att projektiler från stridsvagnar kan vara väl så fruktansvärda och dödsbringande som de från flygplan.

Intressant också att V och Fidel Castro - som lever och pepprar världen med ständiga epos - är på kollisionskurs (liksom f ö även V-vännen Hugo Chavez):
"If Gaddafi honors the traditions of his people and decides to fight to the last breath, as he has promised, together with the Libyans who are facing the worst bombing a country has ever suffered, NATO and its criminal projects will sink into the mire of shame."

(Notera Castros bedömning av de precisa bombningarna som "worst ever"..)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag, mars 29, 2011

Bra Ög-centerstämma i lördags! Och Juholt

Östgötacentern hade sin distriksstämma i lördags, en bra stämma. I Birgittaskolan i Linköping.

Annie Johansson redovisade valanalysgruppens analys på sedvanligt medryckande sätt. Hon fick mycket varma applåder, vad månde bliva..!

Trotjänare avtackades, fullständigt obegripligt att verkara vara lika unga som jag...

Mångårige Landstingsrådet Sven-Eric Nilsson från Östra Ryd i Söderköping, som slutade med flaggan i topp som landstingsstyrelsens ordförande (vik) och vice ordförande. Den kloke Veine Edman, i nära dialog med Sven-Eric i landstingsfrågor, i kommunen och som chefredaktör för Länstidningen Ög i många år. Och så Lars Lindkvist från Norrköping, med lång kommunal karriär där och därtill tunga poster på Länstidningen och utgivare av lantbruksgrupptidningar.

Ett antal intressanta motioner behandlades på eftermiddagen, några från mig. Den mest laddade - och intressanta - rörde frågan om dödshjälp i livets slutskede vid svåra plågor och uttalade egen vilja under sträng kontroll. Jag talade för en utredning, en enig landstingsgrupp emot..., jag förlorade en ändå rätt jämn votering.

Jag må erkänna att jag lyssnade på Juholts linjetal på s-kongressen (har hört Annie tidigare). han slog an alla gränade s-strängar med mästerskap, gav klart vänsterintryck. Idag har just Tommy Waidelich som ny ekpol talesman slagit an alla högersträngar som går; Ok med Rut-avdrag, nej till förmägenhetsskatt, jobbskatteavdrag OK, mångfald i offentlig sektor OK, visst behövs försäljningar av statliga bolag..

Min prognos var att Juholt skulle tala vänster och gå åt höger, nog lutar det åt det! En seger för alliansen i så fall, liknande när m gick åt vänster och köpte en hel del s-ståndpunkter. 1-1, alltså.

Men kampen om mittfältet hårdar i så fall. Vi får se, kanske förlorar Waidelich (h) mot Juholt (V)...:)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag, mars 24, 2011

Sverige bör ge snabba besked om hjälp till Libyen!

Jag har i en debattartikewl på Newsmill skrivit följande.

I skrivande stund ryktas att Nato kommer att ta över ansvaret och att Sverige kan få förfrågan om insatser, civilt eller militärt, i början av nästa vecka.

Vi får väl se. Bra att ledning och mål klaras ut, och att Sverige sedan snabbt kan ta ställning.

Samtidigt bra att andra agerat under FN-mandat i ett oklarare läge, hade det inte skett torde Sverige inte fått någon förfrågan alls...

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

måndag, mars 21, 2011

Svenska stridsflygplan till skydd mot Gadaffis terror

Situationen i Libyen är fruktansvärd. Efter demonstrationer med brett stöd i stora delar av Libyen har överste Gadaffi - som kontrollerar absoluta huvuddelen av armé, stridsfkyg, marin och polis - under fruktansvärda hotelser börjat en offensiv för att återta kontrollen.

FNs säkerhetsråd beslutade med stöd av Arabförbundet - något överraskande, ska sägas, men det visar på allvaret i situationen - att ge mandat till ett flygförbud mm. över Libyen för att skydda civilbefolkningen.

Enskilda Natoländer leder insatserna och fortsättningen diskuteras, sannolikt kan NATO spela en växande roll. Danmark och Norge har redan bidragit med stridsflygplan, även om Norge nu hejdat sig innan ledningen för operationerna klarnar. Utrikesminister Carl Bildt vill också se hur det hela organiseras och håller öppet för vad Sverige kan bidra med.

Sverige har starkt stött FN-resolutionen och har 8 JAS Gripen i beredskap inom ramen för den nordiska stridgruppen.

En bred politisk enighet råder om att Sverige inte bara ska kräva resolutioner och sedan låta andra agera, utan också självt bidra.Både Urban Ahlin och Lars Ohly vill se en svensk medverkan, och håller öppet för stridsflygs-sådan. Det är bra. Endast Sverigedemokraterna och Marita Ulvskog går kategoriskt emot..

Kerstin Lundgren och jag själv har uttalat oss i Svenska Dagbladet respektive Aftonbladet, i samma riktning.

Vi menar att det är naturligt att Sverige som brukar delta i fredsbevarande FN-insatser med de resurser vi disponerar och som efterfrågas också bör göra det denna gång. Självfallet ska deltagandet ske efter prövning som ska kunna vara snabb.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

söndag, mars 20, 2011

Centerpartiet och Senterpartiet - så lika men också olika!

Jag hade förmånen att fredag-lördag representera Centerpartiet på det Norska Senterpartiets landsmöte i Stjördal utanför Trondheim. Det var mycket intressant och stimulerande.

Samma rötter och samma vision, lite mer folkdräkter, mycket dans och sång (på festmiddagen). Partiledare Liv Signa Navarsete påminner mycket om Maud Olofsson och vid omvalet röstade alla ombud utom 1 på henne, 178 st! En ny stjärna - sonson till gamle Senterledaren på 1960-talet Per Borten - Ole Borten Moe - valdes som förste vide ordförande efter avgående Lars Peder Brekk som fortsätter som landsbygdsminister. Länk här.

Landsmötet hade flera kulturinslag (musik, komik) och under middagen utsågs flera "årets ordförandepriser" typ de nominerade är..En bra idé även på Årestämman, tycker jag, det finns så många duktiga KS-ordföranden i Sverige att lyfta fram och hylla.

Jag framförde en hälsning till landsmötet ungefär så här, bl a:

Kära vänner, kära senterpartister, kära väljare...
Äntligen är jag på en senterstämma i Norge. Så roligt och stimulerande det är!

Sverige och Norge står nära varandra, två broderfolk på den skandinaviska halvön. Och våra två partier står också så nära varandra. Som jag känner igen mig från våra stämmor i Sverige!

Vi är gröna partier med samma rötter. Vi vill ha tillväxt i hela Norge och i hela Sverige, vi vill utveckla både landsbygd och städer, vi slåss för de utsatta och svaga och står upp för grundtrygghet, vi driver företagandets frågor.
Vi står på liberal grund, för frihet för den enskilda människan och vi är partier i det politiska mittfältet.

Vi kan samarbeta åt höger, vi kan samarbeta åt vänster. Sedan flera år regerar Senterpartiet i Norge, tillsammans med några partier. Och Centerpartiet regerar i Sverige, tillsammans med några andra partier.
Tillsammans - kan man - säga - regerar vi faktiskt den skandinaviska halvön..!

Det här är säkert bra för både Sverige och för Norge och det visar på centerpartiernas styrka att utifrån sin fasta grund med stor trygghet kunna driva på för sin vision hur vi vill utveckla våra länder, och kunna göra det tillsammans med andra.
------------------------------------

Senterpartiet regerar alltså Norge sedan 2005 tillsammans med Arbeiderpartiet och Sosialistisk Venstre (SV). De fick förnyat förtroende 2009 med ett hår när, färre röster än oppositionen men fler mandat.
Centerpartiets politik är betydligt mer liberal än Senterpartiets, vad gäller t ex både jordbrukspolitiken och frågan om privata entreprenörer i offentlig sektor.

I EU-frågan har både Sverige och Norge, liksom våra båda partier, kommit på olika linjer. I dagsläget samlar EU-motståndet i Norge ca 75 procent i opinionsmätningarna, nog all time high. Inte förvånande, med tanke på turbulensen inom flera EU-länder och inom Euron.

Kommer Norge och Senterpartiet att gå med i EU och bli mer liberalt? Vi får se. Jag hoppas det! Men vi verkar ju i olika länder och lösningarna kan variera över tid.

Jag tar ändå med från Norge vår grundläggande stora samhörighet, och jag hoppas att kontakterna mellan våra partiet kommer att vara fortsatt nära och starka!

lördag, mars 19, 2011

Storfin invigning Vreta naturbruk!

Jag måste ju skriva några rader om invigningen av det nybyggda naturbruksgymnasiets skollokaler Vid Vreta Kloster den 4 mars.

Det var en ljus och positiv eftermiddag, med invigning av Landsbygdsminister Erlandsson och med ett strålande tal av Östergötlands nya landshövding Elisabeth Nilsson. (Landshövdingen har startat mycket bra och möter en bred uppskattning, kompetent och drivande och med goda näringslivskunskaper. Klar merit att ha vuxit upp på bondgård utanför Kalix därtill!).

De nya lokalerna är ljusa och genomtänkta och kommer att fortsätta att utveckla landets kanske största naturbruksgymnasium än mer till gagn för län och region!

Det hedrar Östergötlands läns landsting att man haft kraften och modet att investera nära 150 mkr i nysatsningen! Tidigare landstingsrådet Sven-Erik Nilsson (C) har varit drivande och har lyckats uppnå en bred samsyn i frågan hos partierna.

Starka engagerade människor i ledningen för landstingets skolor har också spelat stor roll för framtidssatsningen. Skolchefen Roland Nilsson gladde sig med all rätt vid invigningen liksom rektor Elisabeth Bringert Hallberg och projektsamordnaren Bo Johansson. Tidigare rektorer fanns också med och applåderade liksom LRFs ordförande, Hushållningssällskapets ordförande och många fler.

Själva byggnationen har också skett under god kontroll vilket både byggare och beställare bekräftade och Bo Johansson medaljerades från bygghåll för sina engarerade insatser.

Hushållningssällskapet , där jag är ordförande, kommer i höst att flytta in i ett nytt kontorshus nära skolan och förhoppningen är att fler ska följa efter så att ett livsmedelscluster med nära samarbete med Linköpings och andra universitet ska kunna utvecklas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

fredag, mars 18, 2011

Flygförbud i Libyen; Nato, EU eller Sverige - mkt intressant riksdagsdebatt

I torsdags em skedde på initiativ av V en mycket aktuell riksdagsdebatt om Gadaffis fruktansvärda förbrytelser i Libyen och om flygförbud med mera. Debatten utvecklades på ett mycket intressant sätt, där Bildt, Federley, Malm och Pethrus gjorde Linde och Ahlin svarslösa.

Länk till debatten här, scrolla ner en bra bit.

Urban Ahlin (S) och Hans Linde (V) förföll till rätt lumpna personangrepp på utrikesminister Bildt, vilket Centerpartiets Fredrick Federley bemötte på ett utmärkt sätt:

"Herr talman! Jag vill börja med att tacka Hans Linde för att han har väckt en oerhört intressant, aktuell och angelägen debatt. Samtidigt blir jag förvånad när Hans Linde får igenom den här debatten och slänger ut den och spolar ned den genom att göra det till en debatt om utrikesministern. Det är rent skamligt. Jag hade i och för sig kunnat räkna ut att Vänsterpartiet skulle göra det, men jag hade inte trott att det största partiet i Sveriges riksdag, som har suttit vid regeringsmakten i över 70 år, skulle kasta bort det här tillfället att diskutera en otroligt angelägen och viktig fråga genom att göra det till en fråga om utrikesministerns tidigare eller privata förehavanden. Sådant kan man göra i konstitutionsutskottet, i interpellationsdebatter eller i debattartiklar, men denna debatt borde handla om det libyska folkets frihetssträvanden och inte om någon enskild politikers privatekonomi."

När framförallt Linde i högstämda ordalag krävde snabbt flygförbud genom FN-beslut redovisade Bildt, Malm och Federley hur dåligt detta rimmade med Vänsterpartiets tidgare stöd för Gadaffi och hur verkställandet av flygförbudet beror av att NATO ställer upp.

Fredrick Federley, som alltså gjorde en utmärkt insats i debatten, sade följande mycket tänkvärda ord, apropå V:s nu starka krav på FN-ingripande samtidigt som varken EU eller NATO borde finnas eller syssla med militära insatser..:

"Den svåra svenska debatten blir ganska tydlig här. Vi kräver att det ska ageras, vi kräver att befolkningen ska skyddas, men när det väl kommer till kritan, till vilka som ska agera, finns det bara en kraft på denna planet som har kunskapen, ledarskapsförmågan, kapaciteten och ekonomin, nämligen Nato. Återigen springer samtliga partier och ber Nato agera med sina skattepengar, sin kompetens, sina soldater, genom att sätta sina medborgares liv på spel.
Jag hoppas att vi någon gång kan få en mer sansad debatt. Det är inte så att mitt parti vurmar för ett Natomedlemskap, men vi behöver inse att vi antingen måste bygga upp en egen kapacitet inom Europeiska unionen eller bita i det sura äpplet och söka fullvärdigt medlemskap i Nato. Vi kan inte, så fort vi vill att det ska ageras, springa till Nato och kräva det av dem.
Det är intressant att i debatten höra att Socialdemokraterna kräver ett tydligt agerande, att Miljöpartiet kräver detsamma, liksom Hans Linde och Vänsterpartiet. Men de vill inte att EU ska agera. Socialdemokraterna vill ofta agera på EU-nivå, men vill inte ha ett Natomedlemskap. Vänsterpartiet vill inte ha ett Natomedlemskap och vill inte att EU ska ha kapacitet att agera. Det vill oftast inte Miljöpartiet heller. Om vi ska kunna tala med en tydlig, tung, gemensam röst krävs att EU kan samordna sig. Det krävs stöd från denna kammare, också från Vänsterpartiet och Miljöpartiet, för en sådan politisk inriktning."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag, mars 16, 2011

Akta er för Juholt - han blir en katastrof!

Som sagt, jag har samarbetat bra med Håkan Juholt i försvarsfrågor och har stött honom i s-valprocessen genom att varna s för att välja honom, "han blir en katastrof".

Håkan Juholt är en skicklig politiker, och en karismatisk person som bjuder mycket på sig själv. Som partiets försvarsexpert har han haft stor del i försvarets nya inriktning, och han har i försvarsberedningen medverkat till en ofta bred samsyn, t ex i rapporterna 2007 och 2008.

Håkan Juholt har betydande likheter med Göran Persson, båda gråsossar och från landsbygden, båda handlingskraftiga och beslutsföra. Persson var okänd och lite utanför när han blev vald, Juholt har en mycket starkare central ställning, men ändå okänd medialt och kanske hittills ändå lite vid sidan av den centrala makten. Efter parentesen med den första kvinnliga partiledaren, som många inom rörelsen kände sig obekväma med, kommer nu lyckan hos många att bli stor när Juholt tar över.
Kongressen kommer att bli euforisk och det blir en härlig smekmånad (100 dagar?) som Juholt och S kommer att få.

Men kommer S under Juholt att kunna skaka alliansen?

Det beror på om han som stående "lite till vänster" har mod och kraft och vilja att verkligen förnya s-politiken i riktning mitten, och alltså ändra uppfattning i mycket av det som han och rörelsen med patos förfäktat; det ska vara en rejäl förmögenhetsskatt, ingen mångfald i offentlig sektor, bort med RUT-avdraget, höj skatterna rejält, ingen allmän A-kassa för alla, fortsatt hopblandning LO och S, cementera LAS som grundlag osv.

Står S under Juholt fast vid allt det som gjorde att alliansen tog över och vann igen, då får man det fortsatt svårt att vinna val.

Skulle man raskt göra sig av med dessa surdegar, då skulle man utmana alliansen mycket starkare.

Lyssnar man på vad Juholt sagt och säger kan alliansen vara lugn. Jag är dock "orolig" för att S under Juholt ( liksom under Persson och ibland tidigare) kanske kan ha styrkan att åter börja konkurrera om väljarna i det politiska mittfältet och i storstäderna. Men då krävs en snabb slakt på heliga kor enligt ovan.

Min prognos är att Juholt kommer att låta vänster men handla höger, hur mycket får vi se.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

fredag, mars 11, 2011

Juholts debattteknik - mosar Danielsson om Hemvärnet..?

I debatten om försvarsbudgeten den 14 december 2010 attackerade Håkan Juholt i en replik Centerpartiets (och alliansens) politik för att utveckla Hemvärnet.

Trots att han enligt min mening uppenbarligen är ute på rätt svag is är angreppet mustigt och vältaligt. Jag måste ju hävda att mina välbalanserade repliker tar ner honom på jorden igen, men där kan säkert uppfattningarna skifta.

Med sins storbågade glasögon är förresten Håkan rätt lik den kloka ugglan i TV-serien Fablernas värld för länge sedan med bl a Birgitta Andersson.

Här riksdagens web-TV-länkar till de 4 replikerna (sökord "Juholt"), börja med Håkan Juholts första inlägg efter mitt anförande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

torsdag, mars 10, 2011

Jädrans Juholt!!

Nog är S fortfarande ett rätt statsbärande parti, i alla fall i så motto att många engagerar sig i deras val av partiledare. Även jag har försökt ge dem så dåliga råd som möjligt, vill ni skaka alliansen så gå så långt till vänster som möjligt och välj Morgan Johansson har varit mitt råd.

Men vad ni gör så akta er för Håkan Juholt, har jag sagt, han kommer att bli en katastrof...

Jag har såklart menat precis tvärtom.

Och egentligen, det bästa för alliansen och Sverige och demokratin är ju ändå att de politiska alternativen formas så väl som möjligt av så goda politiker som möjligt. Även hos S.

Så även om jag på ett sätt kan beklaga att den förkättrade valberedningen inte fastnat för Österberg, Johansson eller Östros (Damberg hade kunnat bli bra, tror jag också) så är det förslag som nu läggs - Juholt och Jämtin (JJ-duon) - det starkaste hittills.

Jag känner Håkan Juholt från arbetet i försvarsberedningen och i försvarsutskottet. Han är en mycket skicklig och karismatisk politiker med flera rävar bakom öronen som väl sådana ska ha. Men han är också intresserad av breda lösningar och ärlig och konsekvent.

Han är en karismatisk politiker, tror jag nog, öppen och spontan och bullrig ibland. Här kan nog finnas en rädsla hos s-etablissemanget för att det kan bli för yvigt, men jag tror ändå att det främst är en tillgång.

Han lär enligt utsago stå något till vänster om mittlinjen hos S, och det kan nog stämma. Det ger honom som partiledare utrymme både för att dra partiet åt vänster (som jag givetvis hoppas..) eller att lägga sig i den Göran Perssonska mittfåran vilket jag tror blir fallet.

Nu får vi se om Håkan Juholt blir vald, och min tro är att detta är mycket, mycket sannolikt.

Jag beklagar att försvarsutskottet i så fall kommer att förlora en mycket kompetent ordförande men vill gratulera Håkan Juholt till uppdraget och hoppas att han ska lyckas lagom bra.

Tillagt: läs även Annika Nordgren Christensen på Newsmill
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

fredag, mars 04, 2011

Är Papperslösa illegala invandrare eller ej?

Alliansen har nu träffat en uppgörelse med Miljöpartiet i invandrarfrågor. Det är bra med en bred förankring i riksdagen på detta viktiga politikområde.

Samtidigt är dessa frågor grannlaga och svåra. Bred enighet råder om att Sverige ska ha en öppen och generös syn i dessa frågor, och min bild är att detta stämmer och att Sverige ligger i EU-topp på området. Dock - vilket jag bloggat om tidigare (se punkt 8) - måste det finnas tydliga regelverk för vilka som kan få svenskt medborgarskap, och det finns gränser för hur många som Sverige klarar av att ta emot och integrera i samhället på ett bra sätt.

Vi hade en laddad debatt om detta på senaste centerstämman, där omröstningen sent på kvällen slutade med en rösts övervikt för att personer som invandrat illegalt ("papperslösa") ändå skulle ha tillgång till sjukvård och skola som medborgare i övrigt.

Jag argumenterade ungefär som PJ Anders Linder i denna SvD-ledare. Som sammanfattas i dessa ord: "Personer som gör allting rätt löper risk för utvisning, medan människor som bryter mot lagen får vård och undervisning".

Lars Vikinge, doktor i etik och landstingspolitiker i Östergötland, har också argumenterat väl kring principen om alla (i världen) ska ha jämlik tillgång till svensk sjukvård eller ej (se på web-TV, punkten 16.4 vård för papperslösa.) Skulle denna princip gälla skulle systemet kapsejsa eftersom trycket då skulle bli orimligt stort eftersom så många utan sjukvård och resurser skulle vilja ta sig till Sverige. Därför har vi begränsningar för vilka som får komma till och stanna i Sverige.

Bekymret med att ge människor som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och som väljer att uppehålla sig illegalt i Sverige alltmer jämlika rättigheter med medborgarna är att de får fördelar relativt dem som respekterar beslutet och återvänder till sitt ursprungsland.

Jag tycker att ordet "papperslösa" kan diskuteras. Det ger intryck av att de inte har pass osv och har tillstånd att stanna i Sverige. Men så är ju inte fallet, de har oftast fått sin sak prövad och fått avslag och ska resa ur Sverige. Istället gömmer man sig för polisen och stannar kvar. Det stora flertal som respekterar myndighetens eller domstolens beslut och återvänder får ingen del av svensk sjukvård eller skola, medan de som trotsar beslutet nu ska erhålla det i allt större utsträckning.

Självfallet ska sjukvården alltid vårda dem som akut behöver vård, och självfallet ska barn i hela världen och i Sverige gå i skola. Men kvar står avvägningen mellan rätten till sjukvård och skola för de som är medborgare i Sverige och de som illegalt väljer att uppehålla sig här.

Det sägs att Sverige här har haft en strängare politik än i EU i övrigt och det talar ju för den överenskommelse som har träffats. Jag respekterar uppgörelsen och kommer att rösta för den, men jag tycker att det är viktigt att diskussionen om hur dessa avvägningar ska göras fortsätter.

Kommer uppgörelsen att gynna Sverigedemokraterna eller. Jag tror inte den förändrar något. Riksdagens breda majoritet liksom Sveriges befolkning står ju oförändrat för en generös invandrings- och flyktingpolitik, vilket är bra. Sverigedemokraterna står oförändrat för att mycket kraftigt minska invandringen.

Tillagt: Läs också Erik Laakso och Mattias Svensson-NEO samt Thomas Gur i SvD. Sanna Rayman - SvD - har på sin blogg gjort en rejäl analys som jag instämmer i rakt av..

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag, mars 02, 2011

De stupade i afghanistan - Vad hände?

För mer än ett år sedan stupade två svenska officerare i Afghanistan, i strid vid ett plötsligt överfall från en polis när man trodde situationen var lugn.

Plötsligt började attentatsmannen att skjuta och mördade svenskarnas tolk, samt sköt mot de två officerarna. Dessa stupade. Svenska soldater besvarade elden och sköt ihjäl attentatsmannen.

En tragisk händelse, sådant som kan ske i svåra fredsframtvingande uppdrag.

Det visade sig senare att även svenska skott kan ha träffat de svenska soldaterna. Detta ska givetvis inte få ske, och all träning innebär ju säkert att man i princip aldrig ska riskera att träffa egna soldater.

Men strid är strid, attacken sker blixtsnabbt och övriga soldater måste blixtsnabbt bekämpa motståndaren som skjuter mot dem. Att då denne och de två stupade står nära varandra, eller i samma siktlinje, har möjligen inneburit att eld mot attentatsmannen även av misstag träffat de egna.

Försvarsmakten, liksom den åklagare som utredda händelsen och lade ner förundersökningen, bekräftar båda att det inte kan uteslutas att även kulor från de svenska vapnen kan ha träffat soldaterna.

TV4 hävdar nu att endast kulor från svenska vapen har träffat de två soldaterna,med hänvisning till obduktionsprotokoll mm.

Peter Eriksson, MP, kräver en förnyad utredning.

Det gör inte jag. Jag har förtroende för både försvarsmaktens och åklagarens slutsatser.

Däremot är det viktigt att vad som hände redovisas, hur tragiskt det än kan vara. Därför har jag sagt att försvarsmakt och Åklagare bör kommentera TV4s uppgifter, och att finns inte tunga sekretessskäl så finns det ett stort allmänintresse att vad som faktiskt hände redovisas så gott det går. Självfallet ska ju t ex regeringen och riksdagens försvarsutskott delges precis vad som hände.

Vi har också fått sådan redovisning, enligt ovan. Dvs att kulor inte kan uteslutas ha kommit från svenska vapen.

Jag har varit i kontakt med försvarsmakten som står fast vid den redovisning man gjort. Åklagaren menar att han inte kan härleda kulorna till något enskilt vapen, och att TV4s analyser kan vara felaktiga.

Självfallet är denna diskussion djupt upprivande och olycklig och påfrestande för många, att media anser sig ha sådan information att man ger en annan bild.

Här länkar till Dagens eko och Tv4s nyheter

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag, mars 01, 2011

Det kommunala livsmedelshyckleriet.

Jag har i ett antal inlägg här på bloggen, i riksdagen och i debattartiklar starkt kritiserat "Det Stora Livsmedelshyckleriet".

Den svenska livsmedelsproduktionen producerar en matens Rolls Royce med bäst miljö- och djuromsorg i världen, men samma kommuner som övervakar de stränga regelverken köper sedan ofta en importerad Skoda (efter att först ha handlat lite ekomat för det goda samvetes skull).

Den svenska jordbruksmodellen, främst i världen, är den en succé eller närmare fiasko?? (produktionen i Sverige har minskat kraftigt, importen av mat producerad under sämre djuromsorg har fördubblats till snart hälften av konsumtionen..)

Imorgon onsdag kl 0635 i P1 debatterar jag detta med den utmärkte miljöpartisten och ekobonden och suppleanten i Miljö- och jordbruksutskottet Kew Nordqvist.

MP och de rödgröna vill införa en skatt på handelsgödsel, trots att handelsgödselpriset säkert fördubblats på 15 år och trots att den har mkt små miljöeffekter och trots att inga andra länder har någon sådan skatt och trots att svenskt jordbruk använder handelsgödseln mycket miljöeffektivt. Effekten blir istället endast att jordbrukets konkurrenskraft ytterligare försämras, fler mjölk, nöt och grisgårdar läggs ner och importmaten producerad med sämre djuromsorg väller in ändå mer.

MP, SNF och starka krafter i många andra partier vill så väl med den svenska livsmedelsproduktionen, allt högre krav och fler kontroller och mer miljöskatter. Men resultatet blir ju tyvärr tvärtom, svenska betesmarker läggs för fäfot, grisgårdar försvinner snabbt, mjölkproduktionen och nötköttsproduktionen minskar kraftigt medan vi själva äter alltmer mat som importeras.

Alliansen med Centerpartiet och minister Erlandsson i spetsen har gjort en hel del bra insatser (Matlandet Sverige, lägre skatter, lägre djurskyddsavgifter, drivit på för bättre kommunal upphandling mm) för att vända trenden. Men mer behövs!

* Än mer regelförenklingar, även på djurskyddsområdet.
* Bättre obligatorisk ursprungsmärkning av mat
* Offentliga sektorn måste ställa höga djuromsorgskrav i nivå med vad som gäller här
* Inför en djurvälfärdsersättning för att kompensera merkostnader
* Nya riksdagsmål för den svenska livsmedelsproduktionen, tillsätt en parlamentarisk kommitté som ska föreslå en kraftsamling för att vända trenden.
* Omtag kommande dieselskattehöjningar, skyhögt över EUs övriga länder.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

(S)venska Kyrkan om vårt sjukförsäkringssystem

Sveriges Kristna Råd startar ett påskupprop mot förändringarna i sjukförsäkringen. Prästen i Svenska Kyrkan Helle Klein ställer sig med entusiasm bakom detta, med samma resonemang som hon fört på ledarsidan och krönikor i Aftonbladet.

Visst ska kyrkan alltid ta ställning för de svaga och utsatta, men jag är mycket tveksam till att man ska ta ställning i konkreta frågor om t ex sjukförsäkringens tekniska utformning.

Sverige har ju ett grundskydd för alla genom socialbidraget, men visst är det prövande att leva på detta och visst har många i Sverige små ekonomiska resurser. Kyrkan skulle kunna kräva medborgarlön på minst 15.000 kr för alla i Sverige, t ex, men det gör man inte.

Man väljer ut just förändringarna i sjukförsäkringen, där de sjukförsäkrade efter en viss tid ska prövas mot fortsatt sjukskrivning, förtidspension eller övergång till a-kassan. Den principen är rimlig, har sedan reglerna blivit för fyrkantiga så ska de ses över vilket jag står bakom. I så motto har Kyrkan en poäng.

Men varför säger Kyrkan inget om alla de som inte fått sitt första jobb och inte kommer in i vare sig sjuk- eller arbetslöshetsförsäkring?? Utan likt S) väljer Kyrkan att endast diskutera dem som har kommit in i sjukförsäkringen och kan riskera att inte för evigt få vara kvar i den, det handlar om några tiotal tusen som omprövas efter viss tid. Jag slåss för en allmän A-kassa som omfattar även de många hundra tusen som inte fått sitt första jobb eller hamnat utanför av andra skäl, och som idag endast hänvisas till att leva på socialbidrag, inte minst massor av yngre.

Dessa svaga grupper sviker socialdemokraterna helt, och endast för att facket ska ha goda medlemsargument. Svenska Kyrkan lyfter likt (S) endast fram sjukförsäkringen utan att lägga fram ett eget samlat förslag och man har inget att säga till de många, många fler som inte släpps in i sjukförsäkringen och som ofta hänvisas till socialbidrag.

Expressen skriver om detta i min linje.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,